Vogelsang Norge AS

I Hå kommune er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive salg og service av morselskapets produkter innen industri, kloakk, landbruk, skipsfart og jernbane, pumper og annen teknologi.

Aksjekapitalen er på 1 million kroner, og daglig leder er Svein Søyland. Styreleder er tyske Harald Heinz Vogelsang. Selv om bakgrunnen for selskapet er produkter rettet mot landbruk, har det globale selskapet Vogelsang med røtter i mellomkrigstidens Tyskland også slått seg opp på behandling av avløpsvann om bord på fartøy.

Marine Supply System AS

I Bærum er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive det som i utgangspunktet er tenkt å omfatte «service innenfor skipsfart, handel, finansiering, ekspedisjon, spedisjon, transport, befraktning, megler-, konsulent-, stevedoring-, terminal- og agenturvirksomhet, konsulentvirksomhet herunder maritim/teknisk drift og bemanning av skip og offshore rigger m.v». Strevedoring er for øvrig lasting og lossing av skip.

Aksjekapitalen er på 30.000 kroner, og styreleder er Bjørn Arild Haas Brubakk med Anlaug Christophersen Haarbye som styremedlem.

Rederiet Fjord Cruise AS

I Bergen er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive rederivirksomhet med eierskap og utleie av egne skip, samt delta økonomisk i lignende virksomhet og handel.

Aksjekapitalen er på 30.000 kroner, og daglig leder er Pål Cooper Eide Hansen. Styreleder er Hans-Kristian Hop.

Ami Biogas AS

I Sandefjord er det startet et nytt aksjeselskap som skal utvikle, implementere og fremme bruk av biogass som en viktig energikilde. Dette inkluderer utvikling av biogassprosjekter, eierskap og drift av biogassanlegg, samt salg av biogassrelatert teknologi og infrastruktur til offentlige og private aktører.

Aksjekapitalen er på 100.000 kroner, og styreleder er Willy Johansen, med Christian Espolin Johnson og Lars Johansen som styremedlemmer.