Kritiserer Støre, og legger 200 millioner i potten til hydrogen

Høyres alternative statsbudsjett legges frem i dag, og er samtidig en sviende kritikk mot Støre-regjeringens satsning på Kyst-Norge. Noe av løsningen ligger i differansekontrakter, mener Høyre.

Linda Hofstad Helleland sitter næringskomiteen for opposisjonspartiet Høyre. I partiets alternative budsjett får dagens regjering stryk for både grønt og kyst.
Linda Hofstad Helleland sitter næringskomiteen for opposisjonspartiet Høyre. I partiets alternative budsjett får dagens regjering stryk for både grønt og kyst.Foto: Skjalg Bøhmer Vold

– Hele norskekysten forsømmes.

Linda Hofstad Helleland sitter i næringskomiteen for opposisjonspartiet Høyre, og ønsker å gjøre mer av det de mener dagens regjering gjør for lite av.

Helleland, som er tidligere distrikts- og digitaliseringsminister i Solbergs regjering, er bekymret, forteller hun til Kystens næringsliv.

– For landet får de radikale endringene i rammevilkårene for kystnæringene dramatiske følger. Kysten er i opprør, og vi ser alle de negative konsekvensene av politikken som nå føres. Mange opplever en kystfiendtlig politikk.

Hun sikter både til generelt skatteregime og «grunnrentesjokket», men også til det hun kaller en svekkelse av konkurransefortrinn, at politisk risiko legger investeringer på is. Det som er i spill er i følge henne grønne arbeidsplasser, og investeringsvilje for industri og næringsliv i og på havet.

– Stabile rammevilkår og forutsigbarhet. Jeg er redd for at kysten taper i konkurranse og om utenlandske investeringer i norsk næringsliv.

– Det må være et godt tidspunkt å være i opposisjon akkurat nå?

– Haha!

200 millioner i potten

Et annet område Høyres Helleland mener dagens myndigheter ikke leverer på, er i det grønne skiftet.

– Vi bli motarbeidet i innsatsen for å nå klimamålene.

I det alternative budsjettet Høyre legger frem, foreslår de å introdusere differansekontrakter for å sikre utslippsreduksjoner i maritim sektor. 200 millioner legger opposisjonspartiet i potten. Helleland forteller at pengene skal ta ned risikoen for rederier som ønsker å være tidlig ute med alternative drivstoff, i første rekke hydrogen.

– Vi ber regjeringen komme med en forpliktende plan for å redusere prisforskjellene mellom konvensjonelt drivstoff og eksempelvis hydrogen.

– Hva med tilgjengelighet?

– Virkemidlene skal ta ned risiko, men samtidig sikre at løsninger og infrastruktur blir kommersialisert.

Helleland har tro på at mange ønsker å velge klimanøytralt, men er tvunget til å velge tradisjonelt. Hun er sikker på at mange på Stortinget vil kunne stille seg bak Høyres innspill.

– Det er viktig at staten er med som samarbeidspartner, slik at hydrogensatsingen forsterkes.

Kan ikke rette opp 40 milliarder

Høyres alternative budsjett åpner samtidig for grunnrenteskatt på vindkraft, mens den sterkt omdiskuterte grunnrenteskatten for havbruk ikke støttes. Partiet ønsker at skatteinntektene fra denne næringen heller skal gå gjennom etablerte kanaler, slik som produksjonsavgiften. Til NTB sier Høyres nestleder Henrik Asheim at de gjerne skulle hatt statsmakt. Det ville nemlig gitt et annet budsjett enn det alternative som presenteres i dag.

– Det er umulig for oss å rette opp i skatteøkninger på over 40 milliarder kroner, sier han til NTB.

Til VG etterlyser fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran hvor pengene til opposisjonens budsjett skal komme fra. Solbergs forslag innebærer nemlig samtidig mindre bruk av oljepenger enn Støres.

– Etter åtte år med Høyres økning i oljepengebruken, er det vår oppgave å rydde opp, skriver Skjæran til VG.

Ikke nok med Enova

– Vi har jo allerede statlige støtteordninger som satser mot hydrogen, slik som Enova. Ikke nok?

– Enova er avgjørende, men maritim sektor står for såpass store utslipp at endringene må skje raskere enn det vi ser i dag. Se bare på el-bilsatsingen, der staten var tidlig inne og fikk markedet i gang.

I tillegg til 200 millioner rettet mot alternative drivstoff, forslår Høyre å reetablere Eksportrådet. I denne potten legger hun 91,2 millioner kroner til en eksportpakke, og 16,4 millioner kroner til etablering av rådet.

– Støre-regjeringen skrotet etaten i Ålesund, og etablerte et råd uten beslutningsmyndighet i Oslo. Vi ser ingen ting av Hele Norge eksporterer-reformen til Vestre.

Akkurat det er en reform Helleland opplever som mye prat og lite handling.

– Det må ikke være politikerne som plukker virkemidlene, men fagfolk!

(Copyright)
Publisert 22. November 2022, kl. 11.46Oppdatert 23. November 2022, kl. 09.37