– Vi har tatt på oss en ambisiøs jobb, men som bransje er vi forpliktet til å ta tunge klimagrep. Vi mener samtidig norskekysten legger godt til rette for å utvikle og seile utslippsfrie passasjerskip. Om få år vil si se en ny generasjon skip seile langs kysten, opplyser Gerry Larsson-Fedde, Chief Operating Officer i Hurtigruten Norge i en pressemelding etter at Hurtigruten og samarbeidspartnere har offentliggjort den siste nyheten i Sea Zero-prosjektet.

Sea Zero
  • Sea Zero skal realisere nullutslipps person‐ og godstransport langs norskekysten innen 2030 gjennom å utvikle og demonstrere utslippsfrie skip for Hurtigruten Norge.
  • Sea Zero ble initiert av Hurtigruten og SINTEF i mars 2022, og består nå av 14 industriaktører, FoU‐institusjoner og myndighetsorganisasjoner.
  • Nå i januar startes et forsknings- og utviklingsprosjekt for oppskalering, optimalisering og pilotering av nullutslippsteknologi for skip.
  • Totalt skal det brukes om lag 123 millioner kroner over 3 år på forsknings- og utviklingsfasen av Sea Zero-prosjektet.
  • Partnerne i prosjektet er Hurtigruten Norge, SINTEF, Cavotec SA, VARD, Brunvoll, Plug, Corvus Energy, DNV, Sustainable Energy Catapult, Teknotherm, Jotun, Sjøfartsdirektoratet, Bergen Havn og Norske Havner

1500 m2 med solcellepanel

De framtidige Hurtigruteskipene vil være elektriske, utstyrt med batterier som lades når de ligger til kai. Planene inkluderer blant annet løsninger som toppmoderne batteripakker på 60 megawatt-timer, moderne seil, solcellepaneler integrert i seilene

Det skal også brukes kunstig intelligens for å bistå kapteinen med mer effektiv manøvrering.

Hver side av de tre uttrekkbare seilene vil ha en vindflate på 750m² og være dekket av i alt 1500 m² solcellepaneler. Med seilene nede vil høyden på skipet være 29,9 meter, noe som betyr at skipene kan passere under alle bruer langs kystruten.

Prosjektpartnerne letter nå på sløret om hvilke teknologier de forsker på for å bygge det som kan bli verdens mest avanserte passasjerskip av sitt slag. Hurtigrutens nye skip planlegges for null utslipp til luft og sjø, samt betydelig mindre energibruk.

. Størrelsen på fartøyet vil bli omtrent som dagens, med en lengde på 135 meter. Foto: Vard Design

– Dette er tidlige konseptskisser for skip som vil bli de mest innovative og bærekraftige i verden. Den nye formen som gir mindre luftmotstand kan virke uvant. Men vi har kombinert toppmoderne løsninger med tradisjonsrike elementer som den kjente, røde stripa langs skipssiden, Nordstjernen i baugen og ikke minst betydelig godskapasitet, sier Larsson-Fedde.

500 passasjerer

Størrelsen på fartøyet vil bli omtrent som dagens tradisjonsrike Hurtigruteskip, med en lengde på på 135 meter, og en bredde på 21,5 meter. Skipet vil ha køyeplass til rundt 500 passasjerer.

Skipene designes samtidig for en betydelig godskapasitet på minimum 150 europaller, samt frakt av biler. Det planlegges også for lasteluker på hver side, så skipet kan legge til kai med både styrbord og babord side.

Hurtigruten
  • Hurtigruten-konsernet har røtter tilbake til 1893, da Vesteraalens Dampskipsselskap satte en dampbåt i trafikk mellom Trondheim og Hammerfest, etter å ha vunnet et statlig anbud.
  • Hurtigruten AS transporterer post, gods og passasjerer langs norskekysten mellom Bergen og Kirkenes. Dagens selskap ble stiftet i 2007.
  • Konsernet er organisert i de tre enhetene Hurtigruten Norge, Hurtigruten Expeditions og Hurtigruten Group.
  • Det britiske Investeringsfondet TDR Capital har siden 2014 vært største eier.
  • Hurtigruten Expeditions leverer ekspedisjonscruise verden over, med destinasjoner som Alaska, Antarktis, Grønland, Karibia og Svalbard
Kilde: snl.no/hurtigruten.no

I dag er kun 0,1 % av alle skip i verden bygd med nullutslippsteknologi. Hurtigruten Norges prosjekt håper å kunne påvirke cruiseindustrien og fremtidens reiseliv til en mer bærekraftig utvikling.

– Å bruke mindre energi er et sentralt poeng i prosjektet. Vi har et svært kompetent prosjekt med 14 norske partnere som når snur hver stein i arbeidet med å få energiforbruket så lavt som overhodet mulig, uten at det går på bekostning av sikkerheten eller punktlighet. Dette blir avgjørende for å nå nullutslipp, og svarene vi får gjennom dette arbeidet har som mål å bidra til løsninger for hele den maritime bransjen, sier prosjektleder Trond Johnsen i SINTEF Ocean.