– Nå er det signert, ja. Så får vi se hva som kommer ut av det.

Cecilie Myrseth og hennes britiske kollega Lord Davies. Foto: NFD

Dette sier Stian Grøthe i Norsk sjømannsforbund. Når Kystens næringsliv snakker med lederen for politikk og myndighetskontakt i Norges sjømannsforbund er han i London, kommer rett fra signeringsseansen.

Grøthe røper at det norske embetsverket «virket ganske så fornøyd» etter møtet der Norge og Storbritannia i dag signerte gjensidig avtale om tettere maritimt samarbeid.

Sjøannsforbundet holdt innlegg

Under signeringen var også representanter fra Norsk sjømannsoffisersforbund, Det Norske maskinistforbund, Norges rederiforbund og ulike britiske maritime organisasjoner til stede.

Etter det Grøthe erfarer har post Brexit-Storbritannia allerede gjort to tilsvarende avtaler med henholdsvis Spania og Frankrike.

Stian Grøthe i Norsk Sjømannsforbund holdt innlegg for britene. Foto: NFD

– De er avhengige av å gjøre avtaler med ulike land etter at de trakk seg ut av EU. Land som prater sammen har jo gjerne større sjanser enn land som ikke prater sammen, illustrerer Grøthe.

Avtalen, signert av fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth og hennes britiske kollega Lord Davies, omfatter dekarbonisering av skipsfarten, digitalisering, sjøfolks arbeidsvilkår og «promotering av markedsadgang for maritime tjenester».

En ny avtale mellom Storbritannia og Norge er akkurat undertegnet. Foto: NFD

Selv holdt Grøthe i Sjømannsforbundet et innlegg om hva han selv og forbundet er opptatt av.

Sjøfolks vilkår

– Håpet er at vi kan samarbeide om konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår for at vi kan få de beste sjøfolkene. Det må være mulig å jobbe på sjøen i de to landene, og samtidig leve gode liv i Norge og Storbritannia. Britene har jo selv nylig vedtatt en minimum wage-lov.

Grøthe tok også opp arbeidet mot mobbing og trakassering til sjøs.

– Den britiske ministeren, Lord Davies, sa til meg at han merket seg akkurat dette punktet med stor interesse.

Avtalen skal ifølge pressemeldingen styrke det historiske samarbeidet mellom landene og forplikter til jevn dialog.

– Vi skal arbeide sammen for å finne løsninger på flere store utfordringer som maritim næring står overfor; som hvordan vi kan nå ambisiøse klimamål for skipsfarten, tilpasse oss den raske teknologiske utviklingen og bidra til å dekke kompetansebehovet i næringen, sier Myrseth.

Klima, tekno og kompetanse

Samtidig skal den peke mot løsninger for store utfordringer i maritim næring – inkludert klimamål, teknologisk utvikling og kompetansebehov.

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth. Foto: Silje Helene Nilsen

– Storbritannia er det aller viktigste enkeltmarkedet for våre maritime bedrifter. Vår relasjon med britene er ikke bare på myndighetsnivå, det er også tette bånd mellom norsk og britisk næringsliv, sier fiskeri- og havminister Myrseth (Ap) i en pressemelding forut for signeringen.

Etterpå trakk også Myrseth frem lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk, forteller Grøthe.

– Det er positivt, og så håper vi det kan få betydning på sikt.