Har store planer for fem norske verft

Sjefen for Sjøforsvaret ønsker et tettere samarbeid med verftsindustrien. Kongsberg Gruppen tar med seg fem verftsvenner, og åpner sjømilitært kontor i Ålesund.

Slik kan fremtiden kystvaktskip se ut, om Kongsberg Gruppen får være med å betsemme. Foreløoig kun illustrasjoner. Konsgeberg Gruppen.
Slik kan fremtiden kystvaktskip se ut, om Kongsberg Gruppen får være med å betsemme. Foreløoig kun illustrasjoner. Konsgeberg Gruppen.Foto: Kongsberg Gruppen

Kontoret etableres for å være i forkant når anbudet på 28 standardfartøy fra Marinen og Kystvakten etter hvert legges ut.

Så håper de selvsagt på mer arbeid, hvor drømmen kanskje er å bygge en fregatt.

Selv om sjansene der er relativt små.

Fra før av har Kongsberg Gruppen et militært kontor i Bergen som følger opp vedlikehold på fregattene.

Stort kontor

Administrerende direktør for maritim avdeling i Kongsberg Gruppen, Lisa Edvardsen Haugan, forteller at de har planlagt et sjømilitært kontor i Ålesund lenge.

Lise Edvardsen Haugan. Administrende direktør for maritim avdeling i Kongsberg Gruppen.Foto: Peder Otto Dybvik
– Vi vil både finne folk internt og ansette noen nye. Vi regner med at 10–15 personer vil få sin arbeidsplass her etter hvert, og at kontoret kan åpne i løpet av høsten. Dette blir et kontor for koordinering og prosjektledelse av leveranser til sjøforsvar i inn- og utland, sier hun til Kystens Næringsliv.

Arbeidet med å finne en ny leder til kontoret er også startet.

Hun forteller videre at i Ålesund-regionen har Kongsberg allerede mange ansatte.

Les også: Milliardkontrakter underveis

Pluss at det ligger en rekke andre maritime virksomheter og verft her, så det finnes solid kompetanse og en leverandørkjede, forteller Haugan.

– Når tror dere at de fleste anbudskontraktene fra Sjøforsvaret settes ut?

– Vi håper det ikke tar for lang tid før dette kommer i gang. Anbudsprosesser tar alltid tid. I tillegg tar det gjerne to-tre år å detaljere og bygge et avansert skip.

Kongsberg Gruppen har allerede nå lansert et eget design for nye skip til Forsvaret, der skipene standardiseres og bygges i ulike størrelser og med fleksibel utrustning.

Foreløpig er dette kun fine tegninger. (Se under).

Slik kan framtiden kystvaktskip se ut, om Kongsberg Gruppen får være med å bestemme. Foreløpig kun illustrasjoner.Foto: Kongsberg Gruppen

Får med seg verftsvenner

Kongsberg Gruppen har ikke egne verft, så de har fått med seg noen «verftsvenner» for å stå best mulig rustet mot internasjonal konkurranse når anbudene legges ut.

– Sammen med fem norske verft: Umoe Mandal AS, Westcon Yards AS, Fosen Yard AS, Green Yard Kleven, og Myklebust Verft AS har vi de siste tre årene jobbet tett for å klargjøre norsk verftsnæring og forsvarsindustrien for leveransen, sier Haugan.

Kongsberg Gruppen åpner opp for at det fort kan bli flere verft med i «forsvarsgjengen».

Alene er de hver for seg sjanseløse mot internasjonal konkurranse. Sammen har de faktisk en sjanse til å kapre store militære anbud.

Et gigantløft

Hele 600 milliarder skal påspanderes norsk forsvarsevne de neste 12 årene. Løftet skal starte kjapt, og spesielt norsk verftsindustri kan stå foran en veritabel oppdragsbonanza.
Flere norske verft har rustet seg nettopp for denne situasjonen, og lover å være mer enn klare.

Forsvarstopp: – Bare å gjøre seg klar

Sjefen for Sjøforsvaret, Oliver Berdal, er klar for et enda tettere samarbeid med norsk verftsindustri og deres underleverandører.

Oliver Berdal ønsker et tettere samarbeid med norsk verftsindustri med underleverandører.Foto: Silje Helene Nilsen

Ikke minst er han åpen for at Sjøforsvaret trenger den miljøkompetansen som maritim næring gradvis bygger opp i sivil sjøfart.

– Forsvaret vil i tiden framover få et milliardløft. Vi må få til et godt samarbeid mellom Forsvaret og maritim næring langs kysten. Jeg ser for meg at flere store kontrakter som skal deles ut de neste årene. Her må bransjen være fremme i skoene, sier han til Kystens Næringsliv.

