Kjemikalietankere skal leveres til det svenske rederiet Donsötank.

«Rack» sjøvannskjølere erer integrert i skroget under fartøyets hovedmaskinrom. Marine kjølesystemer anvendes for å redusere temperaturen til motoren og andre støttesystemer ved hjelp av sjøvann.

Hydroniq Coolers skal levere begge de skrogintegrerte «Rack» sjøvannskjølesystemene innen utgangen av andre kvartal i år.

– Vi skal produsere og levere Rack-systemene våre i løpet av tre måneder, som er raskere enn vi vanligvis gjør. Det er mulig fordi disse systemene er kopier av tidligere systemer som vi har levert til Donsötanks skip, sier Jan Inge Johannesen, salgssjef hos Hydroniq Coolers.

«Rack»-systemet er utformet for å øke tiden mellom hver rengjøring og redusere tidsbruken når rengjøring er nødvendig. Skipet trenger ikke dokkes for vedlikehold og rengjøring ettersom kjølerne kan trekkes ut fra under maskinrommet selv når man er til sjøs.

– Løsningen med chilled water system kutter energiforbruket betydelig, samt at det reduserer vedlikeholdsbehovet på systemet. Begge deler bidrar til å redusere Donsötanks driftskostnader for disse to fartøyene, legger Jan Inge Johannesen til.

Hydroniq Coolers skal produsere Rack sjøvannskjølerne ved selskapets hovedanlegg på Ellingsøy utenfor Ålesund, og deretter sende dem til Wuhu Shipyard.

Hydroniq Coolers har ikke oppgitt verdien på kontrakten.