Tirsdag kom meldingen om at kranleverandøren Munck Cranes har slått seg konkurs etter nær 100 år med drift.

– Det er med stort vemod vi nå dessverre må konstatere at utfordringene ble for store slik at konkurs var eneste utvei. Dette er en beklagelig situasjon som rammer alle interessegrupper, og ikke minst ansatte, kunder og leverandører, uttaler styreleder Toril Eidesvik i en pressemelding.

Munck Cranes AS har levert kraner og løfteutstyr til blant annet oppdretts- og fiskerinæringen.

– Leveransene har i det vesentligste bestått av kraner for not -og mørehåndtering, men også vaiertaljer kjettingtaljer en-skinnebaner og lettbanesystemer for utstyrshåndtering og foringsflåter, samt utstyr til smoltanlegg og foringsfartøy, opplyser selskapet på egne Facebook-sider.

Krav på 117 millioner

Munck Cranes er en av de ledende, norske leverandørene av kraner og løfteutstyr. Selskapet driver produksjon, installasjon og service med base i hovedkontor på Kokstad i Bergen.

Kystens Næringsliv har vært i kontakt med ansatte i selskapet, som på allmøte ble instruert om å videresende all spørsmål om oppbudsbegjæringen til bostyrer Egil Horstad.

Bostyrer Egil Horstad Foto: Paul S. Amundsen

– Vi er allerede i dialog med aktører om salg av hele eller deler av virksomheten, sier Horstad til Kystens Næringsliv.

I oppbudsbegjæringen blir kravene i boet oppgitt til å være 117 millioner kroner.

– I henhold til balansen oppgis verdiene i selskapet til å være 103 millioner. Men dette er basert på et selskap som er i drift. Det er nok vanskelig å oppnå tilsvarende verdi etter en oppbudsbegjæring, sier Horstad.

Store minus

Munck Cranes gikk på betydelig underskudd i både 2019 og 2021. I fjor leverte selskapet blodrøde tall med nesten 37 millioner i minus.

– Selskapets administrasjon og styre har det siste halvannet året arbeidet med fokus på å snu en negativ utvikling og forbedre selskapets drift og finansielle stilling. Som ledd i dette har det vært tilført betydelig ny egenkapital, opplyser Eidesvik.

Ifølge ba.no gjennomførte Munck Cranes i 2022 omfattende sparegrep. Strømregningen ble kuttet med 34 prosent sammelignet med året før, blant annet ved å fjerne elbilladere og flytte de kontoransatte tetter sammen.

20 prosent av kranprodusentens strømforbruk var knyttet til ventilasjon og varme på kontorene. De øvrige 80 prosentene benyttes i produksjonen.

Ifølge Horstad har Munck Cranes over tid slitt med inntjeningen på nye kraner, samt med likviditet og driftskostnader.