Nå reddes uskadde biler, og nye opplysninger kan peke mot synderen.

Det er trolig ikke en elektrisk bil, rapporterer nettstedet Energyportal.

Fire uskadde dekk

Dekkene der de elektriske bilene var lagret, er nemlig uskadd. De mest skadde bildekkene, der brannen kan ha startet den 25. juli i år, fraktet derimot nye luksusbiler av typen Mercedes og Rolls-Royce.

Administrerende direktør Peter Berdowski i Royal Boskalis Westminster NV, selskapet som håndterer vraket, forteller at kanskje så mange som 1000 biler stort sett er uskadd.

Fremantle Highway brant med tusenvis av biler om bord. Foto: Nederlansk kystvakt

Det omfatter de fire nederste dekkene, der også de 498 elektriske bildene fremdeles står uskadd. De fire øverste dekkene er fullstendig utbrent. På disse dekkene var der ingen elektriske biler.

Fartøyet var på vei fra Bremerhaven i Tyskland til Port Said i Egypt da brannen brøt ut. Slukningsarbeid hindret at skipet sank, og arbeidet med å tømme skroget for olje, drivstoff og biler er nå i gang.

Setter søkelys på sikkerhet

Brannen ble raskt delt på nett og i sosiale medier, med de elektriske bilene på den folkelige tiltalebenken. Samtidig satte brannen søkelyset på sikkerhet til sjøs, og spesielt på potensielle problemer knyttet til håndtering av store batteripakker, både i last og om bord på selve fartøyet.

Det er ventet at den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO vil ha utarbeidet nye retningslinjer for sikkerhet i løpet av 2024. Her vil også håndtering av batteripakker og elektriske biler være en viktig del av retningslinjene.

Tall fra svenske MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, viser at elektriske biler har 20 prosent mindre sannsynlighet for å selvantenne enn konvensjonelle biler.