Aksjonen skapte stor oppmerksomhet i media, men førte senere til full henleggelse fordi rederiet hadde alt på stell.

Frykter inntektstap

Nå frykter næringen langsiktige konsekvenser.

Asle Strønen, administrerende direktør i Norske Skipsverft. Foto: Norske Skipsverft

– Så lenge det er uklarhet rundt regelverket må vi som rederi selvsagt vurdere hvor vi går for å få utført slike tjenester, sier Bård Stenberg, kommunikasjonsdirektør i rederiet Petroleum Geo-Services (PGS), som fikk fartøyet «Ramform Victory» bordet av politiet .

– Det er noe som ikke henger sammen her, den storstilte aksjonen satt opp mot resultatet der det ikke ble avdekket noe ulovlig, sier administrerende direktør Stig Førde i Fjord Base, en av utstyrsleverandørene som står i fare for å tape fremtidige oppdrag om rederier går utenlands.

– Dersom rederier risikerer å få politiet på nakken når de skal få utført nødvendige modifikasjoner, kan dette også gå ut over oppdrag til norske skipsverft. Politiet kan ikke aksjonere på så dårlig grunnlag. Det henger ikke på greip, sier administrerende direktør Asle Strønen i Norske Skipsverft, der medlemmene utfører mange oppdrag på fartøy som trenger opprustning.

Politiadvokat Arne Fjellstad mener politiet hadde godt grunnlag for aksjonen.

Vi har fått nyhetsbrev!
Redaksjonssjef Stig Erik Elliott oppdaterer deg ukentlig på det viktigste som skjer i maritim industri og leverandørnæring.

Varslet utvisning og politisak

12. april aksjonerte politiet mot seismikkfartøyet «Ramform Victory», eid av rederiet PGS, i forbindelse med at fartøyet lå til anker og ventet på å gå til havn i Florø. Der skulle fartøyet få om bord nødvendig utstyr i forbindelse med en ny kontrakt i Brasil.

Lovverket sier at et NIS-registrert og norskeid fartøy som «Ramform Victory» må søke visum for såkalte tredjelandsborgere, personer fra land utenfor EØS, dersom fartøyet ligger i opplag.

Er skipet i operasjon etter kontrakt, trengs ikke dette.

Allerede 22. desember i fjor gikk det ut børsmelding fra PGS der det ble opplyst at «Ramform Victory» ble tatt ut av opplag og skulle inn i operasjon i forbindelse med en kontrakt i Brasil. Før fartøyet kom til Florø, hadde det vært i Danmark for klassing.

Likevel gikk politiet etter aksjonen ut i media med informasjon om at de ble satt i gang tiltak med å bortvise mannskap, samt at det ville bli opprettet politisak mot rederiet. Så mange som 31 personer kunne være ulovlig om bord, mente politiet.

En knapp uke senere konkluderte man med at rederiet hadde hatt rett da de i en redegjørelse påpekte at de hadde sitt på det tørre juridisk.

– Vi var overrasket over at politiet kom uanmeldt på denne måten. Vi hadde foretrukket at de tok kontakt med oss og fikk avklart dette på forhånd, slik at aksjonen kunne vært unngått, sier Stenberg.

Kan velge utlandet

Aksjonsformen og medieutspillet fra politiet er naturlig nok en omdømmemessig belastning for rederiet. I forbindelse med henleggelsen omtalte politiet regelverket som komplisert.

Hvilke praktiske konsekvenser razziaen får for rederiets fremtidige rutiner, er foreløpig ikke klart. Likevel kan usikkerheten få konsekvenser.

Ett av alternativene det er naturlig å vurdere for et rederi vil være å gå til utenlandske havner eller verft når man trenger utstyrsoppgraderinger eller andre nødvendige modifikasjoner.

Leverandør er avhengig av mannskap

PGS har lager på basen Fjord Base i Florø. Basen skulle sørge for at seismikkutstyr kom om bord slik at «Ramform Victory» var klargjort og rigget for kontrakten.

Administrerende direktør Stig Førde sier at Fjord Base som havn er helt avhengig av at det er mannskap om bord på fartøyene om de skal kunne få levert og sørget for nødvendig utstyr som i tilfellet med «Ramform Victory».

Fjord Base er Norges største forsyningsbase med over 60 selskaper etablert på eget område. Foto: Fjordbase

For basen vil det være svært uheldig om oppdrag går tapt som følge av at rederier, i frykt for politiaksjoner, styrer unna norske havner når de skal få utført nødvendig arbeid.

– Det er ganske mye arbeid som skal utføres med klargjøring og rigging. Vi leverer utstyret, men det er mannskapet som har kompetanse og kan gjøre testene som er nødvendig, påpeker Førde.

Tar opp saken internt

Ledelsen ved Fjord Base spør seg nå om det er noe de kunne gjort annerledes for å unngå denne situasjonen.

De fikk ikke vite noe om politiaksjonen på forhånd og har heller ikke hørt noe fra politiet i etterkant, sier Førde.

– Vi vil ta hendelsen opp på ledermøte her oss. Vi må vite hvilke regler som gjelder. Og så må vi vite hva som eventuelt er vårt ansvar og hva rederiene må gjøre. Hvor går grensen for arbeids- og oppholdstillatelse? spør Førde.