Politiet vil innføre strenge begrensninger i hvor utenlandske sjøfolk kan ferdes

På grunn av den sikkerhetspoliske situasjonen ønsker politiet i Troms å begrense bevegelsesfriheten for utenlandske sjøfolk.

Tromsø havn.
Tromsø havn.Foto: Susanne Koch
– Den sikkerhetspolitiske situasjonen og erfaringene vi har gjort så langt, gjør at vi ser at det er nødvendig å innskrenke de geografiske områdene og håndheve lovverket mer effektivt, sier politimester i Troms, Astrid Nilsen, i en pressemelding.

Tirsdag sendte hun et forslag på høring om å begrense landlovsretten i alle kommunene i Troms.

Må holde seg i havneområdet

Landlovsretten er et unntak fra visumplikten, som gjør at sjøfolk har rett til å gå i land når båten de jobber på ligger til kai.

«Slik landloven virker i dag kan sjøfolk gå i land og oppholde seg i hele kommunen og tilgrensende kommuner fra havnen hvor fartøyet ligger», opplyser politiet i Troms, som vil begrense landlovsområdet for å kunne håndheve regelverket mer effektivt.

I høringsutkastet foreslås det geografiske begrensninger i alle kommunene i politidistriktet. For byene Tromsø, Finnsnes og Harstad vil det begrenses til tydelige opptegnede områder. Ved de øvrige havnene foreslås den geografiske begrensningen til å gjelde 1,5 kilometer fra havneanløpet.

Begrensningene skal bare omfatte sjøfolk fra land som ikke er medlem av EU og EØS.

Har tatt hensyn

Politimesteren skriver i pressemeldingen at de har tatt i betraktning at landlov er en viktig del av arbeidsmiljøet til de som arbeider om bord på fartøy.

Derfor har de prøvd å legge til rette for at sjøfolk fortsatt skal kunne oppsøke butikk, apotek, tannlege og lege. Ved behov for helsehjelp utenfor landlovsområder kan sjøfolk kontakte politiet for tillatelse til å ferdes utenfor.

«Den foreslåtte forskriften vil ikke medføre endring i reglene for innreise til Schengen eller Norge. Den er kun ment å begrense bevegelsesfriheten for sjøfolk under utøvelse av landlovsretten i politidistriktet. Forslaget vil derfor ikke medføre noen geografisk begrensing for EU/EØS-borgere», skriver Troms politidistrikt i pressemeldingen.

(Copyright)
Publisert 14. June 2023, kl. 04.53Oppdatert 14. June 2023, kl. 04.53