Rederiet unngikk rettsrunde

Sølvtrans har hatt flere saker berammet i rettsvesenet etter sommeren. Nå er én begjært hevet og ute av verden.

Knut Walle-Hansen, advokat i Det norske maskinistforbund.
Knut Walle-Hansen, advokat i Det norske maskinistforbund.Foto: Vigdis Askjem

23. januar til neste år skal rederiet Sølvtrans møte i retten etter at Sjømannsforbundet og Sjøoffisersforbundet åpnet for et åpent gruppesøksmål mot selskapet.

Samtidig med det åpne søksmålet ble det berammet en hovedforhandling i Møre og Romsdal tingrett. Dette var en ren tariffkonflikt.

Minnelig ordning

I en kjennelse fra Møre og Romsdal tingrett heter det at partene under et rettsmeklingsmøte 26. oktober kom fram til en minnelig ordning, og inngikk et utenrettslig forlik. Dette forliket omfatter også sakskostnader.

– En minnelig ordning har du kanskje ikke lov å uttale deg om?

– Det stemmer, der kan jeg ikke gi kommentar, sier Knut Walle-Hansen til Kystens næringsliv om saken begge partene nå har begjært hevet.

Walle-Hansen er advokat i Det norske maskinistforbund, og var tilsvarende ordknapp før forhandlingen.

Ønsket om å heve saken er tatt til følge av tingretten. Saken omfattet ni enkeltmedlemmer fra Maskinistforbundet i tillegg til motparten Sølvtrans, og gjelder utbetaling av tariffestede tillegg.

Ingen kommentar

Forhandlingene var opprinnelig berammet til 18. desember, og det var satt av tre dager til forhandlingene.


– Er de ni saksøkerne fornøyd med utfallet?

– Det kan jeg heller ikke uttale meg om.

Det var Sølvtrans' advokat Martin Dyb som førte forhandlingene for rederiet. Da Kystens næringsliv sist snakket med Sølvtrans' juridiske direktør Henrik Lovund, mente han at både de og motparten hadde felles mål.

Nytt rettsbesøk i januar

– Sølvtrans deler motpartens tro på at denne saken skal løse seg greit, og vi har ingen ytterligere kommentarer til saken, sa han da.

Saken som skal opp i januar handler om hvordan tilleggspensjonsordningen er håndhevet internt, og om rederiet har unnlatt å inkludere faste lønnstillegg i pensjonsgrunnlaget for ansatte og tidligere ansatte.

Søksmålet skulle opprinnelig omfatte medlemmer av Sjømannsforbundet og Sjøoffisersforbundet, men er siden åpnet for å omfatte både medlemmer av Det norske maskinistforbund i tillegg til uorganiserte.

(Copyright)
Publisert 27. October 2023, kl. 08.36Oppdatert 27. October 2023, kl. 08.46