Tidligere i år kunne Kystens næringsliv fortelle om Brunvolls nye DP2 dynamiske posisjoneringssystem, som hadde landet tredjepartsverifisering om bord på Møkster-rederiets offshorefartøy «Stril Mar».

Installasjon, testing og godkjenning ble gjennomført innenfor tidsrammen, og mannskapets tilbakemeldinger har vært positive, heter det i en ny pressemelding fra Brunvoll.

Oppgradering av to fartøy

Installasjonen var del av en oppgraderingspakke, og erfaringen derfra har nå gitt moldenserne i Brunvoll nye oppdrag. Nå har Simon Møkster Shipping og Brunvoll signert kontrakt på oppgradering av rederiets «Stril Mermaid» og «Stril Mariner».

Simon Møkster Shippings «Stril Mermaid» og «Stril Mariner». Foto: Brunvoll

– Vi er fornøyde med den gode relasjonen vi har til Simon Møkster Shipping, inkludert DP2-oppgraderingen for Stril Mar, og ser frem til å komme i gang med de neste skipene. Denne gang med flere Brunvoll-produkter inkludert, sier Jim Varmedal, salgssjef for retrofit i Brunvoll i pressemeldingen.

I tillegg til å erstatte de eksisterende DP2-systemene, vil selskapet også implementere ny teknologi for propulsjon- og thruster-kontroll, samt et uavhengig joystick-system.

Bedre dynamikk

Både BruCon DP2, BruCon JS og BruCon PTC-systemer skal installeres når de to skipene skal dokkes. Dette vil muliggjøre bedre samhandling og dynamikk fra flere styringsposisjoner, fra broen ned til manøvreringsenhetene under vannoverflaten.

Anne Jorunn Møkster i Simon Møkster Shipping. Foto: Tommy Ellingsen

– For vår del er det viktig med en dyktig leverandørkjede for å sikre god drift av skipene våre. Vi er opptatt av at klynga og det maritime miljøet skal fungere som en helhet, og leverandørnettverket er en stor del av dette, sier Anne Jorunn Møkster, daglig leder i Simon Møkster Shipping.

Den første leveransen av BruCon DP2-systemet fant sted på «Stril Mar» i februar. Dynamisk posisjonering (DP) er et datamaskinstyrt system som automatisk opprettholder et fartøys posisjon og/eller kurs ved hjelp av propeller og thrustere.

Med posisjonsreferansesensorer og andre måleinstrumenter kan systemet nøyaktig beregne og korrigere for eksterne påvirkninger som vind og strøm.

DP2-systemer kan håndtere systemfeil ved å omfordele kraft og aktuatorer, og dermed sikre kontinuerlig stabil posisjonering av fartøyet, selv under ekstreme forhold.