Nofima mener at ny frysemetode kan spare halvannen milliard i transport

Fjerner behovet for is i kassene, gir dermed rom for mer fisk per kasse som igjen reduserer transportbehovet, og reduserer energibruk og kostnader til transport.

– Subkjøling er mer enn et kinderegg, for det gir bedre økonomi, miljøregnskap og kvalitet, i tillegg til at man slipper avrenning, sier Nofima-forsker Bjørn Tore Rotabakk.
– Subkjøling er mer enn et kinderegg, for det gir bedre økonomi, miljøregnskap og kvalitet, i tillegg til at man slipper avrenning, sier Nofima-forsker Bjørn Tore Rotabakk.Arkivfoto: Jan Inge Haga

Det viser en fersk rapport fra Nofima. På oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) har forskerne Audun Iversen og Bjørn Tore Rotabakk, sammen med Friederike Ziegler fra Rise, jobbet med prosjektet «Nye metoder for bedre holdbarhet og mer miljøvennlig transport av lakseprodukter».

I rapporten skriver forskerne at subkjøling vil redusere kostnadene ved pakking og distribusjon med nær 70 øre per kilo produsert for trailertransport til Europa. Dette vil kunne spare næringen for en milliard kroner. Ved flytransport er tallene 2,70 kroner per kilo, som samlet vil si en mulig besparelse på en halv milliard kroner for hele næringen.

Store deler av dette kommer av at man fjerner kostnadene ved å produsere is, og man sparer plassen isen tar i kassene.

– Jeg hadde sett for meg at å ta vekk isen ville ha en stor betydning, men det er greit å få tallfestet effektene. Man reduserer transportbehovet, bruk av emballasje og energiforbruket ved slakteriene. Man sparer mer energi på å la være å produsere is enn man bruker på subkjøling, sier Iversen til Intrafish.

– Mer enn et kinderegg

Nofima-forskerne har sett på økonomiske og miljømessige effekter av subkjøling av laks. Fisk fryser ikke før den får en temperatur på mellom – 0,5 og -1,5 °C. Når fisk kjøles raskt ned til en temperatur mellom 0 grader Celsius og frysetemperaturen, kaller vi det subkjøling. Nedkjølingen gjøres ved hjelp av for eksempel underkjølt væske, tørris eller fryseteknologi, skriver NTB.

I EPS-kassene er det vanligvis 20 til 22 kilo laks og 4–5 kilo is, og ved å eliminere isen så spares det volum som kan nyttes til mer fisk. Det sparer også miljøet, sier Rotabakk.

– I forsøkene har vi hovedsakelig kjølt fisken ned til nesten frysepunkt og brukt litt av vannet i fisken, for laks inneholder 65 prosent vann, som i seg selv blir en del av isen. EPS-kassene, som isolerer godt, har vi latt stå i null grader, og da holder temperaturen seg i seks døgn, sier Rotabakk til Intrafish.

Han har tidligere i år skrevet om hvordan transport av filet i stedet for hel fisk kan redusere klimaavtrykket.

Nofima-forskeren sier også at subkjøling gir bedre kvalitet på laksen.

– Om det gjøres riktig så gir det bedre mikrobiologisk kvalitet og lengre holdbarhet. Subkjøling er mer enn et kinderegg, for det gir bedre økonomi, miljøregnskap og kvalitet, i tillegg til at man slipper avrenning, som det skrives mye om, sier Rotabakk.

Avrenning fra lastebiler som frakter laks er en utfordring som stadig diskuteres.Foto: Statens vegvesen

– Det skjer ting

Likevel er det noen utfordringer. Isen som brukes i dag er mer enn et kjølende element. At det er is i kassene ved ankomst blir sett på som et bevis på at transporten har gått bra.

– Næringen har i dag et system som fungerer for dem. Ved subkjøling vil man miste noe av dette. Da må man måle temperaturen på fisken. Subkjøling kan også gjøre at øyne og gjeller endrer seg, selv om kvaliteten er bra. Dette er noe man da må lære kundene: at man får et bedre produkt, men som kanskje ser litt annerledes ut, sier Rotabakk.

Dette vil kreve en endring å både hvordan man kjøler og hvordan man tenker, mener Rotabakk.

– Produsentene er nødt til å endre produksjonen sin, og da skal man være trygg på at hele kjeden er med på det. Men det skjer ting. Det er flere og flere som installerer subkjøling.

Nofima-forsker Audun IversenFoto: Robert Nedrejord

Kunne spart 15000 trailerlaster

Iversen ser også for seg at flere vil teste ut superkjøling.

– Det har helt klart besparelser på økonomi og en god klimaeffekt, fordi man reduserer energibruk ved slakteri, men mest av alt grunnet effektene av redusert transport, sier Iversen.

Energiforbruket ved å frakte laks til Europa utgjør en liten del av totalen, der fôr er desidert størst, men forskerne mener subkjøling kan redusere bruken av emballasje og transport med inntil 20 prosent.

– Man vil da rett og slett transportere mindre is og mer fisk i hver kasse, og kunne spart 15000 trailerlaster i året, sier Iversen.

For flyfrakt gir transport av mindre is enda større effekt.

– All reduksjon i flyfrakt får store utslag på klimaregnskapet, sier Iversen.

Rapporten konkluderer med at klimagassutslipp knyttet til slakting, pakking og transport av laks kan reduseres med rundt 15 prosent for laks som går på trailer til Europa, og rundt 17 prosent for laks som går med flyfrakt til Asia.

(Copyright)
Publisert 2. December 2022, kl. 04.29Oppdatert 2. December 2022, kl. 04.29