Om to år kan ubemannede fartøy på 24 meter være operative i norske farvann

Med førstegodkjenning fra Sjøfartsdirektoratet i boks satser Usea Ocean Data på at ubemannede fartøy i løpet av to år kan operere autonome undervannsfarkoster og utføre undersøkelser av havbunnen på vegne av kunder.

Illustrasjon av det autonome fartøyet.
Illustrasjon av det autonome fartøyet.Illustrasjon: Salt Ship Design

– Dette er en utrolig viktig milepæl for oss. Siden oppstarten i 2017 har vi utviklet mye teknologi. Undervannsfarkostene er på plass. Nå kan vi gå over i neste fase og starte bygging og testing av de ubemannede fartøyene våre, sier administrerende direktør Felipe Lima i Usea til Kystens Næringsliv.

Direktoratet: Pilotprosjekt

Usea har stått for teknologi og alt rundt den «ubemannede» delen av prosjektet. Salt Ship Design har bidratt med design, konstruksjon og det skipstekniske. Samarbeidet mellom Usea og Salt har vært tett.

Felipe Lima, administrerende direktør i Usea Ocean Data.Foto: Usea

I løpet av det drøye året som har gått siden Usea sendte den første dokumentasjonen til Sjøfartsdirektoratet, har det også vært løpende dialog rundt forbedringer og utvikling av konseptet.

– Det er en foreløpig vurdering som er gjort, fordi vi ennå ikke har et eget regelverk for slike konsept. Vurderingen vår nå er at prosjektet kan gjennomføres dersom videre utvikling er i tråd med det som USEA har skissert. Dette er et betydelig skritt fremover, og det ligger mye arbeid bak, sier senioringeniør Rune Magne Nilsen i Sjøfartsdirektoratet.

Usikkerhet

For et teknologiselskap som ennå ikke er gått kommersielt er det viktig å knytte til seg både offentlige midler og investorer.

Lima forteller at de har fått offentlig støtte både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg har de fått inn eiere og investorer som tror på selskapet.

– Godkjennelsesprosessen har jo vært den største usikkerhetsfaktoren i prosjektet. Nå når vi har fått klarsignal på at vi kan gå videre i prosessen, blir det lettere å få inn ytterligere kapital. Her er det ting på gang. Jeg vil tro at vi kan få fartøy i drift i løpet av 18 til 24 måneder, sier Lima.

Olje og fornybar

I tillegg til bygging og testing skal det ubemannede fartøyet gjennom en ny vurderingsrunde der Sjøfartsdirektoratet sørger for kvalitetssikring fra en tredjepart.

– Dette er et pilotprosjekt i den forstand at vi ikke har hatt autonome fartøy i denne størrelsen her til lands. Det vi har håndtert hittil er mindre båter, sier Nilsen.

For Lima og kollegene i Usea handler veien videre også om å utforske kundesegmentet for det ubemannede fartøyet.

– Olje og gass, havvind, mineralutvinning og forskningsaktivitet er aktørene vi sikter oss inn mot, sier han.

Grønt konsept

Det nye fartøyet blir utviklet med hybrid fremdrift og mulighet for nullutslipp allerede fra dag én i form av biodiesel.

– Vi legger også til rette for brenselsceller slik at dette kan tas i bruk når teknologien er moden for det, sier Lima.

Han mener grønn og bærekraftig drift er ett av de fremtidige konkurransefortrinnene i konseptet.

– Bare størrelsen utgjør en miljøgevinst i seg selv. Dette fartøyet skal utføre samme undersøkelser som 80 til 100 meter lange fartøy med et mannskap på mellom 50 og 100 personer, påpeker Lima.

I tillegg til miljø håper Usea at sikkerhet og kostnadseffektivitet skal være med på å selge inn fartøyet til fremtidige kunder.

– Vi vil selvsagt ha mannskap som fjernstyrer fartøyet fra kontoret. Men det har ikke et mannskap som utsettes for farene til sjøs. I tillegg vil selvsagt et ubemannet fartøy bety reduserte driftskostnader, sier Lima.

(Copyright)
Publisert 19. January 2023, kl. 04.30Oppdatert 19. January 2023, kl. 07.43