Hyller de rutinerte sjøfolkene etter hederspris

– Det er de eldre sjøfolkene som hjelper lærlingene opp og fram som skal ha mye av æren, sier reder.

Sea1 Offshore ble kåret til det beste rederiet for unge sjøfolk. På bildet tar Tore Lillestø, Chief Operations Officer imot prisen som ble delt ut av fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss.
Sea1 Offshore ble kåret til det beste rederiet for unge sjøfolk. På bildet tar Tore Lillestø, Chief Operations Officer imot prisen som ble delt ut av fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss.Foto: Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse

Stiftelsen Norsk maritim kompetanse har kåret det beste rederiet i Norge for unge sjøfolk.

I år vant Sea1 Offshore, tidligere Siem Offshore, kåringen Årets maritime lærebedrift.

– Vi aldri vunnet denne prisen uten våre rutinerte sjøfolk som hjelper dem inn i yrket. Lærlingene våre blir godt ivaretatt. Hittil har de fleste av lærlingene blitt værende i fast jobb etter læretiden.

Akkurat dét er nemlig en tilbakemelding Tore Lillestø setter stor pris på. Lillestø er chief operations officer i Seal1 Offshore.

Hvert år deles prisen «Årets maritime lærebedrift» ut til bedrifter som gjør en særlig innsats for rekruttering til sjømannsyrket.

Prisen ble delt ut av fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss om bord på Norges nest største skoleskip, Christian Radich.

– Vi har gjennom mange år jobbet målrettet for å bidra til rekruttering og opplæring av norske sjøfolk. Utmerkelsen viser at vi har gjort mye riktig. Antall lærlinger hos oss har økt jevnt og trutt, og i dag går 20 unge menn og kvinner i lære på våre skip, sier Tore Lillestø, operasjonsdirektør i Sea1 Offshore.

Til enhver tid har selskapet 10 prosent av samlet arbeidsstyrke under opplæring.

I alt har rederiet 220 skandinaviske ansatte.

Hvert år får noen heldige og motiverte ungdommer ekstra hjelp til å bli sjøfolk.

– Gjennom Christian Radichs Windjammer-program tar Sea1 Offshore imot unge i alderen 16–25 år som står utenfor utdanning, opplæring eller skole, og gir dem praktisk opplæring som lettmatroser, sier Lillestø.

Rederiet tar også imot kadetter fra fagskolene som ønsker å utdanne seg til styrmenn og maskinister. Totalt har selskapet over 20 aktive opplæringsstillinger.

Lillestø forteller at de samarbeider med videregående skoler og inviterer til elevbesøk på skipene.

– Det handler om å gjøre ungdommene nysgjerrige på yrkeslivet til sjøs og åpne øynene deres for de mulighetene som finnes her. Å bidra til å sikre rekrutteringen til den maritime næringen er et samfunnsansvar for alle aktører i bransjen, sier Lillestø.

Viktig arbeid med å rekruttere til bransjen

I svarene til den årlige medlemsundersøkelsen til Norges Rederiforbund scorer frykten for å miste operasjonell kompetanse høyest. Det er samme frykten som i fjor.

Og året før det.

Uten rutinerte, hyggelige og faglig dyktige rutinerte sjøfolk, hadde vi aldri vunnet denne prisen.

Tore Lillestø, chief operations officer Sea1

Odfjell-sjef Harald Fotland er ikke overrasket.

Han er litt oppgitt på vegne av bransjen. Og han har vært det en stund nå.

Toppsjefen forteller at Odfjell satser systematisk og langsiktig for å få de beste lederne til sjøs og på land.

For fire år siden vant Odfjell SE prisen som ble tildelt Sea1 for 2023.

– Jeg har ingen ambisjoner om å få en glorie på hodet at vi er gode som lærebedrift. Det ligger i selskapets DNA å utdanne og ansette norske sjøfolk.

Men:

– Jeg skulle ønske at flere møtte opp på «rekrutteringsdugnaden». Vi får til så mye bra sammen her i maritim bransje. Men innen å få til en felles plan for rekruttering svikter vi litt. Vi får heldigvis hjelp av Norges Rederiforbunds kampanjer. Det hjelper.

Samtidig føler han seg litt alene om å bidra til å sysselsette norske sjøfolk.

– Jeg frykter på sikt at norsk operasjonell kompetanse står i fare, sier Fotland.

Hele saken hvor Harald Fotland etterlyser dugnadsånd, kan du lese under:
Nå har presidenten i Norges Rederiforbund fått i alle fall med seg ett rederi som har blitt hedret for sin innsats og dugnadsånd for å hjelpe yngre sjøfolk inn i bransjen.

Det setter han stor pris på.

– Rekruttering er et viktig arbeid som krever innsats og dedikasjon over tid. Det målrettede arbeidet som gjøres for å tiltrekke og lære opp nye talenter har stor betydning for å ivareta den norske maritime næringen, i dag og i framtiden. Utmerkelser som «Årets maritime lærebedrift» er en inspirerende anerkjennelse. En stor takk til Sea1 for arbeidet det gjør, og gratulere med vel fortjent pris, sier Fotland til Kystens Næringsliv.

Tore Fotland er i tillegg til å være toppsjef i rederiet Odfjell SE, også president i Norges Rederiforbund. Han har tidligere sagt at det er uheldig at få rederier utdanner mange sjøfolk, som plukkes inn av andre etter endt læretid.

Kall det gjerne «skumming» av unge sjøfolk på bekostning av dem som lærer dem opp.

Tja, sier Lillestø, før han legger til:

– Vi har vært heldige å beholde mer eller mindre alle etter endt læretid. Når det er sagt, om vi i en periode ikke har plass til alle vi gir opplæring til, så er det ingen krise. Da bidrar vi med litt dugnadshjelp til resten av næringen. Det er jo et pluss, ikke sant, sier han.

(Copyright)
Publisert 17. June 2024, kl. 03.19Oppdatert 17. June 2024, kl. 10.13