Reagerer sterkt på at det skal bli enda vanskeligere for private å tilby maritim utdanning

– Det er utrolig at regjeringen ikke tar næringslivets behov for kompetanse med når de først skal stramme enda mer inn på privatskoleloven.

Margret Hagerup (H), stortingsrepresentant for Rogaland og medlem i Utdannings- og forskningskomiteen.
Margret Hagerup (H), stortingsrepresentant for Rogaland og medlem i Utdannings- og forskningskomiteen.Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Det sier stortingsrepresentant Margret Hagerup (H) til Kystens Næringsliv.

Hun har fått med seg situasjonen ved den private videregående skolen Campus Blå, som ikke får tilby nye elevplasser for matroser og maskinister – til tross for at søkere står i kø, behovet for kompetansen er stort i det lokale næringslivet og bedrifter står klar med lærlingplasser.

– Svært bekymringsverdig

Nå opplever skolen mer motstand fra regjeringens nye lovforslag for privatskoler der Fylkeskommunens uttalelser tilsynelatende gis mest vekt.

Vi har fått nyhetsbrev!

Redaksjonssjef Stig Erik Elliott oppdaterer deg ukentlig på det viktigste som skjer i maritim industri og leverandørnæring.
Meld deg på nyhetsbrevet

I høringsforslaget strammes det inn for muligheten til både å opprette og utvide virksomheten til private skoleinitiativ. Målet formuleres klart: Regjeringen har som mål å styrke den offentlige fellesskolen over hele landet og stoppe veksten i private skoler.

– Skal vi lykkes med å skaffe nok norsk arbeidskraft må det være mulig å tilby et supplement til den offentlige skolen. Dette er spesielt bekymringsverdig for havnæringene, som skriker etter arbeidskraft, mener Hagerup.

I høringsforslaget, der fristen for innspill gikk ut i slutten av januar, foreslås det at det skal legges «vesentlig vekt» på innstillingen fra vertskommune eller vertsfylke i søknadsprosesser.

Ville ikke blitt opprettet i dag

Et paradoks for den private skolen Campus Blå er at skolen ble etablert nettopp for å fylle et tomrom i fagutdannelsen der næringslivet opplevde at fylkeskommunen, som styres i et samarbeid mellom AP, SP, SV og KrF sviktet.

Nå kunne skolen ikke engang blitt etablert, ettersom dagens regjering allerede har opphevet adgangen til å godkjenne skoler på grunnlag av videregående opplæring i yrkesfaglige utdanningsprogram.

– Kommunepolitikerne fra samme partiene er positive, fordi de ser verdien av at vi utdanner ungdom her lokalt, og fordi de vet hvor mye det betyr for næringslivet. Men fylkeskommunen sier nei til nye plasser og tilbud, forteller Rikke Sivertsen Dahl, daglig leder ved Campus Blå

– Forsterket paradoks

Paradokset blir slik Margret Hagerup ser det enda større når hun leser forslaget til ytterligere innstramming av privatskoleloven i det siste høringsutkastet.

Her åpnes det nemlig for unntak fra den strenge praksisen, men bare for private skoler som skiller seg fra offentlige på ett av følgende punkter:

Livssyn, anerkjent pedagogisk retning, internasjonalt, opplæring i kombinasjon med toppidrett, norsk grunnskoleopplæring i utlandet, spesiell tilrettelagt for funksjonshemmede eller opplæring i tradisjonshåndverkfag.

– Det er ganske utrolig at næringslivets behov for arbeidskraft ikke defineres som et gyldig unntak om man først skal stramme inn, sier Hagerup.

Hun får støtte av Dahl.

– I lovforslaget savner vi at også næringspolitiske hensyn kan vektlegges, sier hun.

– Henger ikke på greip

I høringsnotatet heter det at det «i særlige tilfeller fortsatt [bør] være mulig å gi godkjenning selv om godkjenningen ikke støttes av vertskommunen eller vertsfylket. Det kan f.eks. være aktuelt om distriktspolitiske hensyn tilsier at skolen bør få godkjenning».

Dette får også Hagerup til å reagere.

– Livssyn er greit, distriktshensyn kan være greit, men næringsliv og kompetanse er ikke godt nok. Det henger ikke på greip, mener hun.

– For all del, vi håper og tror dette skal gå vår vei slik at vi får etablert et maritimt tilbud ved vår skole. Vi ønsker å belyse viktigheten av å gjøre nødvendige endringer i det foreslåtte lovforslaget slik at kommunene og det lokale næringslivet blir hørt, ikke overkjørt av fylkeskommunen, sier Dahl ved Campus Blå.

Har utfordret ministeren

Kystens Næringsliv har vært i kontakt med kunnskapsminister Tonje Brenna og departementet for å få kommentar til Campus Blå-saken.

– Departementet er klageinstans i denne type saker. Vi kan derfor ikke uttale oss nærmere om søknaden fra Campus Blå, opplyser departementet.

Hagerup har i spørretimen på Stortinget utfordret Brenna på nettopp saken om Campus Blå og private skoler. På konkret spørsmål om hvorvidt ideologiske kjepphester som den offentlige skolen er viktigere enn å skaffe nok kompetent arbeidskraft, svarte ministeren slik:

– Jeg mener at diskusjonen om Campus BLÅ eller hvem som drifter den enkelte skole her er litt underordnet. Jeg mener det aller viktigste er at vi sørger for nok rekruttering til fag vi trenger folk til.

Dette beroliger ikke Høyre-politikeren.

– Eksempelet fra Campus Blå og Nordland viser jo at det ikke sørges for nok rekruttering, og at private likevel avvises, sier Hagerup.

(Copyright)
Publisert 22. February 2023, kl. 05.46Oppdatert 22. February 2023, kl. 08.14