NHO og Norsk Industri etterlyser vilje og evne fra regjeringen

Ny rapport er bakgrunnen for at bransjeorganisasjonene inviterer til møteplass for industri, organisasjoner, akademia og myndigheter.

Stål Heggelund er bransjesjef i Maritim bransjeforening og Havbruksleverandørene (Norsk Industri).
Stål Heggelund er bransjesjef i Maritim bransjeforening og Havbruksleverandørene (Norsk Industri).Foto: Norsk Industri

Målet er å fremme partnerskap, samarbeid og utveksling av informasjon om sentrale utfordringer og tiltaksområder, heter det i en rapport NHO og Norsk Industri legger frem i dag.

Rapporten, «En grønnere og mer konkurransedyktig maritim sektor», høster erfaring fra regionale innspillsmøter med maritime bedrifter rundt om i landet, henholdsvis i Harstad, Bodø, Ålesund, Haugesund, Harstad og Horten.

Statsbudsjettet skuffet

Maritim bransjesjef i Norsk Industri, Stål Heggelund, mener regjeringen har et stykke å gå. I forslaget til statsbudsjettet i høst så han nemlig lite til endringsvilje.

Der hadde Heggelund håpet på bedre rammevilkår, spesielt for verftene. Så langt er det lite nytt, merker han seg.

– De er langt bakpå med gode rammevilkår, og det er skuffende at de ikke gjør noe med ekstraavgiften på kompetansearbeidsplasser, sier han til Kystens næringsliv.

Handlingsrommet finnes

Rapporten til NHO og Norsk Industri blir lagt frem på Næringspolitisk seminar – En grønn og konkurransedyktig maritim næring onsdag 29. november, der også fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth skal delta.

I rapporten vises det til en utredning fra Menon Economics og Arntzen de Besche, der det konkluderes med at EU-regelverket gir et reelt handlingsrom for myndighetene, spesielt knyttet til miljø- og bærekraftskrav.

Spesifikt omfatter det vekting av klima- og miljøhensyn med minimum 30 prosent i tildelingskriteriene.

I rapporten etterlyses også rammevilkår som styrker konkurransekraften for vellykket grønn omstilling og eksport. Stabilitet i skattepolitikk, tilgang til risikokapital, garantier, forskning, innovasjon, offentlige anskaffelser og aktiv kompetansepolitikk er kritiske for utviklingen.

Spesielt sliter deler av verftsindustrien med kapitalutfordringer og trenger kredittfasiliteter i overgangen til ny vekst.

Asle B. Strønen er administrerende direktør i Norske SkipsverftFoto: Stig Erik Elliott

Krever nye ordninger

Familieeide selskaper i må konkurrere internasjonalt og selv finansiere vesentlige investeringer, heter det i rapporten. I en global arena, preget av hurtig utvikling innen grønn teknologi og internasjonal konkurranse, kreves derfor handlingskraft, fremdrift, og nye ordninger som støtter eksport til krevende markeder.

Administrerende direktør Asle B. Strønen i Norske skipsverft sier til Kystens Næringsliv at han bet seg merke i at det ikke var tegn til endring i årets statsbudsjett.

– Den skatten er svært uheldig for norsk eierskap, og vi ser ikke noen lettelser der.

Strønen er tydelig på at dette er noe departementene «er veldig klar over».

– Norske skipsverft har gjennom hele regjeringen Støres regjeringstid arbeidet målrettet med fanesaken om forskuddsgaranti for verftene. Vi ser ikke spor etter det i neste års statsbudsjett.

Også Heggelund i Norsk industri hadde helst sett en endring.

– Nå fortsetter formuesskatten å ramme mange langs kysten, og utfordringene for verftene og leverandørindustrien fortsetter. Dette er svært alvorlig da formuesskatten tapper bedriftene for kapital og reduserer deres internasjonale konkurransekraft.

Skreddersøm

Identifiserte satsingsområder inkluderer skreddersydde løsninger, verdikjeder for alternativt drivstoff, og innovasjon, skalering, industrialisering, og eksport.

Også en CO₂-fondsløsning etter modell av NOx-fondet foreslås som en viktig driver. Dette fondet kan ifølge rapporten fungere som et virkemiddel for å stimulere teknologiskift og utslippsreduksjoner i maritim transport, inspirert av tidligere anbefalinger fra regjeringens ekspertutvalg.

Strønen, i Norske skipsverft, minner om hvor viktig industrien er for Norges forpliktelser internasjonalt.

– Dette vil jo i sin tur også ramme regjeringens grønne satsing. Veldig beklagelig, sier han.

(Copyright)
Publisert 29. November 2023, kl. 08.00Oppdatert 29. November 2023, kl. 08.00