Har gått fra produksjon av hestesko til å utvikle fremtidens løsning for batteribytte på hurtigbåter

Innovatørene og ingeniørene i Aarbakke hatt en nøkkelrolle i arbeidet med batteribytteløsningen SHIFTR. Det skjer samtidig som bedriften endelig ser markedet ta seg opp på det de er størst på.

Innovasjonssjef Karolina Adolfsson i Norled.
Innovasjonssjef Karolina Adolfsson i Norled.Foto: Norled

– Spennende og dynamisk, og et lykkelig samarbeid, sier innovasjonssjef i Norled Karolina Adolfsson om samarbeidet rundt SHIFTR.

Det som i starten var en idémyldrings- og valideringsprosess mellom Norled og automasjonsselskapet Seam, fikk fort Aarbakke-konsernets ingeniørselskap Aarbakke Innovation med på laget, forteller hun til Kystens Næringsliv.

– De kom tidlig inn med konseptskisser. En av skissene ledet frem til det vi har i dag.

Batteribytte med robot

SHIFTR er et innovativt robotkonsept, som kjapt kan bytte ut hele batteripakken om bord på helelektriske fartøy, heller enn å vente mens batteriet lader. Denne typen løsning er av mange spådd å være fremtiden for hurtiggående passasjertrafikk.

Konseptet har allerede vunnet Norled anbud, og første installasjon vil skje på Nordeide i Sognefjorden i 2024. Deretter følger fire enheter til i Oslo og ytterligere tre til Trøndelag Ruteområde 1.

– Der er vi i rute, og det er Aarbakke som både har landet avtalen om prototyp og om SHIFTR Mark 2 i Oslo. Vi er teknologiklare og på vei til å bli investorklare, sier Adolfsson.

Slag i slag og på vei opp

Selv med en omsetningsøkning fra 611 i 2021 til 643 millioner kroner i 2022, endte resultat før skatt negativt med -51,5 millioner kroner for teknologileverandøren og Bryne-bedriften Aarbakke AS. Tilsvarende tall tilbake fra 2020 lå i pluss, med hele 151,6 millioner kroner.

– Det har gått slag i slag.

Slik oppsummerer administrerende direktør Håkon Oma i Aarbakke AS de siste årene. I år ligger det nemlig an til en solid revansj etter et mindre pent 2022.

Slag i slag har det i hvert fall gått siden 1918, da hesteskoproduksjon stod på planen til eier Inge Brigt Aarbakkes bestefar. Utvidelser, oppkjøp og sammenslåing før barnebarnet kjøpte alt tilbake, er historien kort oppsummert. Både Aarbakke AS og Aarbakke Innovation er deleid 50/50 mellom Inge Brigt Aarbakke og Westco.

Siden tidlig på 1980-tallet har olje og gass vært hovedmarkedet. Også Aarbakke merket bølgedalene godt. De har imidlertid holdt godt fast i masten.

– Dette er en bransje vi fremdeles skal være del av, selv om vi nå har sikret oss flere føtter å stå på.

Oma skryter av samarbeidet om SHIFTR, med en innovativ rederipart i Norled «som er villig til å ta risiko» og satse på norsk industri. Norled omtales i ordelag som «dyktige og fremoverlente».

– Definitivt en partner vi ønsker å samarbeide med videre, og der vi kan tilby hele spekteret fra innovasjon og produksjon til drift og vedlikehold i ettermarkedet. For oss har det gitt oss en ny bransje, nye ansikt og nye bedrifter å bli kjent med. Samtidig utvider det rollen vår fra olje og gass, til å kunne ta større pakker komplett med utvikling og engineering.

Det var Aarbakke AS, som sammen med Aarbakke Innovation stod for konsept, utvikling og produksjon, forteller han.

Smarte hjerner

– Hele prosjektet er resultatet av mange smarte hjerner. Aarbakke var med i konkurransen om å bygge prototyp, og ble valgt også fordi de ga oss muligheter til å skalere byggingen, sier Norleds Adolfsson.

– Og fordi det er fine folk! legger hun til.

Prosjektet har også fått utviklingshjelp fra SMV og Pilot-E-støtte fra Forskningsrådet. Med SHIFTR retter Norled og partnerne seg først og fremst mot passasjerbefordring.

– Samtidig ser vi også på andre fartøysegmenter som tank og bulk.

