Ny rapport gir flåten mulig løsning på energikrisen – og én kalddusj

At alternative drivstoff kan sikre betydelige utslippsreduksjoner er knapt en nyhet, men en ny rapport går i dybden for én flåtegruppe.

(Illustrasjonsfoto)
(Illustrasjonsfoto)Foto: Dof

Det interessante i Sintef Oceans rapport er at den i detalj gir råd for hvordan offshoreflåten skal takle overgangsvinduet før alle alternative nullutslippsløsninger er kommet på banen.

Omstillingen ikke i rute

Stikkord er mulitifuel, og at ombygging koster.

Norge har mål om halverte utslippene fra innenriks sjøfart og fiskeri i 2030 sammenlignet med 2005. DNVs Barometer for grønn omstilling av skipsfarten viser at omstillingen ikke er i rute.

Begrenset produksjon og tilgjengelighet frem mot 2035 gjør at forskerne anbefaler motorer som kan håndtere flere drivstofftyper.

Tre foreslåtte multifuel-kombinasjoner inkluderer LNG med biometan og hydrogen, metanol med biodiesel og syntetisk diesel, samt ammoniakk med biodiesel og syntetisk diesel.

Ombygging av eksisterende flåte er teknisk mulig for metanol, men mer utfordrende for ammoniakk og hydrogen. Forskerne peker på kompleksitet, og et kostnadsnivå som virker uforholdsmessig høyt ut fra de forutsetninger som har blitt lagt til grunn i rapporten.

Totalen ikke så ille

Sintef Ocean har beregnet at de totale kostnadene vil øke 10 til 30 prosent når både investeringer, drift, drivstoff og utslippskvoter er inkludert. Økningen er langt større for syntetiske drivstoff, som kan stå for så mye som 30 til 70 prosent.

- Selv om drivstoffet kan være mange ganger så dyrt som diesel blir ikke totalen så ille fordi drivstoff utgjør en liten andel av totalen, påpeker Gunnar Malm Gamlem, en av rapportforfatterne i SINTEF Ocean.

Det gjelder særlig for dyre skip som konstruksjonsfartøy og ankerhåndterere, sier han til Kystens næringsliv. Gamlem er prosjektleder innenfor maritime energisystemer og maritime transport.

Rapporten er laget på oppdrag for Rederiforbundet og rederiene Eidesvik Offshore, Solstad Offshore og Dof, og vurderer alternative drivstoff for ulike fartøysegmenter som plattformforsyningsskip, ankerhåndtering, slepe- og forsyningsfartøy, og konstruksjonsfartøy.

– Vi ønsket med dette prosjektet å bidra til en opplyst diskusjon blant rederiene innen offshoresegmentet og få frem hvilke praktiske og økonomiske muligheter rederiene har til å benytte seg av alternative drivstoff for å redusere klimagassutslipp, sier Lars Christian Larsen, senior prosjektleder i Dof.

Krever grep

Mens Sintef Ocean har sett på det det miljømessige, tekniske og praktiske ved nye drivstoff, krever Larsen i Dof på sin side at myndighetene kommer på banen.

– For å lykkes med omstillingen må skip bygges med null -og lavutslippsløsninger hvor klimavennlige drivstoff gjøres tilgjengelig, ikke bare nasjonalt men også internasjonalt. Sintef har skissert hvilke alternative drivstoff som kan være aktuelle for rederiene å satse på, og det er viktig at myndighetene nå tar de nødvendige grepene og kommer på banen med virkemidler som kan bidra til en rask omstilling, sier Larsen.

(Copyright)
Publisert 2. July 2024, kl. 09.17Oppdatert 3. July 2024, kl. 10.33