Den nye redningsskøyten er bygget hos Hydrolift AS og skal primært være stasjonert i Oslofjorden mellom Lysaker og Horten.

Fartøyet er bygget i Hydrolifts lokaler i Fredrikstad.

Redningsskøyten går på biodrivstoff, og har fått en NoX-reduserende katalysator.

I tillegg har fartøyet fått et hydrodynamisk skrog som gir mindre motstand og er mindre energikrevende enn tidligere redningsfartøy i samme klasse.

Ikke mulig med null utslipp i dag

– Et 100 prosent utslippsfritt redningsfartøy er per i dag ikke mulig med dagens teknologi i forhold til behovet for fart, rekkevidde og trekkraft, melder Redningsselskapet og Hydrolift i en pressemelding. I påvente av dette har Hydrolift i samarbeid med Redningsselskapet og donator Tom Wilhelmsen Stiftelsen utviklet en så bærekraftig redningsskøyte som mulig, med de løsninger som i dag er til rådighet.

Redningsskøyten har teknologi som skal bistå mannskapet til å ta smarte og effektive avgjørelser i søk og redningsoperasjoner, i slep og andre krevende operasjoner. Den er også bærekraftig fordi den har lavere utslipp og er mer energieffektiv, melder Redningsselskapet.

Samler data og informasjon

Redningsskøyten RS 175 «Wilhelm Wilhelmsen» har systemer som gir verdifull data og informasjon, og gjør det mulig å stadig utvikle skøyten videre.

Informasjonen deles med leverandørene slik at teknologien ombord over tid blir enda mer intelligent.

I tillegg har RS 175 systemer som gjør den mer bærekraftig, blant annet gjennom å overvåke drivlinjer og drivstoffbruk.

– Den nye redningsskøyten skal i så måte være under stadig utvikling. Informasjon og erfaring vi samler inn fører til et smartere og mer bærekraftig fartøy, og gir oss kunnskap som også kommer Redningsselskapets øvrige flåte til gode, sier president Jon Rysst.

En stor dag for Hydrolift

– Det tette samarbeidet med Redningsselskapet gjennom det siste tiåret har vært en spennende og svært lærerik reise. Å samarbeide nært med en så profesjonell organisasjon, som kontinuerlig arbeider for å styrke sikkerheten for alle som ferdes til vanns langs Norges kyst, fyller oss med stolthet og entusiasme, sier Bård Eker, administrerende direktør i Hydrolift og Eker Group.

Du vil vel ikke gå glipp av noe?
Kystens Næringsliv har nyhetsbrev. Redaksjonssjef Arvid Steen oppdaterer deg ukentlig på det viktigste som skjer i maritim industri og leverandørnæring.