Lovverket tillater ikke bruk av dumpere på norske veier, og Statens vegvesen nekter Kystverket å bruke lokal fylkesvei til transport, skriver Bergens tidende.

Kystverket er klar på at bruk av dumpere vil skade de smale veiene, men argumenterer med at de forplikter seg til å vedlikeholde og gjenopprette veiene under og etter anleggsperioden. Statens vegvesen hevder at lovverket uansett ikke gir rom for slike kjøretøy på veiene av hensyn til trafikksikkerheten.

– Vi prøver å finne en løsning og håper alle gode krefter hjelper til. Men da kan ikke andre offentlige etater påføre oss en masse ekstra kostnader i prosjektet, sier Terje Skjeppestad, prosjektleder for skipstunnelen til Bergens tidende.

Masseutfordring

Stortinget vedtok våren 2021 at Stad skipstunnel kan bli bygd innenfor en kostnadsramme på 4 milliarder kroner. Dette tilsvarer 5 milliarder kroner i 2024-priser. I oktober ble det meldt at prosjektet ble satt ut på anbud.

Kystverket står overfor en utfordring med å kvitte seg med 5,4 millioner kubikkmeter steinmasser steinmasser for byggingen av Stad skipstunnel. Halvparten av disse steinmassene må transporteres til deponier i kommunene Kinn, Stad og Vanylven, men sjøtransport er kostbart. For å spare penger foreslår Kystverket å frakte den andre halvparten av massene med store dumpere til deponier nær tunnelåpningene, der de har planer om å utvikle næringsparker.

Kan velte planer

Dette juridiske dilemmaet truer med å forsinke prosjektet og påvirke kostnadene. Kystverket mener de kan spare mellom 100 og 150 millioner kroner ved å bruke dumpere. For å finne en løsning vurderer Kystverket å heve saken til et høyere forvaltningsnivå, som Vegdirektoratet eller Samferdselsdepartementet. Uten en løsning kan prosjektet, inkludert næringsutviklingsplanene, bli truet.