Odfjell-sjef savner dugnadsånd – frykter kompetansetørke

Få rederier melder seg på og gjør noe for å rekruttere flere norske sjøfolk. – Mange har gitt opp, sier Harald Fotland.

Harald Fotland, er daglig leder i Odfjell SE og president i Norges Rederiforbund.
Harald Fotland, er daglig leder i Odfjell SE og president i Norges Rederiforbund.Foto: Arvid Steen
Norges Rederiforbunds årskonferanse (Oslo – Kystens Næringsliv):

I svarene til den årlige medlemsundersøkelsen til Norges Rederiforbund scorer frykten for å miste operasjonell kompetanse høyest. Det er samme frykten som i fjor.

Og året før det.

Odfjell-sjef Harald Fotland er ikke overrasket. Han tar på seg rederihatten i intervjuet med Kystens Næringsliv.

Han er litt oppgitt på vegne av bransjen. Og han har vært det en stund nå.

Toppsjefen forteller at Odfjell satser systematisk og langsiktig for å få de beste lederne til sjøs og på land.

– Jeg har ingen ambisjoner om å få en glorie på hodet for den jobben. Det ligger i selskapets DNA å utdanne og ansette norske sjøfolk.

Men:

– Jeg skulle ønske at flere møtte opp på «rekrutteringsdugnaden». Vi får til så mye bra sammen her i maritim bransje. Men innen å få til en felles plan for rekruttering svikter vi litt. Vi får heldigvis hjelp av Norges Rederiforbunds kampanjer. Det hjelper. Men vi føler oss litt alene med å sysselsette norske sjøfolk. Jeg frykter på sikt at norsk operasjonell kompetanse står i fare, sier Fotland.

Dyrt å skolere ledere

– Men dere er vel store nok til å dra lasset alene? Dere har vel mer penger enn mange andre mindre rederier?

– Det korte svaret er ja. I dag. Markedet er bra. Men vi har hatt dårlige tider i bransjen i mange år. Da måtte vi kutte ned på antall lærlinger. Kort oppsummert kan jeg si at det er dyrt å ta ansvar. Men vi har en bevisst strategi på at vi skal skaffe norske sjøfolk på norske båter, sier Fotland.

Han legger til:

– I tillegg har staten kuttet ned på støtteordningene til lederutdanning til sjøs. Med dagens tak på støtteordningene er det er langt rimeligere å ta inn matroser og folk innen forpleining enn å drive med lederutdanning til toppstillingene. De siste årene har vår støtte til utdanning til norske ledere til sjøs blitt kuttet med 40 prosent. Det er heller ikke noe bra, sier han.

Les også: Dette er de store utfordringene for norske redere:

Bergensrederiet er desidert mest aktiv i Norge med å hente inn kadettlærlinger som etter hvert skal bemanne selskapets kjemikalieskip. Til sammen har rederiet 120 norske sjøfolk fordelt over de sju hav.

– Vi pøser inn med 25 kadettlærlinger årlig. Det er maritim operasjonell kompetanse til norsk maritim næring. Selvfølgelig kan de forsyne seg fra øverste hylle, etter at vi har trent kadettene opp. For ikke alle blir værende hos oss, sier han til Kystens Næringsliv.

Utdanningsskip

Hva mener du dine kolleger i bransjen kunne gjort for å delta på dugnaden?

– I stedet for å frykte framtidens mangel på arbeidskraft, burde de gjøre noe i dag:

  • Ta inn flere lærlinger.
  • Vær mer synlig ute blant utdanningsinstitusjonene.
  • Kanskje legge til rette for bedre utdanning om bord i eksisterende skip?

Blir en flytende utdanningsinstitusjon for alle

Han legger til at Odfjell på mange måter er blitt en utdanningsinstitusjon for en samlet rederibransje i Norge.

– Vi har alltid tatt et ansvar om å sørge for at norske sjøfolk får jobb hos oss. Enten på land eller på et av våre kontorer.

Siden rederiet tar inn så mange kadetter, betyr det også at det drypper på konkurrenter og kolleger.

– Flere av våre kadetter har romantiske forestillinger om å se verden. Vi er derfor forberedt på at rundt halvparten av dem går lei av å seile deep sea i årene etter lærlingperioden. I stedet havner de i Kystvakten, Sjøfartsdirektoratet, offshore, utstyrsprodusenter, blir loser eller tar jobb for oppdrettsnæringen, sier Fotland.

Planlegger langsiktig

Det børsnoterte familierederiet har røtter tilbake til 1914. Nåværende generasjon planlegger for den neste slik den forrige gjorde.

– Når vi bygger et skip skal vi eie det til det blir resirkulert. Vi kan investere tungt i skipene fordi vi skal ha de i 25 til 30 år. Fokus er ikke å kjøpe og selge og tjene penger i løpet av korte tidsrom. Mange av de aller beste rederiene langs kysten er familiekontrollerte bedrifter som har samme evighetsperspektiv som oss, sier Fotland.

Vurderer kortere tid til sjøs

Fotland sier at det ikke er noen umiddelbar krise med at vi «går tom for norske sjøfolk med det første». Men det gjelder å være i forkant.

Det er ikke minst viktig nå som bransjen ser en enorm teknologiomveltning til mer miljøvennlige fartøydrift.

– Yngre arbeidstakere er veldig opptatt av det grønne skiftet. Det er en fryd å jobbe med dem. Samtidig må bransjen være fleksibel med å tenke nytt angående turnuser. Odfjell har 10 uker til sjøs – 10 uker hjemme. Ikke alle under 30 år, eller dem med barn synes dette er ideelt. Dette er en ordning vi ser på. Gode turnusordninger er en del av rekrutteringspuslespillet, sier Fotland.

Så gjenstår det å se om han i årene framover får dugnadshjelp fra hans kolleger i den maritime næringen.
(Copyright)
Publisert 18. March 2024, kl. 05.14Oppdatert 18. March 2024, kl. 10.09