Arnhild Dordi Gjønnes er advokat i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og forklarer den svært så enkle mekanismen som tradisjonelt har rammet norske verft. Denne er imidlertid ikke hogd i stein.

– Det står egentlig på viljen.

Gjønnes sitter samen med fem andre advokater i et bredt utvalg som skal gjennomgå det eksisterende regelverket for offentlige anskaffelser. Den 5. november droppet Nærings- og fiskeridepartementet nyheten om den såkalte Norgesmodellen.

Like vilkår

Næringsminister Jan Christian Vestre gikk langt i å si at ikke alt er som det skal være i offentlige anskaffelser.

– Denne regjeringen har siden vi tiltrådte for et år siden vært tydelige på at regelverket og praksisen i offentlige anskaffelser må endres.

Målet med Norgesmodellen er å få slutt på sosial dumping og sikre bærekraft, men også sørge for verdiskaping i Norge. Utvalget skal levere en offentlig utredning, med delleveranser 4. november 2023 og 4. mai 2024.

– Dette vil bidra til like konkurransevilkår for de seriøse aktørene, fortsatte Vestre.

Regjeringen skal samtidig være i gang med ulike lov- og regelendringer for nettopp offentlige anskaffelser, heter det. Ett område som skal belyses er forholdet til EU gjennom EØS-reglene.

Må under 50 prosent

Advokat Gjønnes understreker at vekten på pris må holdes under 50 prosent, for at andre hensyn skal være en reell del av utlysningene.

– Hvis pris teller 50 prosent eller mer, er prisen utslagsgivende. Vi må få oppdragsgivere til å tenke seg om, men må samtidig sikre at de har budsjetter som gir rom for både kvalitet og miljøhensyn.

Hun understreker at hun ikke kan uttale seg om land som for eksempel Tyrkia, men at det må være en forutsetning at de har arbeidsvilkår som kan ettergås.

– De har selvfølgelig vilkår i forhold til sitt eget land, men du kan stille krav om menneskerettigheter, du kan stille krav til arbeidsforhold og sosiale forhold.

Kan stille krav allerede nå

Gjønnes understreker at kravene må kunne dokumenteres, og ikke minst følges opp underveis.

– Det skorter det litt på.

– Hva kan arbeidet med Norgesmodellen endre på?

– Kravene kan allerede stilles nå, som kontraktskrav, parerer Gjønnes.

Hun mener at det blir lagt alt for stor vekt på pris. Advokaten har akkurat gått av scenen etter et foredrag om nettopp offentlige anskaffelser, i forsvarssektoren.

I et leserinnlegg i Nordnorsk debatt tar hun til orde for at også små og mellomstore bedrifter kan delta i offentlige anskaffelser. NHO la allerede i 2020 frem en fempunktserklæring som peker på at lokale leverandører kan være med på å sikre både fleksibilitet, beredskap og leveringssikkerhet.

– Det er få, om noen, store nok aktører i Nord-Norge til å levere tilbud til landsdekkende rammeavtaler, skriver hun i innlegget.

Ingen hindring

Til Kystens næringsliv legger hun til at det offentlige må være seg bevisst på at det kan vektlegges andre aspekter enn bare pris.

– Det er ingen hindring i dagens regler.

– Kan vi komme i skvis med anklager om subsidiering av egen industri?

– Dette handler ikke om subsidiering og statsstøtte, det er hvis et verft får direkte støtte fra staten.

Hun gjentar at den enkelte statlige aktør kan legge til rette for miljø, arbeidsvilkår, lærlingedekning og ikke minst innovasjon og kvalitet. Og hun peker direkte til dagens regjering i sitt eget debattinnlegg:

– Det trengs en klar og tydelig politisk ordre dersom vi skal få dette til.