Ønsker å renvaske seg for «beaching» etter forelegg på åtte millioner

– Vi er helt uenige, sier stavangerrederiet om både påstander og forelegg.

Navion Britannia.
Navion Britannia.Foto: Teekay Corp

Økokrim mener at Alteras eksport av to fartøy i 2018 var ulovlig. De baserer anklagen på et generelt forbud mot å sende utrangerte skip ut av landet uten tillatelse.

Fartøyene det er snakk om er Alteras «Navion Britannia» og «Alexita Spirit» . Formålet med forbudet er blant annet å demme opp for såkalt beaching (også kjent som strandhugging).

Razzia i 2020

Det førte i 2020 til en razzia mot Alteras lokaler i Stavanger, og en langvarig etterforskningsprosess videre.

– Skipene ble sendt ut av landet med tanke på videre liv, kontrer Steffen Rogne.

Alteras pressetalsmann mener at det er «komplett uforståelig» at stavangerrederiet nå sitter med 8 millioner kroner i forelegg fra Økokrim. Han ønsker å vite bakgrunnen og grunnlaget for kravet. Det mener han at ikke er kommunisert ut fra påtalemyndigheten.

– Vi har prøvd å forklare så godt vi kan, og kan ikke se å ha gjort noe galt.

Steffen Rogne, pressetalsmann i Altera.Foto: Altera

– Ikke etterspurt

Økokrim er av en annen oppfatning.

– Selskapet har ikke etterspurt fra oss en nærmere begrunnelse for forelegget.

Politiadvokat Maria Bache Dahl sier til Kystens Næringsliv Altera har fått mulighet til både kommunikasjon og et møte for å forklare bakgrunnen, til tross for at det ikke «er veldig vanlig at påtalemyndigheten begrunner forelegg».

– I denne saken har vi imidlertid hatt god kommunikasjon med forsvarer i etterforskningsfasen. Vi har tilbudt et møte for å forklare hva vi bygger våre vurderinger på. Selskapet har ikke benyttet seg av dette tilbudet. Vi mener også å ha svart ut alle spørsmål selskapet har stilet til oss via sin forsvarer.

Ulovlig hvis avfall

Forelegget er formelt for overtredelse av Forurensningsloven § 79 tredje ledd, jf. § 31, jf. § 32, jf. avfallsforskriften § 13 – 1, jf. (EF) nr. 1013/2006 artikkel 37 nr. 5, jf. nr. 1 litra b, jf. artikkel 35 nr. 4 bokstav a, jf. straffeloven § 27.

Hun forteller videre at saken kom til politiet som en anmeldelse fra Miljødirektoratet.

'Det springende punktet i anmeldelsen er at det er ulovlig å føre et fartøy ut over landegrensene som avfall. Det krever i så fall godkjenning fra Miljødirektoratet.
Hensikten er å sikre at opphogging ikke foregår i lavkostland, eksempelvis India, Bangladesh eller Pakistan – i form av såkalt beaching, der fartøyet blir kjørt opp på strender og demontert – ofte uten hensyn til miljø eller arbeidsforhold.

– Det vanlige er at skip selges til resirkuleringsverft via tredjeparter, så kalte cash buyers. I saken her har det ikke skjedd endringer i eierskap til skipene på tidspunktet skipene ble eksportert fra Norge. Men de er solgt til tredjeparter før de er resirkulert, sier politiadvokat Dahl.

– Gitt mye dokumentasjon

I forelegget på åtte millioner kroner heter det om begge fartøy at de «var på utførselstidspunktet avfall».

'– Når det gjelder spørsmålet rundt kontakten med Økokrim de siste fire årene har vi jo gitt de enorme mengder dokumentasjon! Så vi skulle gjerne sett en begrunnelse for at de har konkludert med at dette er avfall, sier Rogne.

– Forelegget er ikke en standardsats, men vurderes ut fra selskapets økonomiske situasjon, lovbruddets grovhet og allmennpreventive hensyn, forteller Dahl.

Er uenige

Det er en påstand Rogne ikke kjenner seg igjen i.

– Vi er helt uenige, og mener at det ikke er faktisk grunnlag for verken påstander eller forelegg. Da hadde vi ikke brukte så pass mye penger og krefter på å ruste opp fartøyene med deler og tekniske studier.

Rogne forteller at fartøyene i utgangspunktet skulle inngå i rederiets egen lagerflåte, men at ulike grunner gjorde at et videresalg var eneste mulighet.

– Det er kjempesynd at det ikke ble noe av den muligheten, vi brukte et år på å få det til.

– Hvilken dialog har dere hatt med Økokrim forut for forelegget?

– Vi har prøvd å være i kontakt med Økokrim, og har gang på gang forklart og spurt, uten å få svar. Så får vi en pressemelding og dette forelegget.

Lite info

Kystens næringsliv har fått innsyn i forelegget, som omfatter to A4-sider der det ikke gås i detalj om bakgrunn.

– Ikke mer enn det, og det er det vi har fått se selv, sier Rogne.

Pressetalsmannen mener at Altera tar mål av seg for å gjøre også dekommisjonering ordentlig.

– Vi har et fåtall verft vi selv har godkjent, og følger opp HMS og ser til at ting blir gjort riktig.

– Denne typen fartøy er som helhet en aldrende flåte. Er der mange slike saker?

– Jeg kan ikke si at vi ser en trend på denne typen saker. Det er ganske gjennomsiktig hvor fartøyene går, sier politiadvokat Dahl.

(Copyright)
Publisert 10. June 2024, kl. 12.36Oppdatert 10. June 2024, kl. 15.51