DOF hadde også en sterk ordreinngang på 4,3 milliarder kroner i kvartalet.

Austevoll-rederiet opererer en flåte på 54 offshoreskip.

Nøkkelpunkter for DOF i tredje kvartal:

Enda et sterkt kvartal. Gruppen oppnådde resultat før skatt på 1.295 millioner kroner, og en margin på 38 prosent.

  • Kontantstrøm fra driftsaktiviteter er 1.107 millioner kroner.
  • Gjennomsnittlig utnyttelse av egen flåte var 85 prosent.
  • Markedene har fortsatt å være sterke, med høy aktivitet i anbud.
  • En kjøpsoption knyttet til Skandi Iceman er utøvd til en pris under markedsverdi.
  • Skandi Neptune (avtalt solgt i 2021) er levert til nye eiere.
  • Stril Explorer er chartret inn på en 3-årig kontrakt (+ 4 årlige opsjoner) for å støtte PIDF-kontrakten i Brasil.

Forventer vekst i Brasil

Konsernsjef Mons Aase hadde følgende kommentar til resultatet.

– Vi leverer enda et solid kvartal med forbedret kontantstrøm og opplever sterke markeder innen alle flåtesegmenter. I tredje kvartal har ytelsen igjen vært god innen subsea-prosjektaktiviteten, og forlengelsen av PIDF-kontrakten i Brasil og SURF-kontrakten i Vest-Afrika gjenspeiler bare den høye aktiviteten innen subsea.

Selskapet har også opplevd sterke markeder i Nordsjøen, spesielt for PSV-flåten. Petrobras har utlyst flere anbud, og Aase forventer i børsmeldingen at backloggen i Brasil vil vokse ytterligere med forbedrede priser.