Karolina Adolfsson har selv bakgrunn og kompetanse i orden. Designeren ble i 2011 portrettert av Göteborgsposten som Sveriges første kvinnelige fartøysdesigner. Også da stod klima, miljø og batteri sentralt.

– Det stilles krav til eget batterirom, mens deres løsning gjør bruk av batteri på åpent dekk. Sikkerhetsutfordringer?

– Via Seam har prosjektet gått en lang runde med Sjøfartsdirektoratet og DNV, og vi er på gang å få godkjenning, men denne er formelt ikke på plass enda. Den er rett rundt hjørnet.

Kravet om eget batterirom knytter seg nemlig først og fremst til utfordringer rundt å ha batteri under dekk.

– Det er for tiden mye snakk om slukking av brann i batterier?

– Brann i batterier er ikke mulig å slukke. Det vet etter hvert de fleste. Vi evakuerer passasjerer effektivt om noe slikt skulle skje. Førsteprioritet er å berge passasjerer, ikke båten. Her følger SHIFTR IMO sine retningslinjer.

SHIFTR vil ha typegodkjent, ventilert konteiner på dekk, med mulighet for brannslukking og nedkjøling mellom konteiner og dekk. En trygg løsning, sier hun.

Hadde hele tiden troen

Oma har hatt klokkertro på at nedturen i subsea skulle snu. Hvileskjæret ble derfor ikke synonymt med nedbemanning og permittering. Samtidig har det gitt magre år i årsregnskapene.

– Vi hadde tro på at det ville ta seg opp igjen, men kanskje litt tidligere. I dag er vi glade for at vi valgte å beholde de ansatte og kompetansen.

Spesielt fjoråret led under flere faktorer. At selskapet valgte å endre regnskapsprinsipp, hjelp ikke.

– Tidligere tok vi inntekt på store prosjekt fortløpende. Det har vi sluttet med, men overgangsperioden satte sitt preg, forklarer han.

Det siste året «har vært fenomenalt», som Oma uttrykker det. Spesielt subsea har levert på større prosjekter, selv om «flere føtter» også begynner å gjøre seg gjeldende.

– Det er en enorm vekst siste 12 måneder. Vi har snudd det hele, bygget 400 millioner i ordrereserver, og har i snitt en ordreinngang på 100 millioner i måneden. Snart står også ny produksjonshall klar til nye prosjekter. Et av disse er SHIFTR.

Alene om løsningen

– Hvem jobber med tilsvarende løsninger? spør vi Adolfsson i Norled.

– Der mener jeg at vi er alene. Norge er ofte først, og resten av verden ser til Norge for teknologiutvikling.

Hun peker på at selv om klimakravene i resten av verden ikke er like tøffe, har mange land store miljøambisjoner. Samtidig er teknologien mangelvare.

– Vi er alene, men kanskje ikke så lenge. Vi har ambisjoner om å bli markedsstandard.

Det betyr at med den første ruten i drift til neste år, starter også arbeidet med å kapre resten av verden. Potensialet er godt, mener hun.

– Stor interesse, ja. Det fyller et behov, og jeg tror at det alltid vil være behov for batteribytte som løsning. Du finner ikke 10 megawatt tilgjengelig over alt.

All utvikling tjener konseptet

Akkurat nå er det batteripakker fra tyske Akasol som er valgt til SHIFTR.

– Tette, flatpakkede batterier. Men, vi er fleksible og shopper det beste som er tilgjengelig.

– Teknologi er ofte kjent for å utvikle seg. Hva tar dere høyde for?

– All utvikling på batterisiden er til fordel for vår løsning. Større energitetthet, lettere og billigere batterier, alt vil kunne håndteres, sier Adolfsson, som understreker at ombygging blir langt enklere.

Med behov og krav om eget batterirom under dekk borte, blir batteri på dekk trolig eneste mulighet for mange hurtigbåter. Samtidig utgjør vekten av batterier mer enn en tilsvarende full tank med diesel.

– Det gjør at båten i visse tilfeller må kompenseres for økt vekt.

På fartøyet i Oslofjorden løste SHIFTR-samarbeidet utfordringen med at Brødrene Aa forlenget det lette karbonskroget.

(Copyright)
Publisert 28. August 2023, kl. 04.17Oppdatert 28. May 2024, kl. 07.26