Medlemmenes utslipp tilsvarer 40 prosent av alle norske utslipp

Norges rederiforbund letter på sløret for egne utslippstall. Samtidig oppgir ni av ti at de planlegger å bygge skip med teknologi som er klar for klimanøytrale løsninger.

Familierederiet Misje har døpt det andre fartøyet i en serie klimavennlige bulkskip.
Familierederiet Misje har døpt det andre fartøyet i en serie klimavennlige bulkskip.Foto: Ketil Svendsen

I årets konjunkturrapport publiserer Rederiforbundet for første gang samlede utslippstall for medlemsflåten. De viser at fartøyene står for 40 prosent av alle norske utslipp, og tre prosent av hele den globale skipsfartens utslipp.

Tallene er utarbeidet i samarbeid med DNV. Rapporten kan du lese her [lenke]

Norske rederiers investeringsvilje er høy. Ni av ti oppgir at de planlegger å bygge skip med teknologi som er klar for klimanøytrale løsninger.

Misje med storeslem i grønt

En av medlemsrederiene er Misje. Rederiet seiler lastebåter mellom europeiske havner. Det bergensbaserte familierederiet er godt i gang med grønn fornyelse av flåten, og investerer 100 millioner i hvert av de ti nye fartøyene de har under bygging i Sri Lanka.

– Dette var noe vi ville forsøke, og som beskjedne bergensere fikk vi det til, sier Misje til Kystens Næringsliv.

Rederiet la spesielt vekt på klima og miljø i investeringen de foretok i oktober 2020.

– Dette fartøyet er fylt med norsk teknologi og grønne løsninger, sier Misje.

Roald Misje er teknisk direktør og reder i Misje rederi.Foto: Ketil Svendsen

Misje understreker at bidrag fra norske støtteordninger som Enova, og samarbeidet med Sparebanken 1 har vært avgjørende for den grønne investeringen. Skipene er også forberedt for nullutslipp når teknologi og bunkring tillater det.

– For oss blir det umulig å klare null utslipp nå, men det er mange nivåer fra 100 til null, sier Misje.

Han påpeker at for å komme nærmere null, vil de største aktørene nødt til å lede an.

– Vi er et lite familierederi fra Bergen som nå har tatt et kjempesteg i rett retning. De store aktørene følger med på hva vi gjør, men vi trenger at de største, med de virkelig store ressursene, kommer på banen, sier Misje.

Manglende vilje

Samtidig peker rapporten på manglende betalingsvilje i markedet og usikkerhet knyttet til teknologivalg og manglende offentlig støtte som de største barrièrene.

Over 60 prosent av de spurte mener at dagens virkemiddelapparat ikke er rigget for en oppskalering av det grønne skiftet.

Harald Solberg er administrerende direktør i Norges Rederiforbund.Rederiforbundet

– Dersom vi skal lykkes i å øke tempoet i omstillingen, vil det stilles store krav til en politikk som sikrer at markedet selv driver omstillingen frem gjennom etterspørsel etter klimanøytrale løsninger, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund i en pressemelding.

Med en verdiskaping på 211 milliarder kroner og nesten 90.000 arbeidsplasser, er den maritime næringen en av Norges største og viktigste sektorer.

Rapporten gir et innblikk i hvordan internasjonal konkurranse og geopolitiske forhold påvirker næringens fremtid.

Dette inkluderer ikke bare økonomiske aspekter, men også sikkerhetspolitiske utfordringer som kan påvirke norske interesser.

Tre prosent

Konjunkturrapporten viser at seks av ti rederier tror de vil nå Rederiforbundets mål om å være klimanøytrale innen 2025.

I 2023 hadde Rederiforbundets flåte et utslipp på 23,8 millioner tonn CO₂-ekvivalenter. Det utgjør om lag tre prosent av den globale skipsfartens utslipp utenriks.

Tilsvarende skjer 80 prosent av utslippene fra norsk skipsfart utenfor Norges grenser.

Fra 1. januar ble skipsfarten innlemmet i EUs kvotehandelssystem. I EU er kvoteinntektene øremerket klimatiltak, Rederiforbundet mener det samme bør gjelde i Norge.

– Det burde være en klimapolitisk «no-brainer». Isteden risikerer vi at norsk skipsfart sakker akterut, mens EU setter opp farten. Vi har derfor store forventninger til at regjeringen følger opp sine ambisjoner med konkret politikk, sier Solberg.

Klimapådriver Norge

Han mener at Norge derfor vil vinne på å ta en enda mer aktiv rolle i omstillingen av internasjonal skipsfart.

– Som flaggstat, som klimapådriver og som grønn teknologieksportør, understreker han.

Rederiforbundets lastbærende flåte har siden 2008 forbedret utslippsintensiteten sin med 25 prosent. Av de om lag 2000 skipene i verden som i dag går på lavutslippsdrivstoff eier norske rederier 180, eller nærmere ti prosent.

(Copyright)
Publisert 6. March 2024, kl. 05.01Oppdatert 6. March 2024, kl. 07.28