Krangel, forvirring og timelistekrøll havner i retten

Krangling om timelister, fakturaforvirring og usikkerhet om hvilket arbeid som egentlig ble gjort, havner nå i Hordaland tingrett.

Line Nilsen, Advokatfirmaet Kyrre ANS
Line Nilsen, Advokatfirmaet Kyrre ANSFoto: Advokatfirmaet Kyrre.

Det er rådgivingsselskapet Idevekst fra Bergen som saksøker teknologiselskapet Zephyros for manglende betaling av fakturaer. Begge selskapene gjør oppdrag for maritime selskaper.

De fakturaene det handler om er fra tidsrommet 1. desember 2022 til 1. januar 2023.

Saken var opprinnelig berammet i Hordaland tingrett denne måneden, men er nå utsatt.

I alt mener Idevekst at rederiet skylder dem drøyt 900.000 kroner for arbeidet de har utført.

Advokat for Idevekst, er Haakon Blaauw fra Blaauw Legal. Han skriver følgende i sitt rettsinnlegg (sluttinnlegg på fagspråket) som er en oppsummering i hva sakens kjerne er, red, anm.) fra partenes advokater.

« Idévekst krav er dokumentert gjennom fakturaer med tilhørende timelister i henhold til kontrakten. Zephyros gir inntrykk av å være ukjent med hvilke arbeider som har foregått».

Mangler dokumentasjon

Motpartens advokat, Line Nilsen hos Advokatselskapet Kyrre ANS er av motsatt oppfatning.

Hun mener at det hersker stor tvil og forvirring om hvilket arbeid som er utført – og at det mangler dokumentasjon i fakturaene.

« Idévekst har ikke fremlagt tilstrekkelig dokumentasjon på at de har levert rådgivingsytelser. Zephyros er heller ikke pliktig å betale for fakturaer som ikke oppfyller lovpålagte krav for å kunne fungere som regnskapsbilag etter bokføringsloven. Uten slik dokumentasjon vil det ikke være mulig å regnskapsføre utgiftene», skriver advokat Nilsen.

Hun skriver også at man heller ikke blir klokere av å lese timelistene fra saksøker Idevekst.

(Copyright)
Publisert 12. June 2024, kl. 03.29Oppdatert 12. June 2024, kl. 09.15