Kan miste livsverket til omdiskutert industriplan i regi av internasjonal gigant

Ole Reidar Davidsen har fått varsel om ekspropriasjon. 15 eiendommer kan ryke med i arbeidet med industriplaner som er omfattet av taushetsklausuler.

Bonde Ole Reidar Davidsen mister trolig livsverket om han signerer eller ikke. Hemnes.
Bonde Ole Reidar Davidsen mister trolig livsverket om han signerer eller ikke. Hemnes.Foto: Privat

– Om saken deler bygden? Det vet jeg egentlig ikke. Vi hører fra de som absolutt er imot, ikke fra de som er for. Jeg savner egentlig en offentlig debatt, sier Ole Reidar Davidsen til Kystens Næringsliv.

Livsverk kan ryke

Sauebonden er så langt den eneste grunneieren som har vist ansikt i det som er i ferd med å bli offentlig strid om en lukket prosess i senterpartikommunen Hemnes.

Kraftkommunen er i vinden med hele fire ulike planer for industrisatsinger. Den største interessenten, australske Fortescue Future Industries (FFI), har vært i langvarig dialog med Hemnes kommune om et større område på Mula.

Bonde Ole Reidar Davidsen mister trolig livsverket enten han signerer eller ikke.Foto: Privat

Davidsen og en annen fastboende er blant 15 grunneiere som har fått varsel om mulig ekspropriasjon fra Hemnes kommunes formannskap.

– Hele gårdsbruket ryker med om vi takker ja. Vi fikk et varsel på Altinn, en liten trussel for å få oss i riktig retning, forteller bonden om inntrykket han sitter igjen med.

15 eiendommer

Ulik areal- og kraftkrevende industri krever tilgang til både kraft, jernbane og dypvannskai. Derfor peker Mula seg ut som et åpenlyst alternativ.

Fortescue Future Industries holder kortene tett mot brystet i forhold til hva planene vil medføre. Likevel har altså kommunen sendt ut signaler om ekspropriering av privat grunn.

Hemmeligholdet som Davidsen reagerer på har også skapt debatt i lokalsamfunnet for øvrig. Både grunneiere og kommune blir bedt om å forholde seg til taushetsklausuler.

Ifølge Avisa Hemnes ble et spørsmål fra SV i et kommunestyremøte besvart slik:

– På bakgrunn av en taushetsavtale så kan det ikke opplyses om annet enn at vi fortsatt er i dialog med dem, og at de fortsatt er interessert i å etablere seg i Hemnes, repliserte kommunens prosjektleder Karl-Johan Lemmingsvik ifølge avisen.

Lokalavisen Avisa Hemnes og Rana Blad har fulgt saken tett på hjemmebane, og leserbrevspaltene er i flittig bruk.

Det som kan bli et stort industriområde omfatter i dag både gårdsdrift og totalt 15 eiendommer med fastboende og fritidsboliger.

En aktør gir god sameksistens

Ifølge Avisa Hemnes er bygningsmassen på Davidsens gård taksert til 20 millioner. I tillegg kommer oppkjøp av dyrket jord og en nødvendig nedskalering av driften.

Signaturen og et fullgodt tilbud mangler ennå for bonden. Tilbudet fra Fortescue matcher så langt hverken takst, nedskalering av gårdsdrift eller det å flytte foreldrene ut av heimgården.

Davidsen har allerede i et års tid hatt kontrakter på bordet fra flere interessenter. Den ene aktøren, Fuella, ønsker en ammoniakkfabrikk en mil unna selve gården. Det kan gi god sameksistens, mener bonden.

– Det ligger nær kraftstasjonen, og transport vil skje først på bil, senere i rør, sier Davidsen.

For Fortescues tilfelle er området tiltenkt produksjon av hydrogen. Davidsen håper selv på kontrakt med Fuella. Det sikrer videre gårdsdrift.

– Det likte kommunen dårlig, de ønsker forståelig nok den største aktøren inn, sier han.

Jordbruksarealet til Davidsen står sentralt i striden i Hemnes kommune.Foto: Privat

Lukket prosess på Vestlandet

Fortescue Future Industries er for tiden aktuell med planer om fabrikk i kraftkommunen Bremanger, der de har kjøpt areal med kaimulighet tiltenkt produksjon av ammoniakk av grønt hydrogen.

Produksjonsoppstart der kan, slik Bremanger-ordfører Anne Kristin Førde forstår det, skje i 2027, med etableringsfase trolig i 2025.

Fortescue holdt kortene tett mot brystet før de gikk ut med detaljer rundt planene i Bremanger, på samme måte som i Hemnes. I Bremanger har imidlertid ikke motstanden vært like stor.

Lover informasjon

Thor Magnus Rovik, som er landsjef i Norway Fortescue Future Industries (FFI), henviser til selskapets australske pressekontakt Mathew Woolfrey for kommentar, men har tidligere sagt til Kystens Næringsliv at selskapet ønsker å holde en ryddig dialog.

Thor Magnus Rovik er landsjef i Norway Fortescue Future Industries.Foto: Privat

Det betyr at videre opplysninger rundt tidshorisonter, antall ansatte og andre størrelser vil bli publisert etter plan fra selskapet.

– FFI har allerede etablert et sterkt samarbeid med lokale myndigheter, og vil holde dem og alle relevante interessenter orientert om våre aktiviteter og utviklinger etter behov, skriver Woolfrey i en e-post, og utdyper:

– Når det er hensiktsmessig, planlegger FFI å kommunisere mer om potensielle prosjekter etter hvert som de modnes mot gjennomførbarhetsstadier.

Reelt potensial

Kystens Næringsliv har blant annet spurt Woolfrey om graden av hemmelighold rundt prosjektet kan påvirke forholdet til lokalmiljøet rundt, og om etablerte industriområder i tilgrensende Vefsn og Rana er vurdert.

– Innledende prosjektstudier har identifisert Hemnes-regionen som et område med reelt potensial for fremtidig grønn energi og havneanlegg, svarer Woolfrey.

Kjøpte av naboen

Davidsen er oppvokst på nabobruket og kjøpte sau for konfirmasjonspengene.

– Da jeg var 17 spurte naboen om jeg ville kjøpe bruket han skulle legge ned. Det ville jeg.

To jordbruksarealer ga plutselig et brukbart livsgrunnlag, forteller han.

Siden 2005 har han bygget opp et moderne gårdsbruk, med 100 nye mål dyrket mark og 300 dyr i tillegg til nye driftsbygninger og våningshus for den lille familien på fire.

Bonde Ole Reidar Davidsen foran gården han selv har bygget opp.Foto: Privat

– Alternativet er starte prosessen på nytt på heimgården, og kjøpe opp ny mark og frakte dyrene mellom beiter. Samtidig har vi lagt ned hele livet her, og føler tilknytning her nær fjell og fjord. Å miste plassen vil være tungt.

Pressekontakt Woolfrey i Fortescue skriver at selskapet legger vekt på «å bygge blomstrende samfunn» gjennom sine prosjekter.

– Fortescue Future Industries er et globalt grønn energiselskap som er forpliktet til å bygge blomstrende samfunn ved å levere sosiale, miljømessige og økonomiske fordeler gjennom utvikling av grønne energiprosjekter.

Så langt er det fem prosjekter som står på Perth-selskapets agenda.

– FFI planlegger å ta fem prosjekter til endelig investeringsbeslutning i år, inkludert i Norge, USA, Australia, Brasil og Kenya, skriver Woolfrey.

(Copyright)
Publisert 26. April 2023, kl. 03.31Oppdatert 26. April 2023, kl. 03.35