Bengt-Olav Berntsen og resten av teamet i Haf Power Solutions drar veksler på gamle samarbeid og erfaringer når de signerer ny kontrakt med Torghatten Nord.

– Den første var fergen «Malangen», som ble utrustet på Fosen Yard, forteller administrerende direktør i Haf Power Solutions til Kystens Næringsliv.

Administrerende direktør Bengt-Olav Berntsen i Haf Power Solutions. Foto: Privat

Den gang var det snakk om en ombyggingsprosess, der trondheimsselskapet var systemintegrator, og hadde som oppgave å sy sammen en løsning bestående av batterisystemer, frekvensomformere, motorer og mykvare.

Alt på ett sted

Denne gangen dreier det seg om det moderselskapet Acel Group omtaler som en «historisk kontrakt» for dem selv.

Acel Group omfatter både Haf Power Solutions AS, Acel, Acel Baltic, og realiseringen av Torghatten Nords nye helelektriske ferge gjør bruk av alle datterselskapene. Fergen får en batterikapasitet på 3600 kilowattimer.

Arbeidet skal utføres utenlands, ved litauiske Western Baltija Shipbuilding, del av Western Shipyard Group i Klaipeda, forteller Berntsen.

– Denne gang er det snakk om komplett ferdigstillelse på én lokasjon. Logistikkmessig optimalt.

Oppdraget er også et første steg i retning et formalisert og tettere samarbeid med det baltiske verftet. Fergen vil på sin side få en kapasitet på 50 biler og 199 passasjerer, og får en lengde 73,3 meter og 14,3 meter i bredde. Fartøyet skal stå ferdig i første kvartal 2026.

Konkurrere med Tyrkia

Acels teknologipakke omfatter deres eget cLion DC Grid. Systemet består av kraftomformere, DC-tavler, Li-Ion-batterier, elektriske fremdriftsmotorer og cControl automasjonssystem.

Administrerende direktør håper at driftsfordelene skal gjøre Acel Group langt mer konkurransedyktige både i Norge og i utlandet.

– Vi har lyst til å konkurrere med den tyrkiske modellen med en effektiv produksjonsfase på ett sted, men med en europeisk mentalitet for høy kvalitet.

Det betyr både teknologi og ettermarked fra Norge, og det Berntsen påpeker er en «høy andel norsk utstyr».

– Tavler, frekvensomformere, d-tavler og høyteknologi. Samtidig vet vi at rammevilkårene for å produsere ferdig i stål her hjemme ikke er gode.

Det handler om kapital og insentiver, mener han.

– Finansielt er vi ikke på det nivået her hjemme. Se på Havyard, som har tyrkiske eiere. Der trekkes det inn tyrkisk, statlig kapital. Utfordringen er ikke at man ikke får det til, men at finansieringen ikke er på plass.

Kan bli lukrativt i Canada

Nå ønsker Acel Group å bygge opp erfaring på volum. Det kan gi verdier i retur.

– Nye relasjoner i Litauen og erfaring på engineering i større volum vil kunne gjøre oss mer konkurransedyktige her hjemme, og på norske verft. De norske verftsutfordringene kan ikke vi løse alene, men vi kan bidra positivt.

Samtidig siktet hverken Haf Power Solutions og resten av Acel-gruppen seg utelukkende mot Norge og det hjemlige fergemarkedet. I september i fjor fortalte Berntsen til Kystens næringsliv at de fikk oppdraget som systemintegrator på et av Australias største fiskerikonsern, Austral Fisheries, sitt fartøy.

Det stopper ikke der.

Acel har tidligere levert tjenester og teknologi til to ferger som ble ombygget og levert til det kanadiske rederiet Labrador Marine Inc. Nylig fikk selskapet en større kontrakt med Fiskerstrand verft for ombygging av fergeprosjektet «Astron W.», tidligere MF «Kvernsund».

– Canada har en fergeflåte som er relativt utdatert. Rundt 170 fergestrekk med en aldrende tonnasje på 20 til 30 år.

«Astron W.» blir det tredje oppdraget for kanadierne.

Gjerne statlig kapital

– Er Canada et fristende marked?

– Absolutt. Canada er i ekspansjon, og har så smått begynt å investere i ny tonnasje, spesielt på vestkysten. Det er veldig interessant for oss.

Berntsen ser store fordeler i å «vokse oss gode her hjemme», for deretter å eksportere ut.

– Det burde vært gjort i stadig større grad. Det kunne med fordel vært understøttet med statlig kapital gjennom for eksempel fergeoppdrag.

– Et hint?

– Et spark, kan du si. Det hadde bevart kraften i leverandørleddet.

Interessen fra kanadisk side er der, mener han.

– Vi jobber oss spesifikt inn med enkle systemer med remote support.

Akkurat dét kommer godt med i et relativt omfattende Canada.

– Vi hadde en servicetekniker på oppdrag i Canada, som hadde landet på nærmeste flyplass til kunden. «12 timers biltur», fikk han beskjed på.

Berntsen ler.

– Det går mye i taxifly der borte. Det visste ikke han!

73,3 meter lang

Administrerende direktør Arnoldas Šileika i Western Baltija Shipbuilding er i en pressemelding samstemt med Berntsen om det å satse i lag.

– Innenfor rammen av dette prosjektet vil [vi] samarbeide med fagfolk på høyeste nivå, og dermed dele erfaring, kombinere kompetanse og styrke relasjonene mellom lederne i det maritime Litauen og det maritime Norge.

Det er norske The Norwegian Ship Design Company som har tegnet fergen i samarbeid med Torghatten Nord, og materiellet skal trafikkere ruten mellom Svolvær og Skutvik.

– Fartøyet som nå er kontrahert har Torghatten på eget initiativ, uten at det er krav fra myndighetene, valgt å bygge for helelektrisk drift mellom Svolvær-Skrova, uttaler administrerende direktør i The Norwegian Ship Design Company, Gjermund Johannessen