Hareides «mobbeskjema» får støtte fra sjøfolk

Sjøfartsdirektoratets tipstjeneste mot trakassering kan være en god løsning, mener Sjømannsforbundet. Men ikke alltid.

Direktør for Sjøfartsdirektoratet, Knut Arild Hareide.
Direktør for Sjøfartsdirektoratet, Knut Arild Hareide.Foto: Vilde Ferah Molven

– På en liten båt, der kaptein gjerne også er reder – hvem skal du søke hjelp hos om du blir plaget eller trakassert, selv om rederiet har etablerte rutiner? spør Jahn Cato Bakken.

Nestlederen i Norges Sjømannsforbund bifaller initiativet fra sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.

– Er du ung og kvinne, da ligger du dårligst an om bord.

«En trygg arena»

For de som ønsker å melde fra om en hendelse eller et forhold, tilbys nå et skjema på myndighetenes nettsider. Her finner man også informasjon om hva et tips bør inneholde, og hvilken type tips som skal sendes videre til andre etater.

– Vi har lyttet til de som faktisk har skoen på, forteller Knut Arild Hareide.

Til Kystens Næringsliv sier sjøfartsdirektøren at tallene fra undersøkelsene Sjømannsforbundet og direktoratet selv har gjennomført er alarmerende.

– Rett og slett en vekker. Både for oss og for hele næringen. Vi trenger en kulturendring for å få noe gjort.

Arbeidstakere om bord på fartøy har rett til å melde fra om forhold som ikke fungerer som de skal. Det kan inkludere situasjoner som seksuell trakassering, mobbing og trakassering, sikkerhetsrelaterte forhold eller andre kritikkverdige forhold om bord, understreker Sjøfartsdirektoratet.

Det er en oppgave direktoratet ikke klarer på egen hånd, understreker han.

– Vi må si til hele næringen at vi er lydhøre for tips og innspill. Og dette må jeg være tydelig på: vi gjør dette med profesjonalitet, og på en måte som gjør at tipsene ikke kan spores tilbake.

Høye tall

Både Sjømannsforbundet og Sjøfartsdirektoratet har gjennomført undersøkelser rundt trakassering i år. Begge undersøkelsene konkluderte tålelig likt, forteller Bakken.

Direktoratets tall avslører at 27 prosent av de spurte sjøansatte har blitt utsatt for trakassering eller mobbing det siste året. Tallene varierer fra 19 prosent til 32 prosent mellom fartøytyper. Høyest troner baksnakking og ryktespredning med 14 prosent og personrettet kritikk med 11 prosent. Det går ut over rekrutteringen, mener Bakken.

– Du kan ikke gå hjem og ta helgen fri, slik som du og jeg kan. Om bord kommer du ikke noe sted, 24 timer i døgnet over lengre tid. Du kan låse deg inn på lugaren, men sikkerhetsnettet vi har på land mangler. Noe må gjøres.

Seksuell trakassering: 15 prosent

Seksuell trakassering har to prosent av de spurte opplevd, men isolert på kvinner er dette tallet på hele 15 prosent. 400 kvinner hadde svart på direktoratets undersøkelse.

Direktoratets tjeneste er anonym og nettbasert.

– Det er ingen feil vei å gå, mener Bakken overfor Kystens Næringsliv.

Samtidig håper han at tipstjenesten ikke blir standard prosedyre.

– Jeg håper samtidig at ting løses på lavest mulig nivå, der det er mulig. I situasjoner der trakassering forekommer, er det langt på vei det beste.

Han forteller at tjenesten har blitt til i nært samarbeid med både Norsk Sjømannsforbund, de store arbeidsgiverorganisasjonene som NHO Sjøfart og Norges Rederiforbund, og direktoratet.

Vanskelig å hanskes med

Sjøfartsdirektør Hareide mener at problemene rundt trakassering og mobbing er blant de vanskeligere områdene etaten hanskes med.

– Tekniske avvik er det objektivt mulig å håndtere. Arbeidsmiljø er krevende, og betyr så mye for så mange mennesker.

Det gjør at sjøfartsdirektøren har lagt et løp inn i 2024, der direktoratet både oppbemanner og knytter til seg viktige støttespillere i næringen.

– Det gjør meg optimistisk. Selv har vi ansatt en fagkoordinator med ansvar for både overordnet og psykososialt arbeidsmiljø.


– Samtidig kommer dere utenfra og inn i situasjoner?

– Det er viktig å understreke at vi ikke skal ta selve arbeidsgiveransvaret, men skal kunne få oss innblikk og kompetanse, til igjen å kunne sette føringer for tilsynsaktivitet og forbedringer. Verdifullt både for oss som tilsyn og direktorat, og ikke minst for brukerne.

Samme mål

Det samarbeidet er Sjømannsforbundet godt fornøyd med.

– Spesielt siden arbeidsgiversiden helt tydelig har samme mål som oss. Det øker sjansen for endring. Det er et omfattende problem, der alle grupper risikerer å bli trakassert om det er for legning, kjønn, etnisitet eller alder.

Det betyr at også Sjømannsforbundet oppbemanner på feltet.

– Vi styrker oss med en som jobber spesifikt med dette temaet, ja. Vi ønsket å være tidlig ute.

Ressursen starter på nyåret, og blir ansvarlig for HMS, trygd og pensjon – med et utvidet ansvar for likestilling og trakassering. Det er likevel ikke alt som lett vil kunne nås gjennom myndighetene, tror Bakken.

– Det beste er selvfølgelig der saker kan tas internt. Det vil ikke alltid være lett for Sjøfartsdirektoratet å komme til fra utsiden, mener Bakken.

(Copyright)
Publisert 17. November 2023, kl. 05.07Oppdatert 24. January 2024, kl. 09.21