Norske offshorefartøy topper listen over utslippskutt

Båter fra flere norske rederier blir trukket frem som vinnere i kampen for å drive mest mulig energieffektivt.

Daglig leder Anne Jorunn Møkster i Simon Møkster Shipping
Daglig leder Anne Jorunn Møkster i Simon Møkster ShippingFoto: Tommy Ellingsen

Det er VPS, et av verdens ledende selskaper på testing, forbedring og overvåking av drivstoff i maritim næring, som har tatt initiativ til konkurransen der drivstofforbruk og karbonavtrykk måles.

Jobber kontinuerlig internt

Totalt får 133 fartøy målt drivstofforbruk med mål om å redusere utslippene mest mulig.

Konkurransen er delt inn i ulike fartøystyper og operasjonsområder. Tallene for juli måned er nå offentliggjort.

– Det er fremfor alt fire fartøy som fortjener ekstra anerkjennelsen for innsatsen de har lagt ned, opplyser VPS på Linkedin.
Simon Møkster Shippings «Stril Mermaid» er blant dem som har levert gode resultater.Foto: Simon Møkster Shipping

I transitt er det Simon Møkster Shippings «Stril Mermaid» som så langt har best resultater med 29,80 kg/nm i en gjennomsnittsfart på 8,8 knop.

Daglig leder Anne Jorunn Møkster i Simon Møkster Shipping sier til Kystens Næringsliv at effektivisering av drivstofforbruket er en mangeårig satsing i rederiet.

– Vi har kjørt denne typen sommerkonkurranser internt i eget rederi, med såkalte fuel race-kampanjer. Det innebærer alt fra intern sammenligning til å være pådriver for andre, forklarer hun.

– Vi er avhengig av å være proaktive, og det betyr også å være flinke på å samhandle med kundene.

Møkster illustrerer det hele med et fartøy som har anløpstid klokken sju om morgenen.

– Da nytter det ikke å komme midt på natten. Kan vi avpasse, kan vi bruke landstrøm der det er mulig?

Møkster understreker at det viktigste er hva rederiet som organisasjon lærer og hvilken erfaring som kan deles videre.

– Vi har hatt god effekt av å utfordre oss selv.

Hyller mannskapet

Blant subseafartøyene er det «Skandi Vinland» fra Dof som utmerker seg på utslipp i stand by.

– De har hatt et svært lavt forbruk med kun 4.374 tonn i dagsgjennomsnitt, opplyser VPS.

Dof er svært fornøyd med resultatet.

– Veldig godt jobbet av mannskapet på «Skandi Vinland». Dette er et eksempel på det fremragende arbeidet våre sjøfolk gjør daglig for å hjelpe oss å nå målene som er satt for dekarbonisering, uttaler selskapet.

«Skandi Vinland» kan viste til svært lavt forbruk i stand by.Foto: Knut Erik Haaheim

«Utrolig lavt drivstofforbruk»

I DP (dynamic positioning) er det «Rem Supporter» fra Rem Offshore som leder an i juli med det som blir beskrevet som «et utrolig lavt drivstofforbruk» på 2.659 tonn daglig.

Rem Offshore jobber med flere tiltak for å få ned drivstofforbruk. Rederiet har sammen med blant annet Solstad Offshore koblet seg på prosjektet Ocean Charger, som ledes av Vard.

Her er målet å få til lading av offshorefartøy i havvindparker og dermed oppnå mer eller mindre utslippsfri drift.

Også i landligge er det et fartøy av norsk opprinnelse som leder an i sommerkonkurransen. «Normand Server» tilhører nå Tidewater, men var frem til nylig en del av Solstad-flåten.

I havn har «Normand Server» et juli-forbruk på 0,09 tonn daglig etter målrettet bruk av landstrøm.

Studie skal gi ytterligere kutt

PSV-en var en del av de 37 PSV-ene som Solstad i mars solgte til Tidewater for rundt seks milliarder kroner.

Solstad er, i tillegg til Ocean Charger-prosjektet, også med i en studie på alternative drivstoff som skal analysere og gi anbefalinger for tre konkrete fartøyssegmenter; forsyningsskip (PSV), ankerhåndteringsskip (AHTS) og konstruksjonskip (CSV).

Harald Solberg.Foto: Norges Rederiforbund
– Den maritime offshore næringen spiller en viktig rolle for verdiskaping og sysselsetting i store deler av landet. Skal næringen nå sine klimamål må skip som bygges i dag tåle fremtidens utslippskrav, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

– Men det krever at rederiene har et godt kunnskapsgrunnlag for sine investeringsbeslutninger. Vi tror denne analysen vil bidra til å belyse problemstillinger og legge til rette for gode underlag når investeringsbeslutningene gjøres,

I tillegg til Solstad er også Dof og Eidesvik med på prosjektet gjennom å bidra med tekniske data og operasjonsdata til Sintef Ocean, som skal utføre studien.

(Copyright)
Publisert 10. August 2023, kl. 09.03Oppdatert 10. August 2023, kl. 10.26