Milliardær og reder tapte brygge-sak i retten

Reder og milliardær Karl Lødrup Kvalheim må rive en brygge etter tap i Hordaland tingrett.

Brygge til Karl Lødrup Kvalheim. Brygge til Karl Lødrup Kvalheim.
Brygge til Karl Lødrup Kvalheim. Brygge til Karl Lødrup Kvalheim.Foto: Statsforvalteren i Rogaland

Karl Lødrup Kvalheim driver verdensomspennende skipsfart som eier av Champion Shipping.

Nå må han sannsynligvis rive bryggen der hans egen 30 fots båt ligger til kai om sommeren.

Bryggen, som er stor nok til en 30 fots båt til Kvalheim, har aldri vært godkjent. Den ble bygget på 90-tallet, og har levd på nåde av kommunen noen år nå.

Bryggen har i noen år nå hatt dispensasjon fra Tysnes kommune. Men nå mener altså Statsforvalteren i Vestland at det er nok, melder Bergensavisen i dag.

Kvalheim valgte deretter å gå rettens vei i et forsøk på å få beholde bryggen sør på den lille holmen. Saken var oppe i retten i tre dager i mai.

Spørsmålet var om fordelene med bryggen var så store at det var grunn til å gi dispensasjon, og at statens vedtak var ugyldig.

Kvalheims advokat mente at bryggen er med på å sikre allmenn ferdsel langs sundet hvor bryggen står. Det argumentet ble ikke tatt til følge:

«Den beskrevne fordelen ved at skjæret er bygget inn og slik sett hindrer båtførere i å gå på skjæret, framstår slik retten ser det oppkonstruert», står det i dommen fra Hordaland tingrett.

Må betale

Men retten ble ikke overbevist av Kvalheims argumenter.

Ifølge dommen frifinnes staten, og Kvalheim må dekke saksomkostninger på 165.000 kroner.

– Slik retten ser det er det klart at hensynene som skal ivareta strandsonevernet blir vesentlig tilsidesatt, skriver tingrettsdommer Kirsti Strømstad i dommen.

Hun påpeker at det allerede er to andre brygger på holmen som er lovlige.

Dommen er imidlertid ikke rettskraftig ennå. Kvalheims advokat konstaterer at argumentene deres ikke har blitt vektlagt nok.

– Jeg konstaterer at tingretten har en annen oppfatning av faktum og juss, enn min klient. En rekke forhold taler i favør av grunneier, men retten har tydeligvis ikke funnet dette tilstrekkelig for ugyldig vedtak, skriver advokat Gunnar Angaard til BA på epost.
Partene har to måneder på seg å avgjøre om de vil anke dommen.
(Copyright)
Publisert 4. June 2024, kl. 08.03Oppdatert 4. June 2024, kl. 08.21