Maskinister og offiserer trekker Sølvtrans til retten i januar

Det er ikke den eneste rettsdatoen for den store aktøren.

Sølvtrans' «Ronia Diamond» i vannskorpen. Nå venter dypt vann i rettssalen for partene som står mot hverandre.
Sølvtrans' «Ronia Diamond» i vannskorpen. Nå venter dypt vann i rettssalen for partene som står mot hverandre.Foto: Kleven Verft

Det var i september i år at Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund sendte ut informasjon om at det var åpnet for påmelding til et gruppesøksmål mot Sølvtrans-rederiet.

Saken er berammet til 23. januar, og det er satt av tre dager i Møre og Romsdal tingrett.

– Nå venter vi på at retten sender en elektronisk lenke til de som ønsker å melde seg på, forteller Det norske maskinistforbunds advokat Knut Walle-Hansen til Kystens næringsliv.

Oppfordrer til søksmål

Knut Walle-Hansen er advokat i Det norske maskinistforbund.Foto: Vigdis Askjem

Sentralt i søksmålet står forståelsen av tilleggspensjonsordningen, og hvorvidt rederiet har unnlatt å inkludere faste lønnstillegg i pensjonsgrunnlaget for ansatte og tidligere ansatte.

I utgangspunktet var den formelle fristen for registrering i tingretten 10. oktober 2023.

Nå er fristen flyttet til 1. november. Begrunnelsen ligger i at tingretten skal få tid til å håndtere multiple saksøkere. Samtidig er søksmålet åpnet opp for langt flere.

– Saken er godkjent som et gruppesøksmål, og derved er saksanlegget åpnet for alle.

Ikke-organiserte velkommen

Søksmålet omfatter ikke lenger bare medlemmer av Sjømannsforbundet og Sjøoffisersforbundet, slik det var opprinnelig, men også medlemmer av Maskinistforbundet i tillegg til uorganiserte.

Det er Walle-Hansen fornøyd med.

– Det synes vi er en god ting. Selv om det er partenes og vår innsats som har tatt saken hit, er det bra at saken er åpnet på denne måten. Men uten de maritime fagforbundene ville saksanlegget ikke blitt noe av.

Om søksmålet når frem, er det potensielt millionbeløp det står om. Rederiet har 500 ansatte, og en flåte på nesten 40 fartøy. Det er årene mellom 2006 til 2020 det dreier seg om, og der Sølvtrans selv mener at saken er foreldet etter tre år.

Til Kystens næringsliv har Sølvtrans' juridiske direktør Henrik Lovund uttalt følgende:

– Saken som nå går for tingretten er følgelig begrenset til historiske forhold i perioden 2006 til 2020, hvor Sølvtrans er av den oppfatning at pensjonsordningene var i tråd med OTP-lovens krav, og at et eventuelt krav uansett vil være foreldet.

Ingen kommentar

Det står Lovund ved i dag.

– Sølvtrans har ingen ytterligere kommentarer, og ser frem til en endelig avklaring i saken.

Nå venter også en periode der motparten jobber videre med å få flere ansatte og tidligere ansatte i søksmålet. Lov om obligatorisk tjenestepensjon sikrer retten til pensjonstillegg fra arbeidsgiver, ut over folketrygdens satser. Denne ble innført i 2006, og Sølvtrans mener selv at de i de aktuelle årene har handlet i samsvar med denne lovens minimumskrav.

I dag har selskapet innskuddsbaserte pensjonsordninger som det hersker enighet rundt, på tvers av fagforbundene.

Selv om pensjonssaken som skal opp i tingretten har Sjøoffiserforbundet og Sjømannsforbundet som partnere, har Det norske maskinistforbund vært hektet på hele veien. Saken prosederes av LO-advokat Imran Haider.

– Jeg har støttet Haider hele veien, sier Walle-Hansen.

Alle ansatte kan bli part

Part kan derimot alle medlemmer som er eller har vært ansatt i Sølvtrans bli nå.

– Men ingen andre enn de som melder seg på innen første november blir direkte part i saken. Tingretten har bestemt at bare de som har relativt få år igjen til pensjonsalder kan være med. Imidlertid står også de yngres krav i samme stilling. Selv om man ikke er med i saken, betyr ikke det at kravet forsvinner, dersom denne saken fører frem, fastholder Walle-Hansen.

Kystens næringsliv har vært i kontakt med Haider, men har ikke fått kommentar i denne omgang. Haider er eller uenig i at saken er foreldet eller ubegrunnet, og har tidligere uttalt dette til Kystens næringsliv:

– Det vi krever er at personer over 55 år, som skal gå av ved 60 år, skal ha riktig pensjon utbetalt. Det kravet er ikke foreldet etter vår mening. Men vi har flere grupper som er aktuelle for gruppesøksmålet. En som er 70 år i dag, og har mottatt for lite, kan risikere å bli omfattet av en foreldelsesfrist for perioden før 67 år.

Ønsker ikke å si noe

Parallelt med pensjonssøksmålet er det berammet en hovedforhandling i Møre og Romsdal tingrett. Denne er mellom enkeltmedlemmer fra Maskinistforbundet og Sølvtrans.

– Denne gjelder utbetaling av tariffestede tillegg, sier Walle-Hansen som ikke ønsker å gå i detalj om saken.

Saken er berammet til 18. desember, og det er satt av tre dager til forhandlingene.

– Sølvtrans deler motpartens tro på at denne saken skal løse seg greit, og vi har ingen ytterligere kommentarer til saken, sier Sølvtrans' advokat Lovund.

(Copyright)
Publisert 11. October 2023, kl. 03.01Oppdatert 11. October 2023, kl. 12.55