Har vært tabu om bord: Nå snur det.

Se topp tre på de vanligste skadene og sykdommene. Én har det fram til nå vært taust om.

Marius Schønberg, leder forebyggelse i Gard sjøforsikring.
Marius Schønberg, leder forebyggelse i Gard sjøforsikring.Foto: Gard

– Det vi ser er at søvnmangel og utmattelse er en faktor i veldig mange av de skadene som rapporteres inn til oss. Mange skader kunne vært unngått med god søvn og bedre hjelp til å takle stress, sier Marius Schønberg, leder forebyggende avdeling i sjøforsikringsselskapet Gard til Kystens Næringsliv.

Litt lenger nede i saken får du hele topp tre-listen over de hyppigste skadene og sykdommene som rapporteres inn til Gard.

Selskapet har ansvarsforsikringen for rundt 7000 skip globalt, inkludert sjøfolkene om bord.

Samlet sett forsikrer Gard rundt en femtedel av alle sjøfolk globalt, noe som tilsvarer en arbeidsstyrke på rundt 400 000 mennesker.

Dermed ser de mange sykdomstilfeller og skadesaker i løpet av et år.

Årlig meldes det inn rundt 3000 personskader til Gard.

Noen småskader av ymse art, men også akutte og alvorlige skader hvor sjøfolk må evakueres og bringes hjem med fly.

– De mest alvorlige sakene er når en hendelse har dødelig utfall eller gir varige mén. Men de vanligste skadene er heldigvis mindre alvorlige. Det er ofte klemskader, mindre ulykker og sykdommer av ulik art. Generelt er det tre typer saker vi ser klart mest av, sier Schønberg.

Dette er topp tre-listen

Listen over de mest vanlige skadesakene er utarbeidet av Gard. Særlig ett område gjør et kraftig byks i antall innmeldte skader, forteller Schønberg:

1) Magesmerter av ulik art. Kan være relativt ufarlig, men også mer alvorlige sykdommer som trenger akutt legehjelp. Matforgiftning, matintoleranse er også mulige årsaker. I takt med flere kvinner til sjøs, dukker menstruasjonssmerter også opp.
2) Ryggsmerter og skjelettplager. Tunge og feile løft er forklaringen her. Det er ofte lite søkelys på fysisk trening om bord. For å forebygge slike skader er det viktig med styrketrening, men det blir det ikke tid til. Eller prioritert. Da blir det ofte ryggskader som setter sjøfolk ut av arbeid.
3) Mental helse. Det er mye ensomhet og savn om bord. Familien langt borte, man kan føle seg isolert, og de fleste skip har minimumsbemanning. Dermed blir det mye press på arbeidstid og hviletid. Saker knyttet til mental helse vokser mest.

– Det er på en måte trist, men også gledelig at slike saker kommer fram i lyset. Det er ikke mange år siden psykisk helseproblemer til sjøs ikke ble snakket så mye om. Det er viktig å ta tak i mentalhelseproblemer tidlig. Ellers kan det utvikle seg til langvarige sykmeldinger, sier Schønberg.

Et velkjent problem er synderen

Alle de vanligste sakene har en fellesnevner, forteller Schønberg.

Marius Schønberg, leder forebyggelse i Gard sjøforsikring. Selskapet forsikrer drøyt 400 000 sjøfolk gjennom rederier over hele verden.Foto: Gard

– Søvnmangel. Utslitthet. Og sikkerhetskulturen om bord. Det er i mange tilfeller så enkelt. Mange av de skadene og ulykkene vi ser til sjøs kunne vært unngått om sjøfolk hadde fått nok søvn, mer trening, og mer kontrollert arbeidsmengde, sier Schønberg til Kystens Næringsliv.

Hjelp i appen

Gard Forsikring og Sjøfartsdirektoratet har sammen med Radio Medico vært med å utvikle en helse-app for sjøfolk. Den skal blant annet forsikringsselskapet være med å utvikle videre.

Les mer om appen her:

– Forebygging er stikkordet her. Jo mer vi kan forebygge, og jo tidligere man får hjelp, jo bedre er det jo. Både for sjøfolkene selv, for familiene og samfunnet rundt, og for oss som forsikringsselskap.

–Derfor har det vært så viktig for oss at denne appen skal være gratis og lett tilgjengelig for alle. Appen har et oppslagsverk for symptomer og forklaring som kan bidra til at man får hjelp tidlig. Vi tror appen kan bidra til å redde liv og forebygge. Det er vi alle takknemlig for, sier Schønberg.

– Treffer oss midt i hjerteroten

Det er flere som jobber med å få ned antall skader til sjøs; både de lett synlige fysiske, men også de litt mer skjulte psykiske problemene.

Eivind Kallevik.Foto: Sjøfartsdirektoratet
– Dette temaet treffer rett i hjertet for oss i Sjøfartsdirektoratet nå, vi har «psykososialt arbeidsmiljø» som vårt fokusområde i år.

– I løpet av høsten 2023 ble det gjennomført opplæring for alle inspektører ved Likestillings- og diskrimineringsombudet, og sjekklister ved tilsyn er oppdatert med nye punkt om trakassering, sier fungerende kommunikasjonsdirektør Eivind Kallevik hos Sjøfartsdirektoratet til Kystens Næringsliv.

Sjøfartsdirektoratet har bedret informasjonen om mulighetene for varsling «Tips oss»-siden på sdir.no.

Manglende sikkerhet og trakassering henger sammen

Det er også en klar sammenheng mellom sikkerhet og mobbing og trakassering om bord.

Sjøfolk som blir utsatt for dette har samtidig ofte dårligere sikkerhet om bord, ifølge en undersøkelse fra direktoratet.

– Det sier noe om hvor viktig et godt arbeidsmiljø og trivsel er om bord. Både fordi det er uakseptabelt at så mange opplever mobbing og trakassering i den maritime bransjen, men også fordi det altså har en direkte sammenheng med sikkerhet, sier Kallevik.

Sjøfartsdirektoratet tilbyr den maritime næringen veiledning med egne rådgivere for å øke bevisstheten rundt temaet.

– Vi har også veiledning som i seminar for rederier, HR-avdeling, mannskapskontor eller andre som er ansvarlige for arbeidsmiljø om bord på fartøy, sier Kallevik.

(Copyright)
Publisert 8. February 2024, kl. 04.01Oppdatert 8. February 2024, kl. 12.59