Dommen, som inkluderer saksomkostninger på 5000 kroner, ble avgitt av Møre og Romsdal tingrett, skriver Fiskeribladet. Der fikk maskinistene og Det norske maskinistforbunds advokat fullstendig medhold over Sigurd Teiges rederi.

Rederiet er Teige Rederi, og bakgrunnen er manglende ansiennitetstillegg for en og manglende lott for begge maskinistene om bord på tråleren «Sjøbris». Fartøyet var et leiefartøy rederiet tok i bruk i påvente av at nybygget «Sunny Lady» skulle stå ferdig.

Lott og alderstillegg

«Sunny Lady» var forsinket fra det tyrkiske Cemre-verftet, og rederiet fikk tillatelse til å benytte leiefartøy i tidsrommet mellom de to fartøyene.

Uenigheten om både lott og alderstillegg oppstod da rederiet mente at ansettelsene hørte til ulike selskap i Teige Rederi-konsernet, og at rettighet til lott ikke automatisk fulgte mellom Teigebris II og Teige Rederi.

«I arbeidsavtalene fremkommer det hvordan årsoppgjøret skal fordeles blant mannskapet om bord. Blant annet fremgår at «stillingen skal avregnes i forhold til dager om bord iht. oppgjør. Det er dermed antall dager man er om bord i løpet av driftsåret som blir avgjørende for hvor stor lottandel den enkelte får av årsoppgjøret. Det er ikke avgjørende om man har deltatt i fisket i desember 2022 når man har avtalt at stillingen skal avregnes i forhold til dager om bord iht. oppgjør», heter det i dommen.

«Sjøbris». Foto: Jon Eirik Olsen

Maskinistene, ved advokat Knut Walle-Hansen i Det norske maskinistforbund, tok ut stevning for Møre og Romsdal tingrett 3. november 2023.

Les mer om saken på Fiskeribladet, som i skrivende stund ikke har fått signaler om en eventuell anke fra rederiet. Det var nett.no som først skrev om domsavsigelsen.

«Sunny Lady» til Teige Rederi på vei hjem til Norge som nybygg fra Tyrkia. Foto: Ömer Behar