Mangel på kvalifiserte håndverkere til fartøysvern – myndighetene ber om råd

Målet er å sikre gode rammevilkår og kompetanse.

Fra verkstedet til Svein Walvick, båtbygger i Mandal.
Fra verkstedet til Svein Walvick, båtbygger i Mandal.Foto: Kjersti Kvile

Riksantikvaren har lansert en håndverksstrategi for å sikre kompetente håndverkere til bevaring av fredede og verneverdige bygninger, anlegg og fartøy i Norge. Den nåværende mangel på kvalifiserte håndverkere er en utfordring for å ivareta landets kulturarv.

Utfordring for bransjen

– I dag er det utfordrende å finne tilstrekkelig mange håndverkere for å ta vare på slike bygg, anlegg og fartøy i Norge, sier Turid Kolstadløkken, avdelingsdirektør i Riksantikvaren.

En høringsprosess er i gang for å samle innspill til rammeverket for strategien, som skal beskrive hvordan strategiprosessen skal gjennomføres og hvilke temaer den skal omfatte.

Forslaget til rammeverket er basert på innspill fra ulike aktører som fylkeskommuner, kommuner, bygningsvernsentre, interesseorganisasjoner, bransjeorganisasjoner og museer.

Riksantikvaren ønsker tilbakemeldinger på om disse temaene er relevante og viktige, eller om andre aspekter bør inkluderes. Høringsfristen er satt til 5. januar 2024.

Tredelt strategi

Strategien er tredelt, med styrkning av håndverkskompetanse og -kapasitet gjennom utdanning og opplæring for håndverkere i tradisjonelle fag.

Etablering av stabile rammevilkår for fagfolk skal i tillegg gi bedre forutsigbarhet for håndverkere.

Til sist skal det fremmes forskning og utvikling innen tradisjonelle håndverksmetoder og materialbruk.

Initiativet representerer er tenkt som et viktig skritt mot å styrke tradisjonelle håndverkstradisjoner i Norge, med mål om å bevare nasjonens historie og kulturarv på en bærekraftig måte.

Etter høringsprosessen vil rammeverket bli godkjent av styringsgruppen for strategiarbeidet. Deretter vil arbeidet med å utarbeide håndverksstrategien starte i januar. Planen er å ferdigstille strategien i løpet av høsten 2024.

(Copyright)
Publisert 6. November 2023, kl. 10.06Oppdatert 6. November 2023, kl. 11.02