Meek-Hansen ser igjen lyst på fremtiden, med nytt verft og nye eiere etter konkursen

Tvers over fjorden fra ligger framtiden og redningsplanken for Grovfjord-verftet. Verftssjefen mener oppdrett er «alfa og omega» for næringene rundt.

Bård Meek-Hansen daglig leder i nye GMV.
Bård Meek-Hansen daglig leder i nye GMV.Foto: Lena Knutli

– Jeg ser kjempelyst på framtiden. Jeg veldig glad, for det sikrer driften videre.

Det er tidlig på morgenkvisten, og deleier og daglig leder i Grovfjord Mek. 2.0 er i bilen på vei til det som i dag er en god og trygg arbeidsplass.

Bård Meek-Hansen daglig leder i nye GMV.Foto: Lena Knutli

Armada ble banesår

Slik var det ikke i sommer for Bård Meek-Hansen. Da gikk versjon 1.0 av det tradisjonsrike selskapet konkurs.

– Det er ingen hemmelighet at det var Ocean Infinity-prosjektet som ble for mye for oss. Når de ikke ville betale kostnadsøkningene på materialer og utstyr, så var det ingen vei tilbake.

Verftet hadde oppdrag for en av verdens største havvindleverandører, Northern Offshore Services, samtidig som prestisjeoppdraget med et større antall førerløse fartøy for Ocean Infinity krevde store ressurser på både prosjektering og utførelse, med rigide kontrakter.

– Mange var låst på pris uten mulighet til reforhandling, og i tillegg har vi selvfølgelig ikke mulighet til å kjøpe inn på forhånd til det vi prosjekterer underveis, sa Meek-Hansen til Kystens næringsliv i mars.

Armada Ocean Infinity ble noe av et banesår for Grovfjord-verftet.Foto: Ocean Infinity

Fra bilen forteller verftssjefen om en situasjon der verftet hadde kapital til vedlikehold og reparasjon av fartøy, men manglet penger til å ta større prosjekter hvor man måtte stille garantier overfor kunder og egenkapital knyttet til byggelån. Den største kunden var ikke villig til å betale videre ned, og i 2021 var egenkapitalen tapt.

– Den muskelen var borte knyttet til konkursen. Nå har vi igjen fått den viktige kapitalen i ryggen.

Naboer ble redningen

Den sikkerheten har en av Meek-Hansen «trofaste og gode» kunder bidratt med. Inn på eiersiden har verftet som ligger midtveis mellom Harstad og Narvik fått Northern Lights Salmon AS.

Tvers over fjorden er de for naboer å regne.

– Vi tok følere mot oppdrettsselskaper i regionen, og fikk egentlig positive signaler fra alle. Vi valgte å satse på et selskap som lå nært, og som vi kjente godt fra tidligere.

Det gjør samtidig Northern Lights Salmon til majoritetseier i selskapet, i tillegg til Meek-Hansens eget selskap Grovgaarden AS. Beløp og eierbrøk ønsker han ikke å gå i detalj om. Selv fortsetter han som daglig leder.

– Men ikke i styret. Min kone Elisabeth Meek har plass i styret, og med en ekstern styreleder.

Elisabeth Meek har selv en eierandel i Grovgaarden på 44,9 prosent, tilsvarende ektemannen.

Kystens næringsliv har ikke fått fatt i Northern Lights Salmon-sjef Marianne Bendiksen, men selskapet forteller på sosiale medier at de ikke lot seg be to ganger om å bli del av selskapet der de har selv har fått bygget åtte oppdrettsbåter.

– Dette er en investering vi gjør med hodet og hjertet. Vi har fulgt selskapet helt fra vi fikk bygd vår første katamaran hos GMV tilbake i 1998. [ …]Vi trengte derfor ikke lang betenkningstid når vi ble spurt om å gå inn på eiersiden i GMV 2.0.

– Hva står på arbeidsplanen nå? spør vi Meek-Hansen.

– Først og fremst å få ferdigstilt prosjekter, men også å få solgt inn flere prosjekter. Vi trenger mat!

Verkstedshallen ved Grovfjord Mek Verksted.Foto: GMV

Roper ut for havbruk

Meek-Hansen mener at viktigheten av en levedyktig oppdrettsindustri er underkommunisert. Det nye eierskapet er et godt eksempel på gode ringvirkninger, mener han.

– Det viser hvor utrolig viktig den industrien og kapitalen som kommer derfra er. Et alfa og omega for leverandørindustrien.

Verftssjefen peker på at selv om havbruksnæringen kan tåle tøff beskatning, så trekker det bort viktig kapital.

– Kapital som går ut produkter og tjenester, fra verft og leverandørindustri. Det disse bransjene utfører blir ikke utført når pengene er borte. Det er dette som er problemet med regjeringens politikk.

Nå er det lys i både tunnel og hus i Grovfjord.

– Alle gamle forpliktelser er borte, og det er ingen valutarisiko som vedhefter det vi skal gjøre for oppdrettsnæringen nå.

En forsiktig mengde oppdrag, og mer i kjømda er også en god start.

– Vi er i gang med to røkterbåter, katamaraner på 14 ganger 7 meter for Lofoten sjøprodukter. Samtidig kommer det forespørsler fra kunder vi kjenner godt fra før.

Signert avtale med 39 ansatte

Overgangen til nytt selskap har gått problemfritt. Bygningsmasse og eiendom sto på annet selskap, og var ikke berørt av konkursen. Driftsutstyret er sikret gjennom kjøpsavtale med banken.

Spisskompetansen på elektro og batterielektriske løsninger er imidlertid borte.

– Der hadde vi åtte til ni personer.

– Dere hadde 50 ansatte. Har dere fått en kompetanseutfordring?

– Før konkursen signerte vi en avtale med 39 av de ansatte, ledelsen inklusive, om å bli del av et nytt selskap. Det betyr at mesteparten av de ansatte nå kommer tilbake. Halvparten av de har allerede vært inne på ulike reparasjonsoppdrag, den typen arbeid vi har hatt kapital til så langt.

At satsingen nå spisser seg mot oppdrett, stenger imidlertid ikke verftsporten for andre oppdrag.

– Vi har ikke produsert fiskebåter siden før år 2000, men utelukker selvfølgelig ikke reparasjon og vedlikehold.

(Copyright)
Publisert 26. October 2023, kl. 10.37Oppdatert 26. October 2023, kl. 10.38