– Veldig gode rekordnyheter for regionen.

Saken oppsummert på 30 sekunder:

Verftene: Verftene er hjørnesteinsbedrifter på Haugalandet og i Sunnhordland og slik ser det ut til å fortsette. Tallene i Maritim Rapport (ekstern lenke).

Ikke bare sysselsatte de ved utgangen av 2023 i årsverk 4.567 egne ansatte, men samlet kontraktsmasse oppgis til 71,06 milliarder kroner. Den maritime rapporten har innhentet fakta fra ni verft i regionen. Samlet omsatte verftene på Haugalandet og i Sunnhordland for 16,61 milliarder kroner i 2023. Det er en økning på 12,8 prosent fra året før.

Rederiene: For rederiene i regionen var samlet omsetning i 2023 39,5 milliarder kroner. Rederiene i regionen har 36 skip i ordre.

Rederne har skip til 49 milliarder i bestilling. Verdiene av skipene i bestilling utgjør halvparten av alle bestillingene fra norske rederier.

Det sier Sverre Meling Jr. i Maritimt Forum, som står bak «Maritim Rapport», til Kystens Næringsliv.

– Jeg har bladd tilbake i rapporter til slutten av 90-tallet. Tallene er klokkeklare: Våre ni verft i regionen åpner opp i gode ordrebøker som man ikke har sett make til siden 1999. Jeg er imponert og veldig glad på vegne av regionen.

Stor vekst i maritim industri i Sunnhordland. Det viser en fersk rapport. Foto: Green Yard Kleven.

Meling legger til at de gode ordrebøkene bidrar til positive tider for en tilhørende næring:

– Servicenæringen i regionen smiler naturlig nok også bredt for tiden, sier han.

Hjørnesteinsbedrifter

Verftene er hjørnesteinsbedrifter på Haugalandet og i Sunnhordland og slik ser det ut til å fortsette.

Ikke bare sysselsatte de ved utgangen av 2023 i årsverk 4.567 egne ansatte, men samlet kontraktsmasse oppgis til 71,06 milliarder kroner, ifølge Maritimt Forums ferske rapport.

Les også om dette verftet fra regionen som snudde resultatet i siste liten:

I fjor på dette tidspunktet ble kontraktsmassen oppgitt til 34,4 milliarder kroner og selv det var et historisk høyt tall.

Les også:

De 71 milliardene som nå står på bok, gjelder arbeid som skal gjøres både innenfor olje og gass, samt fornybar sektor.

Den maritime rapporten har innhentet fakta fra ni verft i regionen.

Samlet omsatte verftene på Haugalandet og i Sunnhordland for 16,61 milliarder kroner i 2023. Det er en økning på 12,8 prosent fra året før.

Gir ringvirkninger for hele regionen

Den store aktiviteten ved verftene medfører omfattende reising til og fra regionen.

– Dette betyr svært mye, ikke minst for flytilbudet vårt og for hotellene våre. Mest av alt betyr likevel alle arbeidsplassene ved verftene, og ringvirkningene disse gir i lokalsamfunnet, for regionens egne innbyggere,sier Sverre Meling jr. i Maritimt Forum.

Rapporten forteller også at verftene ved utgangen av 2023 hadde 234 opplæringsstillinger. Dette er 26 flere enn året før.

Våre ni verft i regionen åpner opp i gode ordrebøker som man ikke har sett make til siden 1999.

Sverre Meling, leder Maritimt Forum

Økning også hos rederne

For rederiene i regionen var samlet omsetning i 2023 39,5 milliarder kroner. Det er en oppgang på 12 milliarder fra 2022. Rederiene i regionen har 36 skip i ordre.

– Det som mange ikke vet er at rederne i regionen har skip til 49 milliarder i bestilling. Verdiene av skipene i bestilling utgjør halvparten av alle bestillingene fra norske rederier. Det er også veldig positivt, for å si det mildt, sier Meling.

163 av skipene seiler under norsk flagg. Det er en nedgang fra 193 fra 2022.

Verftsdirektør: – På høyde med det beste fra utlandet

Verftsdirektøren ved Fitjar mekaniske er glad for at regionen gjør det bra – inkludert hans eget verft:

– Først og fremst er dette svært gode nyheter for vår norske skipsbyggingsindustri, og dens kunder. I hovedsak dreier det seg om betydelige kontraktsverdier og «state of the art»- fartøy, sier Hugo Strand.

Men litt kaldt blod i årene, mener han må til for å justere bildet:

– Jeg håper at norske myndigheter evner å prioritere norsk verftsindustri på et vis den fortjener. Inkludert å innse at vi skal bygge våre militære fartøyer ved egne verft.

Videre mener han at LO/Fellesforbundet bør innse forstå at næringen trenger utenlandsk arbeidskraft for å kunne skape verdier i skipsbyggings-Norge.

– LO/Fellesforbundet må slutte å gjøre det de kan for å vanskeliggjøre og fordyre bruk av den. Eksempelvis må norsk skipsbyggingsindustri få unntak / fritak for «bemanningsforetak / innleiereglene» innført i april i fjor. Om ikke vil vi gå glipp av mye verdiskapning og økonomiske ringvirkninger, noe som utelukkende vil ha negative konsekvenser, understreker han.

Men, han er også stolt over hva regionen oppnår.

– Verdisvekkelsen av kronen har trolig bidratt positivt til å redusere prisforskjellene. Videre kan det vel tenkes at den senere tids erfaringer med komplett bygging i utland har bidratt til å endre synet på norsk skipsbygging hos en del rederi og finansvesen, sier Strand.

Du vil vel ikke gå glipp av noe?
Kystens Næringsliv har nyhetsbrev. Redaksjonssjef Arvid Steen oppdaterer deg ukentlig på det viktigste som skjer i maritim industri og leverandørnæring.