Tips oss

Selskapet har nylig annonsert byggestart for nybygg nummer to, som også er det første subsea-nybygget innenfor olje og gass på flere år.

Dette gjennom et nyetablert samarbeid med rederiet Eidesvik Offshore.

Men det hele begynte i 2022.

Det har garantert vært noen våkenetter for Mats Nygaard Johnsen og hans kolleger siden oppstarten av det Harstad-baserte rederiet for litt over to år siden.

Daglig leder i Agalas Mats Nygaard Johnsen kunne nylig smile bredt over et samarbeid med Eidesvik offshore.

Da rederiet så dagens lys var offshoremarkedet på bedringens vei, etter en lang periode med fallende og lave rater siden nedturen som inntraff markedet rundt 2014.

Samtidig herjet både krig og ettervirkningene av en pandemi som begrenset deler av næringslivet og muligheten for å realisere nybygg for flere.

Flere tradisjonelle offshore rederier var også fortsatt påvirket av forrige nedtur.

Fra havbruk til offshore

Men dagens eiere i Agalas så en mulighet. Til å stifte et rederi. Fra før av hadde de et skipsdesigselskap. Dermed passet det fint med å utvide med et rederi.

NSK Ship Design sammen med Ytterstad Fiskeriselskap og Kransvik Kystfiske – sistnevnte to tradisjonsrike fiskeriaktører – så sjanse til å ta en posisjon innenfor subsea-segmentet.

På første fartøy gikk de sammen med Cecon Contracting, som gikk inn som befrakter og minoritetseier i fartøyet.

– Vi hadde også gode relasjoner til verftene, opparbeidet gjennom en rekke nybyggingsprosjekter i perioden fram til 2022. Sammen var vi sterk i troen på at markedet skulle fortsette å utvikle seg positivt, og flere faktorer støttet at denne trenden skulle fortsette, sier han.

Blant annet spådde Agalas økende aktivitet innenfor olje og gass, men også havvind, som gjorde at tilgangen på ledige fartøy var synkende i 2022.

Gjennom rederiets gode og langvarig relasjon med verftene i Tyrkia, fikk de en attraktiv pris på et allsidig subsea-fartøy godt egnet for både olje og gass, havvind og kabellegging.

Med avtalen fulgte opsjoner på flere fartøyer, på gode vilkår, forteller rederen.

Traff med timingen

Så langt har markedet fortsatt å utvikle seg positivt for de unge rederiet.

Behovet for blant annet kabelleggingsfartøy og offshorefartøy har steget jevnt siden 2021.

Dette fortsatt uten at det har vært igangsatt særlig med nybygg i segmentet.

– Vårt konkurransefortrinn er fortsatt at vi kan realisere nybygg med basis i våre opsjoner basert på et fartøy kontrahert i 2022 (fartøy nr. 1). Selv om ratene har øket, har byggekostnadene øket tilsvarende, og det er derfor fortsatt krevende å realisere nybygg, sier Nygaard Johnsen til Kystens Næringsliv.

Les også: Det skal lov å være litt gal hos Eidesvik offshore:

Det at rederiet har gamblet og truffet, er et springbrett for videre satsing, forteller Johnsen.

– Det at vi tok ut fire opsjoner i 2022 får vi betalt for nå. Det å få inn Eidesvik Offshore på eiersiden er også noe som vi tror vi styrke Agalas på sikt, sier han.

Tatt godt imot i nord

Johnsen forteller at Agalas er blitt veldig godt tatt imot i markedet, og opplever at mange potensielle eiere av offshorefartøy ønsker å drøfte mulige konsepter med dem.

– Vi jobber derfor aktivt for å realisere Agalas sitt tredje nybygg i løpet av 2024, og er sterk i troen på at dette skal være mulig, sier Nygaard Johnsen.

Trenger folk

Agalas har ambisjoner om å vokse. De har allerede begynt å lete etter flere folk.

– Vi er ikke alene om å lete etter folk, og merker at tilgjengeligheten på folk, både på land og sjøsiden, er begrenset. I Nord-Norge leter vi etter de samme folkene som både havbruks- og fiskerinæringen. Så får vi håpe at vi kan tilby noe nytt, sammen med Eidesvik offshore.

– Vi er fornøyd med det vi har fått til siden 2022, og håper på mer medvind og nye, dyktige fagfolk i Agalas-systemet i tiden som kommer, sier harstadværingen.