Hardtsatsende rederi mer enn doblet inntjeningen i 2022

Familierederiet Misje har bestilt ti nye båter til en verdi av én milliard kroner. Resultatet fra i fjor tyder på at driftsgrunnlaget er godt.

Roald Misje er teknisk direktør og reder i familierederiet Misje.
Roald Misje er teknisk direktør og reder i familierederiet Misje.Foto: Ketil Svendsen

– Vi er svært fornøyde med fjorårsresultatet. Og det er klart at det er ekstra kjekt med slike resultater nå når vi har lagt opp til såpass tunge investeringer, sier teknisk direktør og reder Roald Misje til Kystens Næringsliv.

Gode rater

Driftsselskapet Misje Chartering økte driftsinntektene fra 73 millioner kroner i 2021 til 107,8 millioner i 2022. Driftsresultat mer enn doblet seg - fra 16,4 millioner til 35,2 millioner.

– Fjorårsratene var generelt gode. Det er dette som ligger til grunn for resultatet, sier Misje.

Rederiet driver nå med en kombinasjon av 30 til 40 prosent kontraktsoppdrag og resten på spot.

– Dette viste seg å være en god kombinasjon, i alle fall i fjor. Generelt tenker jeg at dette er et fornuftig nivå å ligge på, sier Misje.

Bulkrederiet har hovedtyngden av kunder i Norge og Nord-Europa. Skrap, sement og korn utgjorde en betydelig del av fraktoppdragene i 2022.

Jobber med kontrakter

Elkem Bjølvefossen i Hardanger er én av de norske kundene Misje betjener.

– Vi jobber nå med en del nye kontrakter, så ting er på gang, sier Roald Misje.

Kåre Misje & Co er holdingselskapet i familierederiet.

Også her ble det levert gode resultater i 2022, med en omsetning på 439 millioner, opp fra 344 millioner året før, og et driftsresultat på nær 125 millioner, opp fra 79 millioner i 2021.

Sammenlignet med en del andre fartøysgrupper har det har vært lite fornyelse av skipene innen småbulk. Snittalderen på flåten var i 2022 nærmere 30 år.

Dermed har man unngått en del av den langsiktige overkapasiteten som enkelte andre shippingnisjer sliter med.

Store investeringer

De neste årene får familierederiet Misje levert totalt ti nye bulkskip til en stykkpris på 100 millioner kroner. Det første ble døpt i Bergen i desember i fjor.
Nybygget «Misje Vita» ble døpt i desember i fjor.Foto: Ketil Svendsen

Selv om skipene skal bygges på Sri Lanka, har rederiet valgt mye norsk på teknologisiden. 50 prosent av teknologien om bord er norskprodusert.

– Vi har tatt helt bevisste valg hva gjelder utstyr og leverandører underveis i prosessen. Jeg må få lov å skryte av de norske leverandørene og det de får til. De er helt fantastiske, sa Misje til Kystens Næringsliv da «Misje Vita» ble døpt.

Bak investeringene ligger et strategisk ønske om å satse grønt.

Den kraftige batteripakken om bord gjør det mulig for skipene med en bruttotonnasje på 3.483 tonn å gå kystnært med elektrisk drift mot havner og losseområder.

Styrker seg versus vei

I 2020 laget DNV en analyse av den norske bulktransport til sjøs. Her ble det påpekt at tørrbulkflåtens konkurransekraft er god sett opp mot veitransport – både på lange og relativt korte avstander.

– Analysene viser at sjøtransport på over 500 kilometer kan representere det samme kostnadsnivået som biltransport på under 20 kilometer, og med tilnærmet like eksterne samfunnsøkonomiske kostnader. Videre viser analysene at sjøtransport helt ned mot 65 kilometer kan konkurrere med biltransport på halve distansen, og samtidig gi en betydelig samfunnsgevinst i form av reduserte eksterne kostnader ved at biltransport i stor grad fjernes fra tett befolkede og trafikkerte byområder, heter det i rapporten.
(Copyright)
Publisert 16. March 2023, kl. 04.41Oppdatert 16. March 2023, kl. 04.41