– Vi har alle patenter og alt det formelle på plass og tror gjennombruddet kan være like om hjørnet, sier Ronny Bakke, administrerende direktør i Dimeq i Bremanger.

Oversikt i nødssituasjoner

Dimeq har utviklet et fullt automatisert sikkerhetssystem for personell på skip eller industriinstallasjoner til havs. Systemet er et elektronisk samband bestående av kommunikasjonsbokser knyttet opp mot armbånd den enkelte ansatte har på seg.

Via skjerm får man oversikt over hvor den enkelte befinner seg. Foto: Dimeq

Ved mann over bord-situasjoner på båter, branner eller nødssituasjoner på rigger og andre offshoreinstallasjoner, vil ledelsen til enhver tid ha oppdatert informasjon om hvor hver enkelt ansatt befinner seg.

Den siste utviklingen av produktet er retter mot kystfiskeflåten. Her har Dimeq under utvikling et system som automatisk stopper maskinen og varsler kystradioen ved mann over bord-situasjon på enmanns sjarker. En redningsaksjon vil da bli iverksatt umiddelbart.

– Vi sikter mot å lansere dette kommersielt i løpet av første kvartal 2024. Her har med oss samarbeidspartnere som Sintef og Redningsselskapet. Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfinansiering har støttet prosjektet med fire millioner kroner, sier Bakke.

Armbåndet som den ansatte skal ha på seg. Foto: Dimeq

Mange års erfaring

Han har bakgrunn fra offshorebransjen og industriell engineering. Faren Audun jobbet i mange år som kaptein på cruiseskip og offshorefartøy. De har i løpet av yrkeskarrieren opplevd ulykker med mann over bord og branner med påfølgende evakuering.

En sommerkveld i 2015 satt de med hver sitt glass vin og «løste verdensproblemer», som Bakke uttrykker det, lett humrende.

Samtalen penset inn på sikkerhet og det de hadde opplevd.

– Konklusjonen var at det måtte være mulig å utvikle noe som bedret sikkerheten for de som jobber til havs, sier Bakke.

Startet på bar bakke

De begynte å sjekke litt rundt og fant fort ut at nødvendig teknologi eksisterte, dog uten å være satt sammen i en løsning som ivaretok de hensyn far og sønn Bakke mente var nødvendig.

– Vi begynte helt alene. Første skritt på veien var å sjekke om det var midler og hjelp å hente fra offentlige støtteordninger, sier Bakke.

Armbåndene kommuniserer med bokser satt opp ulike steder på skipet eller installasjonen. Foto: Dimeq

– Innovasjon Norge har vært en uvurderlig partner i prosjektet. Vi har fått støtte både til utvikling og kommersialisering. Samtidig fikk vi både hjelp med og en nødvendig gjennomgang av patentene, sier Bakke.

Stålutfordring

Den kanskje største utfordringen Dimeq måtte løse var kommunikasjonen mellom sensorene og ansattes armbånd om bort på skip eller offshoreinstallasjoner der stålkonstruksjoner gjør det vanskelig å kontrollere radiosignaler.

Ronny Bakke. Foto: Dimeq

– Vi bruker blant annet det elektriske nettverket i båtene til overføring av data. Totalt har vi fem forskjellige kommunikasjonskanaler innarbeidet i løsningen, i tillegg til et eget batteri som slår inn ved blackout og tap av strømtilførsel, forklarer Bakke.

Økt etterspørsel

Da Kongsberg Innovasjon kom inn på eiersiden i 2019 ble det for alvor fart i utviklingen for Dimeqs del.

– Dette var en milepæl. De har vært en døråpner for oss, og bidratt mye både på finansiering og markedsføring, sier Bakke.

De første båtene har allerede tatt løsningen i bruk. Når framtidsoptimismen nå er såpass stor, skyldes det at etterspørselen har gått markant opp.

– Nå kommer både redere og større distributører rett til oss og sier at de er interessert i løsningen. Det har vi aldri opplevd før. Den siste tiden har vi landet to konkrete avtaler, og flere er i vente, sier Bakke.