Prosjektet støttes økonomisk av Enova, og målet er å utvikle en banebrytende brønnbåt i løpet av et seks måneders forprosjekt.

Det er er Hav Design AS, et datterselskap av Hav Group, som er samarbeidspartner i prosjektet.

Baner vei for nullutslippsfartøy

– Nullutslippsfartøy er framtiden for alle havbaserte næringer. Vi ser fram til å samarbeide med North Salmon Service for å realisere disse spennende brønnbåtplanene og bane vei for nullutslipp-skipsfart i oppdrettsnæringen, sier Gunnar Larsen, konsernsjef i Hav Group i en børsmelding.

Arnt Erling Paulsen, daglig leder i North Salmon Service, uttrykker ønsket om å redusere klima- og miljøavtrykket knyttet til lakseproduksjon ved å utvikle en ammoniakkdrevet brønnbåt med potensial for nullutslipp.

– Vi ønsker derfor å se på mulighetene for å utvikle en brønnbåt som ved bruk av ammoniakk som drivstoff vil ha nullutslippspotensial, sier Arnt Erling Paulsen.

North Salmon Service, eid av PH Invest Herøy, Nova Sea, og Salten Aqua, opererer i dag to brønnbåter for Nova Sea, Salten Aqua og andre tilknyttede kunder.