Prøveboringene, som startet i august i år, bekrefter tilstrekkelig lagringskapasitet, og vil bli fulgt opp med boring av såkalte injeksjonsbrønner, melder CCS Norway.

Northern Lights fikk i 2019, som aller første prosjekt, en EL001-lisens, og gjorde den første prøveboringen året etter. De to brønnene er boret med Transocean Enabler, under ledelse av Equinor.

Skjematisk oversikt over Northern Lights-prosjekt. Foto: EQUINOR

– Vi er glade for å kunngjøre at de foreløpige resultatene fra boreoperasjonene har bekreftet en tilstrekkelig reservoarlagringskapasitet for fase en og to av Northern Lights’ prosjekt, med minst 5 millioner tonn CO₂ per år, sier Børre Jacobsen, administrerende direktør i Northern Lights.

Northern Lights er et prosjekt eid av Equinor, Shell og TotalEnergies, og inngår i satsingen som regjeringen kaller Langskip.

Børre Jacobsen, administrerende direktør i Northern Lights. Foto: Northern Lights

I oktober mottok Miljødirektoratet søknad fra Northern Lights JV DA om tillatelse til utslipp i forbindelse med klargjøring og oppstart av ny rørledning for CO2 transport til injeksjonsbrønn i Nordsjøen.

Rørledningen vil gå fra Northern Lights Energipark i Øygarden, og klargjøring vil skje periodisk i 2023 og i 2024.

Kommersielt

Da arealet ble utlyst, uttalte olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) følgende:

– Dagens utlysning av areal for lagring av CO₂ er et nytt bevis på den store industrielle interessen for å lagre CO₂ i Norge. Regjeringen ønsker å legge til rette for at slik lagring kan bli en ny kommersiell næring i Norge. Det viktigste vi kan gjøre er å skape konkurranse om å tilby attraktive lagringslokaliteter. Da må vi tildele areal for videre utforskning av mulige lagringslokaliteter slik denne utlysningen er et nytt skritt i retning av.

Gjennom såkalt CCS – karbonfangst og -lagring – kan opptil 90 prosent av fossile karbondioksidutslipp fanges og lagres. CO₂-et blir lagret permanent under bakken. Tidligere i år gikk enda en lisens til Equinor og ytterligere en til Polaris-lageret, som Equinor, Horisont Energi og Vår Energi står bak.

Avtale om Londons søppel

I vår ble det kjent at avfallshåndteringsselskapet Cory har inngått avtale om å lagre 1,5 millioner tonn CO2 årlig under havbunnen i Nordsjøen.

Det var den gang den største avtalen om transport- og lagerdelen av Langskip, Northern Lights, hadde inngått.

CO2-hotell
  • Gjennom såkalt CCS – karbonfangst og -lagring – kan opptil 90 prosent av fossile karbondioksidutslipp fanges og lagres, for så å bli lagret permanent under bakken.
  • Langskip er Norges fullskala CO2-håndteringsprosjekt som skal fange, transportere og lagre CO2.
  • Northern Lights er et prosjekt eid av Equinor, Shell og TotalEnergies, og inngår i Langskip-satsingen.
  • Prosjektet fikk i 2019 en EL001-lisens, og gjorde den første prøveboringen året etter.
  • De to brønnene er boret med Transocean Enabler, under ledelse av Equinor.
  • I Norge skal CO2 fanges fra Norcems sementfabrikk i Telemark og Oslo Fortum Varmes avfallsforbrenningsanlegg i Oslo. Deretter skal gassen gjøres flytende, transporteres ut til kysten og pumpes i rør ut på sokkelen hvor det skal lagres på trygt på havets bunn.
  • Tidligere i år gikk enda en lisens til Equinor og ytterligere en til Polaris-lageret, som Equinor, Horisont Energi og Vår Energi står bak.

Avtalen ble kjent på en rundebordskonferanse om grønn omstilling i London hvor blant andre statsminister Jonas Gahr Støre og den britiske ministeren for næring, energi og industriell strategi, Kwasi Kwarteng deltok.

– CO2-fangst er den eneste realistiske måten å kutte CO2-utslipp fra industrier som sementproduksjon og avfallshåndtering. Avfallsbransjen står i dag for om lag 5 prosent av globale utslipp. Energigjenvinning av restavfall med CO2-fangst er en del av løsningen, sa statsminister Jonas Gahr Støre den gang.

Cory planlegger å fange 1,5 millioner tonn CO2 årlig fra avfallsforbrenningsanlegg i London innen 2030, og ønsker å benytte seg av lageret i Langskip, som ligger 2.600 meter under havbunnen i Nordsjøen.