Kongsberg-sjef: Forsvaret bør satse på hybride fartøy med batteriløsninger

Kongsberg Maritimes administrerende direktør, Lisa Edvardsen Haugan mener de standardiserte militære fartøyene bør få hybrid fremdrift med batteridrift.

Lisa Edvardsen Haugan. Administrerende direktør i Kongsberg Maritime.
Lisa Edvardsen Haugan. Administrerende direktør i Kongsberg Maritime.Foto: Kongsberg.

– Vi har teknologien på sivile skip. Den kan overføres til militære fartøy, sier Lisa Edvardsen Haugan.

I Kystens Næringsliv direktesendte sending, «Supertirsdag», kom Kongsberg-sjefen kort innom at Norges nye, militære standardiserte fartøy bør få på plass, ny norsk teknologi.

Og ikke minst; fartøyene kan bygges her hjemme av norske verft med hjelp av gode teknologiselskaper og underleverandører.

Få også med deg hele debatten i videovinduet under. Varighet 30 minutter.

I denne artikkelen utdyper hun hva hun ser for seg. Og det er spennende tanker Lisa Edvardsen Haugan kommer med.

Bør hente teknologi fra sivile fartøy

– Hvilken teknologi ser du for deg kan løfte Forsvarets nye fartøy?

– Standardisering åpner for at forsvaret kan benytte seg av velprøvd og «state of the art» norsk skipsteknologi på tvers av en flåte. Fartøyene kan for eksempel få hybrid fremdrift, og kunne ligge på landstrøm når de er i havn, sier hun.

Hun legger til at det også store muligheter for utslippsreduksjon ved å se på skipssystemet som helhet og mulighetene som ligger innen digitalisering og autonomi.

– Her vet vi av erfaring at det er mye å vinne innen effektivisering og energisparing, sier hun til Kystens Næringsliv.

– Forskeren i debatten mente at en «byråkratisk forsvarsjungel» vil føre til at disse fartøyene (de standardiserte) ikke er klare før 2036. Hva er Kongsberg-gruppens erfaringer med å jobbe med Forsvaret?

– Kongsberg Gruppen har lang og god erfaring med forsvarskontrakter og det er klart at det kan ta lengre tid i innkjøpsprosessen enn med kontrakter i næringslivet generelt, men vi har også sett at byråkratiet kan bevege seg raskt nå politikerne virkelig ønsker det.»

Tar opp kampen mot utenlandske aktører

Kongsberg-sjefen mener det nå åpner seg en gyllen mulighet for både Kongsberg, og gode samarbeidspartnere langs kysten å kapre anbud. Alene og sammen.

Les mer under om samarbeid som er på trappene i Ålesund:

Haugan håper nå at arbeidet med å få ut de militære anbudene nå kommer i gang.

– Kongsberg Gruppen er en del av totalforsvaret og har vært en strategisk partner til sjøforsvaret i mange år. Våre sivile og militære løsninger er allerede i bruk på norske fregatter og korvetter. I tillegg gjør vi mye vedlikehold og oppgradering for sjøforsvaret. Vi håper på et fortsatt godt samarbeid med sjøforsvaret i utviklingen av en ny standardisert fartøyklasse, sier Haugan.

Hun legger til at hun tror dessuten at det norske konseptet for standardiserte fartøy vil kunne ha stor eksportverdi til andre vestlige land.

– Vi ønsker ikke å gjør dette alene. Et bredt lag av verft og underleverandører har sagt at de er klare til å bidra. Det er først og fremst viktig for Norge at prosjektet kommer i gang, sier Kongsberg-sjefen.

(Copyright)
Publisert 3. July 2024, kl. 03.01Oppdatert 3. July 2024, kl. 08.46