Siden 2011 har antallet henvendelser til Radio Medico mer enn firedoblet seg til over 2000 henvendelser hvert år. Via telefon og epost.

Tips oss


Det er langt ifra slik at disse tallene går ned med det første, men yngre sjøfolk som har vokst opp med apper og chat-funksjoner, ønsker alternative kommunikasjonskanaler enn telefonsamtaler.

Over 18.000 sjøfolk bruker appen «Medico» som er laget av Gard Forsikring, Radio Medico og Sjøfartsdirektoratet. Nå skjer det forbedringer.

– Appen er et supplement til tradisjonell telemedisin og ingen erstatning. Den skal styrke dialogen med Radio Medico og gjøre sjøfolk tryggere i behandlerrollen. Men det er fortsatt dialogen mellom sjømannen og legen som er kjernen i virksomheten, sier Jon Magnus Haga til Kystens Næringsliv.

Han er lege og leder for Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin i Bergen, som drifter Radio Medico.

Han understreker at man må tenke nytt, for å redde flest mulig liv til sjøs.

– Unge har store forventninger til tilgjengelighet og funksjonalitet av tekniske løsninger. De er vant til å kommunisere digitalt. Vår oppgave er å forstå behovet og se mulighetene for å gjøre tjenestene enda mer tilgjengelige i et format som morgendagens sjøfolk er fortrolig med, sier Jon Magnus Haga.

En kjernejournal for sjøfolk

En chatløsning vil kunne bidra til å samle alle medisinske notater på ett sted slik at det blir lettere å finne tilbake til informasjon om en hendelse i ettertid.

På sikt vil den også kunne koples opp mot sensordata om bord på skip som har dette, som for eksempel ekg eller en medisinsk monitor.

– Det vil gi bedre oversikt for medico-legen og bedre kvalitet i den medisinske veiledningen til skipet. Løsningen vil også kunne bidra til å styrke personvernet, sammenliknet med skriftlige kommunikasjonsløsninger som er i bruk i dag. Ved å samle kommunikasjonen i en kryptert skyløsning, vil løsningen kunne forebygge risiko for at sensitive helseopplysninger kommer på avveie, sier Haga.

Over kontorpulten til Haga henger et kart over de 2275 henvendelsene Radio Medico mottok i 2022.

Størst aktivitet er det langs norskekysten, men også fra havområdene omkring Sør-Amerika, Vest-Afrika og Australia kom det mange henvendelser.

Nordområdene er imidlertid godt representert. Hele 19 prosent av henvendelsene til Radio Medico i 2022 kom fra polare strøk, skriver Rederieforbundet.

– Sjøfolk kontakter oss fra hele verden og til alle døgnets tider. Da er det viktig at vi utvikler gode tekniske løsninger som gir sjøfolk et best mulig tilbud og gjør best mulig bruk av ressursene våre, sier Haga.

App skal hjelpe en ny generasjon

Appen er godkjent av sistnevnte som et fullgodt alternativ til WHOs International Medical Guide for Ships. Medico-appen dekker både psykisk og fysisk helse.

Medico-appen er gratis og tilgjengelig for alle sjøfolk. Foto: Ketil Svendsen

Appen er instruktiv og symptombasert og fungerer som et oppslagsverk for medisinsk ansvarlig om bord og gir steg for steg veiledning i undersøkelse av medisinske symptomer og håndtering av medisinske situasjoner.

Men også ikke-medisinsk utdannede sjøfolk kan laste ned appen som er gratis.

Chatting skal supplere telefonbruk

Med en ny generasjon sjøfolk som nødvendig ikke husker fasttelefonen og kassettspilleren, jobber nå Haga og hans kolleger med å oppdatere appen med nye funksjoner som kan redde livet til sjøfolk over hele verden.

Men appen er også et verktøy for forebygging.

(Saken fortsetter under faktaboksen).

Dette er Radio Medico

Radio Medico er Norges telemedisinske legevakttilbud for sjøfolk. Tjenesten er tilgjengelig 24/7 og gratis for alle sjøfolk, uavhengig av skipets flagg, sjømannens nasjonalitet eller hvor de befinner seg i verden.

Medisinsk ansvarlig på skip er i hovedsak en navigatør (dekksoffiser) som har gjennomgått et obligatorisk 40 timers kurs i førstehjelp og medisinsk behandling. Det er medisinsk ansvarlig som blir bindeleddet til legen på land.

Radio Medico har røtter tilbake til telegrafens barndom og ble første gang annonsert som et offentlig tilgjengelig telemedisinsk legevakttilbud for sjøfolk på Haukeland i 1923.

