Polske PTS Shipyard etablerer «norsk» foretak

Blant de nyregistrerte selskap i og rundt den maritime næringen den siste tiden finner vi en polsk verftssatsing i Norge.

PTS Shipyard i Polen.
PTS Shipyard i Polen.Foto: PTS

PTS Shipyard Norway

– Vi er i startfasen for et spesifikt prosjekt, men så langt er det konfidensielt, sier styreleder Leszek Rychter i polske PTS Shipyard til Kystens næringsliv.

Styreleder Leszek Rychter i polske PTS Shipyard.Foto: PTS

PTS Shipyard har tidligere vært aktive i det norske markedet, og var ifølge styrelederen et av de største i Polen rettet mot Norge. Det er tanker Rychter holder varme i 2023, også i retning av samarbeid med norsk industri.

– Vi har hatt litt kontakt, og kanskje vi starter opp igjen mot norske verft.

I Polen er det nemlig startet et nytt, «norskregistrert utenlandsk foretak» som ifølge registreringen skal drive produksjon og reparasjon av skip og båter. I tillegg kommer prefabrikasjon og montering av konstruksjoner (stål, rustfritt stål, aluminium, rør, et cetera), samt designarbeid.

Daglig leder og styreleder er også her Leszek Rychter, med Linda Sivertsen i Skudenes-baserte fiskerikyndig E G Sivertsen som norsk representant.

Hun forteller til Kystens Næringsliv at det dreier seg om et prosjekt i Norge, der det er behov for norsk organisasjonsnummer.

PTS Shipyard i Polen.Foto: PTS Shipyard

PTS Shipyard har i stor grad rettet seg mot havbruksnæringen, med ombygginger, arbeidsbåter, fôrflåter og merder. Det samme gjelder fiskeflåten, der de har reparert og bygget om mange fartøy, forteller Rychter.

– De neste prosjektene avhenger av eiernes planer, avslutter han enigmatisk.

Songa Supply AS

I Oslo er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive skipsrelatert virksomhet, herunder eie og drive skip, enten direkte eller indirekte gjennom deltakelse i andre selskaper.

Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Styreleder er Arne Blystad, med Fredrik Platou som styremedlem.

Marinescope AS

I Tønsberg er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive som tekniske konsulenter innenfor inspeksjon, forteller styreleder til Kystens næringsliv.

Aksjekapitalen er på 30.000 kroner, og daglig leder og styreleder er Dmitri Johannesen.

Select Offshore Ltd

I Storbritannia er det startet et nytt norskregistrert utenlandsk foretak som skal drive som globalt offshore rekrutteringsbyrå, som hjelper kvalifiserte og erfarne profesjonelle å finne passende stillinger innenfor sin tekniske disiplin. Tilbyr kontraktører for offshoreoppdrag, til klienter som opererer norske fartøy, gjennom lønnsformidling.

Daglig leder er Michael Brian Tann.

Walco Ocean

I Bergen er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive investering i skipsfart herunder eie og drive skip, kjøp og salg av skip, kjøp og eie av aksjer og andeler i andre selskaper innen shipping-, offshore-, energisektoren og andre næringer, samt enhver virksomhet som dermed står i forbindelse herunder også deltakelse i andre selskaper med lignende virksomhet.

Aksjekapitalen er på 30.000 kroner, og styreleder er Tom Christopher Steckmest, med Christian Erstad og Oddbjørn Toft som styremedlem.

Vading AS

I Drøbak er det startet et nytt aksjeselskap som blant annet skal drive utvikling, produksjon, salg, distribusjon og drift av ny teknologi, oppfinnelser prosjekter og produktløsninger knyttet til det grønne skiftet. Handel og agentur, import og eksport, salg av rådgivningstjenester, samt alt som står i forbindelse med dette.

Aksjekapitalen er på 30.000 kroner, og styreleder er Christian Andre Wolff-Skjelbred.

Sirius Enterprises AS

I Kristiansand S er det startet et nytt aksjeselskap som skal blant annet skal drive kjøp og salg av tjenester og produkter, utvikling og implementering av avanserte løsninger innen kunstig intelligens, avansert maskinlæring, dataanalyse, prediktiv analyse, bildegjenkjenning, naturlig språkbehandling, programvareutvikling, spillutvikling, virtual reality, augmented reality.

Aksjekapitalen er på 30.000 kroner, og daglig leder og styreleder er Helge André Pedersen.

Bølgen båtservice AS

I Kristiansand S er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive båtreparasjon, båtskade, båtstell, båtopplag, vedlikehold og alt av tilhørende varer og tjenester.

Aksjekapitalen er på 51.000 kroner, og styreleder er Martin Henrichsen, med Luis Alberto Christensen, Arild Rønning og Øyvind Karlsen som styremedlemmer.

Borealex AS

I Oslo er det startet et nytt aksjeselskap som skal tilby kompetanse innen hydrometallurgi og utvikling av hydrometallurgiske, bærekraftige prosesser. Spesielt fokus skal det være på utvinning av kritiske metaller og gjenvinning av slike fra forskjellige råstoff.

Aksjekapitalen er på 30.000 kroner, og styreleder er Dag Øistein Eriksen, med Bruno Rene Francois Ceccaroli og Rune Wendelbo som styremedlemmer.

(Copyright)
Publisert 20. September 2023, kl. 06.22Oppdatert 21. September 2023, kl. 08.17