Marinemilliardene: Vi vil også bygge fregatter, sier verftene

Marinen skal bruke pengene på oppgraderinger. Våre allierte vil også trenge hjelp, sier forsvarstopp. Men ikke alle er fornøyd.

Kommandørkaptein i Sjøforsvaret, Nils Nordstrand er opptatt av at norske verft er en viktig del av det norske forsvaret.
Kommandørkaptein i Sjøforsvaret, Nils Nordstrand er opptatt av at norske verft er en viktig del av det norske forsvaret.Foto: Arvid Steen

– Flikking er ok, men nå må vi bygge nye, norske krigsskip på norske verft, sier en engasjert styreleder Hugo Strand i Norske skipsverft til Kystens Næringsliv.

Før det skjer må han smøre seg med en tynnslitt tålmodighet.

– Vi ser med tilfredshet på at sterke, norske verftsallianser har anbud innen mot vedlikeholdsprogrammer og framtidens fartøy. Det er vel og bra, men la oss ta til fornuft og allerede nå avgjøre at militære overflatefartøyer skal bygges hjemme, sier Hugo Strand.

Verftene viktig for norsk sikkerhet

– Verftene er en viktig del av vårt og Natos forsvar, og de allierte ser også til norske verft for oppgraderinger av militære fartøy, sier kommandørkaptein i Sjøforsvaret, Nils Nordstrand til Kystens Næringsliv.

KNM Otto Sverdrup i Longyearbyen.Foto: Oda Linnea Brekke Iden/Sjøforsvaret

– Jeg vil si det så sterkt at det norske forsvaret er ekstremt avhengig av gode verft langsetter kystlinjen vår. Om en krisesituasjon skulle oppstå, er forsvaret avhengig av å få reparert våre fartøy, sier Nordstrand.

Han legger til at verftene ikke bare er viktige i en krigssituasjon.

– I en fredssituasjon som i dag, er vi totalt avhengig av å få utført profesjonelle modifikasjonsoppdrag hos norske verft. Uten denne hjelpen hadde sjøforsvaret vært svekket, sier han.

Oppgraderinger fra inn,- og utland

Nordstrand jobber på Haakonsvern, og er samtidig nestleder for langtidsplan og utvikling hos Sjøforsvarsstaben.

Han påpeker at verftene har en langt viktigere rolle i det norsk forsvaret enn det mange er klar over.

I løpet av de neste årene skal det deles ut oppdrag knyttet til reparasjoner og utbedringer for allierte skip for drøyt én milliard kroner.

I første omgang er det seks fartøy i Nornen-klassen som skal oppgraderes, pluss kystvaktskipet KV «Harstad».

Nordstrand røper at våre allierte også begynner å rette søkelyset mot norske verft for kommende utbedringsoppdrag.

– Det er ikke så mange verft i Europa som tar modifikasjonsoppdrag med samme profesjonalitet som dem vi har langs norskekysten, sier han.

Men ikke alle er fornøyd med «kun oppgraderinger».

Bør lære av danskene

Styreformann i Norske Skipsverft, Hugo Strand, setter pris på et godt samarbeid med Forsvaret, og han liker optimismen og de gode ordene fra Nordstrand.

Men:

Han ser også at Forsvaret de neste årene skal bygge mange nye militære skip.

Hugo Strand, styreformann i Norske verft.Foto: Kystens Næringsliv

– Det ligger ubegripelig nok an til å bli en unødvendig politisk diskusjon, slik det ble da vi skulle ha nye fregatter for 20 år siden. Vi burde heller, som blant annet Danmark, brukt våre krefter på å finne ut hva vi skal bygge. Danskene skal satse pluss 50 milliarder på flåtefornyelse, og gjør det ved egne verft. Vi skal gjøre det vi også, sier Strand.

Han håper at skrytet til norske verft huskes når Forsvaret skal bygge nye fartøy.

Strand forventer mer arbeid enn å fikse på eksisterende krigsskip.