I Ålesund er de klar i startblokken.

De hører hva sjøforsvarstoppen sier, og forbereder seg til militære oppdrag.

– Den maritime klyngen i nord–vest er verdensledende, og Ålesund er derfor et naturlig valg når vi nå etablerer et kontor for vår sjømilitære satsing. Kongsberg Maritime har allerede et stort og velkjent fotavtrykk i regionen. Nå forener vi kreftene, på tvers av Kongsbergs fire forretningsområder, for å ta en tydelig posisjon i satsingen på å levere en standardisert fartøysklasses til Sjøforsvaret, sier konsernsjef i Kongsberg Gruppen, Geir Håøy.

Når det regner på presten …

Verftssamarbeidet med Kongsberg Gruppen får ringvirkninger helt inn til kontorlokalene til Westcon Yards, som er et av fem verft som samarbeider med Kongsberg Gruppen.

– Jeg tviler litt på bygging av fregatter på norske verft, men har stor tro på bygging av andre militære fartøyer. Sjøforsvaret trenger mange typer skip, og for disse tror jeg også norsk verftsindustri kan være aktuelle som leverandører. Det kan bli et løft for hele den maritime industrien lang kysten, sier han.

For selv om det kanskje ikke blir bygging av komplette fregatter, er det garantert mindre og mellomstore oppdrag som settes ut på anbud, forteller han videre.

Westcon Yards Florø er et av fem verft som har slått seg sammen for sammen stå sterkt når militære anbud skal ut på markedet.Foto: Westcon Yards Florø

Solaas tror det kan bli et løft for hele den maritime industrien lang kysten:

Han nevner blant annet at verftene kan bidra med modulbygging, teknologi og testing av systemer.

– For oss er det et satsingsområde å få flere militære kontrakter. Det betyr at vi skal være langt fremme i skoene framover, og være med i kampen om kontrakter når Sjøforsvaret skal opprustes, sier Solaas.

Kongsberg Gruppens maritime leder er i alle fall klar.

– Når «langtidsplanen» for Forsvaret legger opp til bygging og innfasing av 28 standardiserte fartøy, ja så trenger vi samarbeid, sier hun.

Er det grunn til å drømme om en norsk fregatt?

Verftsdirektørene hos Umoe Mandal AS, Westcon Yards AS, Fosen Yards AS, Green Yard Kleven, og Myklebust Verft AS drømmer nok om å bygge fregatter – innerst inne.

Men den debatten blander ikke Sjøforsvarets leder seg opp i.

– Nei, det er heller ikke min jobb. Men jeg har fått med meg debatten i spaltene til Kystens Næringsliv at norske verft ønsker å bygge fregatter. Men dette er en debatt politikerne må ta. Det som er helt sikkert er at norske verft er meget dyktige, og at de er godt posisjonert til å konkurrere om bygging av nye, standardiserte fartøyer til Marinen og Kystvakten, sier Berdal.

Men han legger også til følgende:

– Vi skal huske på at det blir minst like viktig å ha med norsk industri på vedlikehold og oppgraderingsarbeid i tiårene fremover. Det betyr mye for forsyningssikkerhet og beredskap. I tillegg ligger norsk teknologi helt fremst med bærekraftige løsninger for skip, sier Berdal.

Han understreker at maritim næring i Norge har selskaper som leverer batteriløsninger som er verdensledende.

– Klart det kan bli mange oppdrag til dyktig, norsk industri knyttet til den omfattende fornyelsen av Marinen og Kystvakten, sier han.

Positive takter

Daglig leder hos Norske Skipsverft, Asle Strønen, er også positiv til at det nå virker som om norske verft blir knyttet nærmere Forsvaret.

Tidligere har bransjen vært litt sur for at de norske fregattene ble bygget i Spania, for eksempel. De har heller ikke vært så fornøyd med kvaliteten på fregattene.

Men nå kan norske verft og Forsvaret begynne å gå i takt.

– Jeg opplever at Sjøforsvaret og de norske skipsverftene langt på vei har samme målsetting med henhold til norsk bygging av de standardfartøyene som ligger i Langtidsplanen. Prosessen videre, med hvilke føringer bevilgende myndighet gir, vil være avgjørende for de norske skipsverftenes suksessfaktor. Vi har kompetansen og kapasiteten. Det må være politisk vilje til å utnytte denne, og slik opplever vi at det er, sier Strønen til Kystens Næringsliv.

(Copyright)
Publisert 3. June 2024, kl. 03.17Oppdatert 3. June 2024, kl. 11.12