For et fartøy som skal operere døgnet rundt, er det avgjørende å minimere støy og vibrasjoner, og Brunvolls Low-Noise-thruster var det foretrukne valget, sier Brunvoll i en melding.

Fartøyet er designet av NSK Ship Design og vil bli bygget ved Havyard Leirvik. Endelig overlevering til eieren Nordlaks er forespeilet i 2025.

I tillegg til thrustere og framdriftssystem, leveres et BruCon DP0-system. DP0-systemet inkluderer en Following ROV-modus for å støtte servicefartøyets subsea-operasjoner.

Fartøyet vil måtte arbeide på flere steder, ofte uten andre egnede alternativer for å ligge stille.

Bestillingen til Brunvoll inkluderer også BruCon Propulsion and Thruster Control (PTC) arbeidsstasjoner, som sikrer sømløs integrering og brukeropplevelse på fartøyets operasjonsstasjoner.

Det er ikke offentliggjort noen pris på denne jobben.