I dag er Radio Medico en integrert del av tjenestetilbudet ved Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin. Tjenestene leveres av et vaktlag av senterets overleger, organisert i en seksdelt vaktordning.

Kilde: Radio Medico

– En kommende chat-løsning i appen vil forhåpentligvis ha en funksjon der sjøfolk enkelt kan kople på en lege direkte i en behandlingssituasjon om bord – og få råd og veiledning underveis, sier han.

– I tillegg ser vi på muligheten til å utvikle funksjonalitet for interaktiv medisinsk trening og øving av medisinske ferdigheter, sier Haga.

Haga mener at det er viktigere enn noen gang å holde medisinsk kompetanse ved like.

– Medisinske ferdigheter er ferskvare. Utviklingen går fortere og fortere. Det er når det virkelig gjelder at de medisinske ferdighetene skal hentes fram, sier han.

Hjelp i alle kanaler

Før var det bøker og oppslagsverk. Nå er det kanskje enda mer hensiktsmessig å bruke spilltilnærming for å få kunnskap, forteller han videre.

Han forteller at de jobber med å få til app-oppdateringer i løpet av året. Appen er instruktiv og symptombasert.

Appen fungerer både med og uten internett, slik at den kan brukes over alt på skipet og også når skipet er langt til havs.

– Det ville være spennende om det kunne bli mulig i framtiden. Min tanke er at det trolig er et udekket behov der ute. Vår oppgave er å tilgjengeliggjøre tjenestetilbudet der sjøfolkene er, sier han.

100 års hjelpetelefon for sjøfolk

I hundre år har Radio Medico bistått syke sjøfolk over telefon og radio. Legene på Haukeland universitetssjukehus i Bergen er tilgjengelige for sjøfolk på alle verdenshav – døgnet rundt.

Tips oss

I 1923 ble den norske Radio Medico-tjenesten opprettet som en av de første tjenestene i sitt slag i verden.

I 2023 feiret legene ved Haukeland universitetssjukehus og Radio Medico hundre år med helsehjelp til sjøs.

De siste 10 årene har Radio Medico vært en del av Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin ved Haukeland.

Ut med bok – inn med app

Haga tror at tiden har kommet for fullt også for digitalisering av kunnskap innen maritim medisin.

– Det handler om en samfunnsutvikling, sier han. Medisinen utvikler seg raskere, teknologien utvikler seg raskere og mulighetene for helse blir stadig flere. Da er det viktig at vi følger med i utviklingen, sier Haga.

Han mener at det er vanskelig å ta del i denne utviklingen gjennom fysiske medier.

– Det å skrive og publisere en fysisk bok – og revidere den hvert tjuende år – møter ikke lenger sjøfolkenes forventninger til oppdatert kunnskap. Vår app oppdateres jevnlig.

Dyktige fagfolk

Kystens Næringsliv har snakket med en trålebåtkaptein og en leder i et større mannskapsselskap.

Begge er skjønt enige om at der en stor trygghet å ha en legevakt til sjøs som kan hjelpe dem raskt.

– Radio Medico har hjulpet mine kolleger flere ganger med små og store helseproblemer. Jeg har stor respekt for legene legevakthjelpen vi får fra Haukeland Universitetssykehus. De forstår vår hverdag, og hjelper oss raskt og effektivt, sier kaptein Kurt Bendixen på fartøyet Breidtind.

– Hva med en app hvor dere kan chatte med legene?

– Vel og bra langs kysten, men er det ikke GSM-dekning blir det verre. Men får de til et oppslagsverk i appen ville det vært veldig bra, sier kaptein Bendixen til Kystens Næringsliv.

Han forteller at de får hjelp tre-fire ganger i året fra legevakten til sjøs.

Et par hundre telefoner årlig

Sverre Jacob Mehn i OSM Thome forteller at det kan bli et par hundre samtaler til Radio Medico årlig fra skipene, det være seg ved sykdom eventuelt skade.

Sverre Jacob Mehn. Foto: Privat

– Vi setter veldig pris på at det er dyktige fagfolk i andre enden av telefonen når våre sjøfolk trenger hjelp. Dette er den profesjonelle delen av akutt medisinske, førstehjelp for våre sjøfolk. Jeg har ikke de nøyaktige tallene, men regner med at vi har drøyt 500 henvendelser til Radio Medico årlig, sier han.

– Ville det vært en fordel med en app hvor man chatte med en lege?

– Vi er godt dekket med god satellittdekning, epost, video og telefonisk kontakt.