Her flørter indere med norske redere: – Idioti, sier verftsleder

Indisk maritim bransje har vært i Bergen for å gjøre seg lekker. – Vi trenger ikke en «Tyrkia 2.0»-situasjon, der verftsoppdrag går utenlands, sier bransjetopp.

Indisk delegasjon på besøk i Bergen. Målet er lokke norsk industri over til indiske verft, blant annet.
Indisk delegasjon på besøk i Bergen. Målet er lokke norsk industri over til indiske verft, blant annet.Foto: Maren Grønnerød, Maritime Bergen

Nylig var en indisk delegasjon i Bergen på besøk for å møte maritim næring.

I regi av Innovasjon Norge og Maritime Bergen, var hele 19 ulike aktører fra den maritime sektoren til stede.

Direktør for Innovasjon Norge i India og handelsråd ved den norske ambassaden i New Delhi, Cristian Valdes Carter, kunne fortelle at hele 130 norske selskaper opererer i India.

Blant rederiene har blant annet Wilson rederier fra Bergen et skip under bygging i India.

Bakgrunnen for besøket i Bergen var å vise maritim næring at inderne er på vei opp og fram når det gjelder blant annet det grønne skiftet.

Ny avtale frister

En historisk frihandelsavtale åpner opp for at norske redere og underleverandører får bedre vilkår med å bruke indiske bedrifter som partnere.

I mars i år inngikk Norge og de andre EFTA-landene en historisk handelsavtale med India som vil sikre nulltoll på nesten all norsk eksport til India.

Ikke minst var besøket en «speeddating» for å vise hva indisk maritim industri kan tilby norske redere og deres underleverandører.

– Usikkerhet knyttet til Kina og kapasitetsutfordringer både i Japan og Sør-Korea gjør nok at India blir mer og mer aktuelt i årene som kommer, sier Sigvald Sveinbjørnsson, daglig leder i Maritime Bergen til Kystens Næringsliv.

Sigvald Sveinbjørnsson er leder i Maritime Bergen.Foto: Paul S. Amundsen

Men verftssjef og leder i Norske skipsverft Hugo Strand liker ikke at staten gjør det enklere å bli fristet av inderne.

Han kaller det idioti om planen er å gjenta det som har skjedd med norsk ferjebygging.

– Tyrkia har nær sagt har tatt hele markedet, subsidiert av «statens virkemiddelapparat» og uten hensyn til blant annet sikre arbeidsforhold», sier Strand til Kystens Næringsliv.

Mer om det litt lenger nede i saken.

En indisk flørt med ambisjoner

Sveinbjørnsson, derimot, var godt fornøyd med responsen fra den lokale, maritime næringen.

– Var dette besøket en indisk flørt med seriøse ambisjoner om partnerskap med vestlandsk, maritim industri?

– Det får du spørre inderne om, men vi opplever stor interesse fra indiske aktører. Den indiske ambassadøren, Acquino Vimal har vært mye i Bergen og vi håper å ta imot flere delegasjoner fra både indiske myndigheter og andre interessenter, sier han.

Sveinbjørnsson forstår interessen fra andre siden av kloden.

Her på Vestlandet har vi verdens fremste maritime industriklynge, som har et globalt nedslagsfelt.

Med India som en økonomisk gigant med stor satsing på grønn omstilling, og Norges ledende ekspertise innen maritim teknologi, åpnes det opp for spennende muligheter for bærekraftig utvikling og partnerskap, legger han til.

Verftssjef: All grunn til å frykte flørten

Styreleder i Norske skipsverft, Hugo Strand, er ikke imponert over at norske myndigheter legger til rette for at norsk, maritim industri flagges ut.

Igjen.

– Basert på Tyrkia-erfaringene, hvor statens virkemiddelapparat har bidratt til en betydelig eksport av norske industriarbeidsplasser og tap av norsk verdiskaping, er det opplagt all grunn til å frykte at byråkrater og rikspolitikere har funnet en ny mulighet for å fortsette idiotiet med å subsidiere våre utenlandske konkurrenter og svekke innovasjonskraften i vår maritime næring, sier Strand til Kystens Næringsliv.

Kan ikke bekymre seg hele tiden

Hugo Strand er også verftssjef ved Fitjar mekaniske verksted. Han forteller at om han hele tiden skulle gå rundt å være bekymret for hva norske myndigheter finner på, hadde han drevet med noe helt annet enn skipsverft.

Byråkrater og rikspolitikere har funnet en ny mulighet for å fortsette idiotiet med å subsidiere våre utenlandske konkurrenter og svekke innovasjonskraften.

Hugo Strand, styreleder Norske skipsverft

– Jeg tror egenskapene til norske skipsverft, med kvalitet, gjennomføringsevne, lojalitet til inngåtte kontrakter, innovasjonskraft og geografisk nærhet, de siste årene har blitt høyere verdsatt av resten av vår maritim bransje og «lasteiere/vare-eiere», sier Strand.

Han legger til at kommersiell risiko er noe man ofte glemmer.

– Jeg blir forundret om ikke rederi og deres kunder har lært seg at kommersiell risiko må tas inn i regnestykket når man vurderer tilbud fra byggeverft. Om ikke annet forventer jeg at vårt bank og finansvesen, inkludert Eksfin, evner å utføre slike vurderinger før eventuelt finansieringstilsagn gis, sier verftssjefen.

Blir mye ekstraarbeid med utenlandske verft

Verftssjefen og styrelederen understreker at det å «gå utenlands» fort kan bli dyrere enn opprinnelig pris for rederne.

– Man ser jo av blant annet i «KNM Maud»- og «Johan Castberg»-prosjektene at også relativt velrenommerte asiatiske verft, til tross for omfattende byggeoppfølging, er i stand til å påføre norske kunder betydelige ekstrakostnader.

Dette på grunn av dårlig prosjektgjennomføring, manglende kvalitet i arbeidsutførelse og forsinkelser, sier han.

Hugo Strand, verftsdirektør Fitjar Mekaniske og styreleder i Norske skipsverft.Foto: FMV

Han legger til at det er lov å håpe om bedre tider:

– Det er jo å håpe at staten og statlig kontrollerte fartøyseiere lærer av sine feil, de også, sier Strand.

Lederen for Maritime Bergen, Sigvald Sveinbjørnsson er mer åpen.

– Det kan være smart å følge med på hva som skjer i India. De er svært interessert i maritim industri og ambisiøse vekstplaner, kombinert med veldig tydelige utslippsmål, mener han.

(Copyright)
Publisert 16. May 2024, kl. 03.15Oppdatert 16. May 2024, kl. 03.15