Det sier daglig leder Ivar Engan i Maritimt Forum. Sammen med ansvarlig redaktør Øystein Hage og Kystens Næringsliv går Engan nå i bresjen for en ny, prestisjefylt kåring: Årets maritime kommune.

Idé vokste fram

– Ideen til kåringen oppstod vel i fjor høst da debatten om skattlegging av og rammevilkår for næringslivet blusset opp for fullt. Vi er bekymret for det samlede skattetrykket, og endringene har skapt stor misnøye langs kysten. Ved hjelp av denne kåringen ønsker vi å få fram hvor viktig maritim næring er for arbeidsplasser, inntekter og bosetting, samt for fremtidens grønne næringsliv, sier Engan.

Fakta om Årets maritime kommune
  • En ny kåring i regi av Maritimt Forum og Kystens Næringsliv, med Kongsberggruppen, Kystrederiene, DNV, Maritime Bergen, Norges Rederiforbund, Gard og DNB som øvrige samarbeidspartnere.
  • De fire nominerte kommunene er Bergen, Haugesund, Horten og Ulstein. Forrige uke presenterte vi Horten.
  • Basert på en fersk verdiskapingsanalyse vil fire kandidater bli nominert til prisen, som skal deles ut tirsdag 15. august – under Arendalsuken.
  • Kandidatkommunene blir presentert gjennom en artikkelserie på kystens.no.
  • Publikum kan bidra ved å stemme på kandidatene samme sted.
  • Publikumsstemmene legges sammen med vurderinger fra en fagjury før endelig vinner presenteres på arrangementet «Fullrigget for fremtiden» under Arendalsuken.
  • Juryen som sammen med publikumsstemmene skal avgjøre den endelige prisvinneren, består av Even Aas i Kongsberggruppen, Harald Solberg fra Rederiforbundet, Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide og ansvarlig redaktør Øystein Hage i Kystens Næringsliv.

Ansvarlig redaktør Øystein Hage i Kystens Næringsliv tente umiddelbart på ideen da Maritimt Forum tok kontakt og ymtet frempå om et samarbeid.

– En slik kåring går rett inn i kjernevirksomheten til Kystens Næringsliv. Vi følger maritim industri og leverandørnæring tett, med et sterkt blikk også på sjøsiden, der rederier er en sentral drivkraft for det som skjer på land. Vi skal gi leserne innsikt og verdi gjennom å ha fokus på aktører og områder som lykkes, men også ved å avdekke skjevheter i og rundt næringen, sier Hage.

Utgjør eksistensgrunnlag

Ivar Engan er opptatt av at kåringen handler om bevisstgjøring, inspirasjon og opplysning, ikke noen form for «protest» mot myndigheter eller fordelingspolitikk generelt.

Likevel: Han påpeker på generelt nivå at vi som samfunn kan ha en tendens til å ta det som allerede finnes for gitt, uten kanskje å ta innover oss hvor viktig den enkelte del er for samfunnsmaskineriet og den norske velferdsstaten.

– Alt vil ikke nødvendigvis være der til evig tid helt av seg selv. Det er ikke gitt at den maritime klyngen skal kunne klare å innovere og utvikle løsningene vi trenger i det grønne skiftet helt på egen hånd. Det blir ikke noe grønt skifte med rød bunnlinje. Og så skal vi huske på at maritim verdiskaping til sjuende og sist også handler om arbeidsplasser i livskraftige lokalsamfunn, mat på bordet for familier og skatteinntekter til fellesskapet, sier Engan.

Fire regioner peker seg ut

Maritimt Forum har leid inn et analyseselskap for å få utviklet en grundig verdiskapings- og ringvirkningsrapport der aktiviteten i den norske maritime klyngen kartlegges i detalj, både økonomisk, geografisk og ut fra bransje.

Det betyr at det ligger et faktabasert grunnlag i bunn av kåringen. Fra før er det kjent at norsk maritim næring på overordnet nivå består av et univers med 16.000 små og store bedrifter, 90.000 ansatte og en årlig verdiskaping på i størrelsesorden 136 milliarder kroner.

– Vi har fått noen foreløpige tall fra analysen. Den viser at det er fire regioner eller geografiske områder som peker seg spesielt ut i forhold til maritim verdiskaping. Så må enda grundigere tallmateriale avgjøre hvilke fire kommuner vi nominerer som kandidater. Men de fire områdene er Sunnmøre, det sentrale Vestland i og rundt Bergen, Haugalandet i Rogaland med tilstøtende områder, samt deler av kystområdet i gamle Vestfold fylke, sier Engan.

Gode støttespillere

Som leder i Maritimt Forum ser Engan at den maritime klyngen har mange gode støttespillere på ulike nivåer også utenfor de enkelte bedriftene.

Til høsten er det lokalvalg, og selv om både kåring og initiativtakere selvsagt er partipolitisk nøytrale, mener Engan at jobben som legges ned lokalpolitisk mange steder fortjener honnør.

– Politikere langs kysten gjør en uvurderlig innsats ved å spille inn utfordringer, behov og forslag til rikspolitikere og andre beslutningstakere. Dette er et moment som vi også skal ha med oss i kåringen, sier han.

Nasjonale representanter

Noe av suksessfaktoren i den maritime klyngen er at aktører samarbeider i hele verdikjeden, uavhengig av geografi og spesifikk nisje.

Derfor ønsker Engan å påpeke at både nominerte kommuner og endelig vinner vil stå som gode representanter for en nasjonal næring.

– Det som skjer i én kommune er i stor grad avhengig av aktører også i andre kommuner, enten vi snakker om teknologi- og utstyrsleverandører som samarbeider med verft eller verft som bygger for rederier, sier han.