Trenger nye fartøyer

Det finnes kanskje håp om å få bygget norske krigsskip, forteller forsvarstoppen.

– Sjøforsvaret trenger nye fartøyer. Forsvarssjefen la i juni fram en plan for regjeringen om nye fartøyer til Sjøforsvaret. Hvor stor Sjøforsvarets flåte blir, gjenstår å se. Etter planen skal Stortinget behandle den neste langtidsplanen for Forsvaret til våren. En ny flåteplan blir trolig en del av den.

– Hører Stortinget på Forsvarssjefen så får vi faktisk en flåteplan som likner på flåteplanen av 1960. Det var fartøyene fra denne planen som vi så på kysten fram til 1990-tallet, og som jeg begynte på da jeg var ung. Tenk om vi kunne samles og gjenta det, sier Nordstrand.

Han snakker varmt om planen som han har jobbet med i flere år.

Vi er lei av å bli tildelt oppgraderingssmuler. Vi vil bygge fartøy for Marinen.

Hugo Strand, styreformann Norske Skipsverft.

– Vi har alt begynt på planen, sier Nordstrand. Norge kjøper nye og like ubåter sammen med Tyskland. Vi skulle gjerne hatt litt flere. Vi vil gjerne kjøpe nye fregatter på samme måten. Forsvaret vil kjøpe standardisert fartøyer som også norske verft kan bygge, forteller han.

Det er samme byggeteknikken som brukes for andre fartøyer. De skal ikke være militært klassifisert. Akkurat som de nye kystvaktskipene i Jan Mayen- klassen, forklarer han.

– La oss bygge her hjemme

Styrelederen i Norske skipsverft håper at politikere og Forsvaret har lært av tidligere feil.

Han forteller videre at verken fregattene (Spania) eller logistikkskipet (Sør-Korea) kan betegnes som suksesser. I begge tilfeller fikk vi på langt nær den verdien for pengene som vi forventet, mener styrelederen.
– Dette er en fregattskandale (ekstern lenke til NRK i 2018)

– Det er bare tøys å si at vi ikke kan bygge krigsskip her hjemme på grunn av sikkerhetsspørsmål. Nettopp derfor skal vi bygge selv. Det vil gi Norge en helt annen sikkerhetspolitisk trygghet i framtiden, sier Strand.

Han legger engasjert til:

Det er ikke så mange verft i Europa som tar modifikasjonsoppdrag med samme profesjonalitet som dem vi har langs norskekysten

Nils Nordstrand, kommandørkaptein

– Jeg forventer at forsvarsledelse og politikere nå legger denne diskusjonen død, og bestemmer at norske verft skal bygge. Å legge disse kontraktene utenlands er rett og slett, useriøst og respektløst mot verftsnasjonen Norge som har skipsbyggingskompetanse og gjennomføringsevne er i verdensklasse, sier Strand.

Vard venter i spenning

Forsvarsoppdrag er langt fra ukjent for verftsgiganten Vard, med sine italienske eiere.

I mars i år meldte to av landets største verftskonsern, Vard Langsten og Ulstein, at de «har gått sammen om å delta i konkurransen om tildeling av en strategisk rammeavtale for modifikasjon og vedlikehold».

I tillegg til troikaen KV «Jan Mayen», KV «Bjørnøya» og KV «Hopen» står Vard Langsten også bak den isklassene KV «Svalbard», i tillegg til etterretningsfartøyene «Eger» og «Mariata». I skrivende stund jobber verftet også med en rammeavtale for Indre kystvaktfartøy av Nornen-klassen.

(Copyright)

Du vil vel ikke gå glipp av andre gode saker?

Likte du denne saken? Kystens Næringsliv har nyhetsbrev. Redaksjonssjef Arvid Steen oppdaterer deg ukentlig på det viktigste som skjer i maritim industri og leverandørnæring. Ikke gå glipp av noe.
Meld deg på nyhetsbrevet
Publisert 7. November 2023, kl. 03.46Oppdatert 7. November 2023, kl. 09.37